آیا کشاورزی ایران بدوی است؟( بحثی در مردم شناسی کشاورزی ایران)

نویسنده:

زمان انتشار: ۰۸:۰۰ ۱۳۹۲/۰۱/۲۹

تاریخ علم بیشتر،چالشگری با نظریاتی است که پیش از آن کاملا بدیهی به نظر می رسیده است.بدوی بودن کشاورزی سنتی ایران نیز امری ظاهرا بسیار بدیهی است که باید به بحث گذاشته شود.این نوشته، نخست به پبشینه این نظریه و ادبیات مربوط به آن از حدود چهارصد سال پیش از نظریه شاردن،تا پطروشفسکی و خانم لمبتون و وولف، تا نظریات پژوهشگران و صاحبنظران ایرانی می پردازد و سپس با نظریه ای بدیل و به کمک دلایل تاریخی و مردم شناختی و کشاورزی پایدار و… این نظریه را به نقد می کشد.

متن در پایان به فایده نظری و کاربردی چنین بحثهایی پرداخته و یاد آور می شود که طرح چنین مباحثی به هیچ وجه به معنای بی توجهی و حتی کم توجهی به دانش غربی به طور عام و دانش کاورزی صنعتی به طور خاص نیست.بلکه جداسازی علم کشاورزی نوین از زمره آن دسته تمهیدات و ترفندهایی است که نظام سوداگری غربی می کوشد در زیر پوشش آن به اهداف تجاری خود برسد.فهم پیچیدگی کشاورزی سنتی،پژوهشگران ما را به تامل در راهکارها و تجربیات ده هزار ساله کشاورزی
ایران و کشورهای کهن فرهنگی همچون مصر ،چین، بین النهرین،هند و … علاقمند خواهد
کرد و این امیدواری وجود دارد که ما در آینده در زمینه کشاورزی پایدار و حفظ زیست
بومهای خود، با دوبال به پرواز در آِییم.

 

———-

برای دریافت متن کامل مقاله کلیک کنیدآیا کشاورزی ایران بدوی است؟

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه