آیت الله آملی لاریجانی : در بحث تحول در علوم انسانی نباید عجله کرد

زمان انتشار: ۲۳:۱۰ ۱۳۹۱/۰۳/۱

در بحث تحول در علوم انسانی نباید عجله کرد زیرا علوم انسانی مغرب زمین که هم اکنون در دنیا استفاده می شود قرن هاست برپایه های غربی رشد کرده که این پایه ها را نمی توان یکباره متحول کرد.

آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه، حذف علوم انسانی فعلی را اشتباه عنوان کرد و گفت: در بحث تحول در علوم انسانی نباید عجله کرد زیرا علوم انسانی مغرب زمین که هم اکنون در دنیا استفاده می شود قرن هاست برپایه های غربی رشد کرده که این پایه ها را نمی توان یکباره متحول کرد.
 وی با بیان اینکه تغییر در علوم انسانی نیازمند تلاش است، افزود: اگر ما داعیه تحول در علوم انسانی را داریم باید متناسب با این داعیه سرمایه گذاری کنیم و براین اساس بسیج عمومی از علما و فضلا و همه کسانی که دغدغه علوم انسانی دارند، ایجاد شود.
 رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه بحث تحول در علوم انسانی بحثی کوتاه مدت نیست، خاطرنشان کرد: باید براساس مبانی اسلامی و قرآنی به سراغ علوم انسانی برویم و این فعالیت کار جمعی بزرگی را می طلبد که من پیشنهاد می کنم در این زمینه عجله نشود.
آملی لاریجانی اضافه کرد: موضوع تعطیلی علوم انسانی در دانشگاه ها اشتباه است بلکه باید در این زمینه ایجابی عمل شود تا بتوان به جایگزینی مطلوبی دست یابیم.
وی با بیان اینکه علوم انسانی ما اعم از جامعه شناسی، حقوق، روانشناسی و غیره به جلوه ای از حیات انسانی می پردازند، تصریح کرد: نگاه دین به انسان در علوم انسانی بسیار مهم است و افرادی که بعد از طرح موضوع تحول در علوم انسانی ادعای سیاسی بازی کردند به بیراهه رفته اند.
 رئیس قوه قضائیه بیان داشت: در ایران برحسب کتاب و سنت نگاه خاصی به انسان وجود دارد که براین اساس تمامی علوم حتی علوم غیرانسانی مانند فیزیک و غیره می توانند به نحوی از مجاری که علوم انسانی از آن متاثر است، متاثر شوند؛ چرا که نگاه ما به انسان می تواند در تحول علوم انسانی موثر باشد.
 آملی لاریجانی بیان داشت: در صورتی که ادعاهای مربوط به ساحت علوم انسانی بررسی شود ما را به این نتیجه می رساند که این ادعاها براساس پیش فرض های غلط است.
 وی تصریح کرد: ورود انسان به مسیر لقاء الله برای غرب قابل پذیرش نیست البته این نکته در تضاد با مبانی تفکر غرب است. مبانی فکری غرب در تمام تار و پود حیات علمی علوم انسانی وارد شده است.
 رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: متاسفانه مبانی فکری غرب در تمام نظام و تار و پود حیات علمی در علوم انسانی وارد شده این در حالی است که ما نمی خواهیم از تجارب عالم محروم بمانیم.
 آملی لاریجانی گفت: در حوزه و دانشگاه های ما به آثار جهانی اعتنای زیادی می شود این در حالی است که غربی ها سیطره فرهنگی ایجاد کرده اند و این بسیار قویتر از سیطره نظامی است؛ چرا که بنیان فکری را می سازد و غربی ها تفکر خود را در تار و پود همه کشورها وارد می کنند.
 وی با بیان اینکه توصیه های غرب برخاسته از علم محض نیست؛ بلکه از علوم با پیش فرض هایی که با دین ما سنخیت ندارند ناشی می شود، اضافه کرد: ما درصدد حذف علوم انسانی فعلی نیستیم بلکه برای بازنگری در علوم انسانی به همین علوم غربی نیاز داریم.
رئیس قوه قضائیه افزود: باید به معارف و منابع دینی برای اکتشاف نگاه به انسان و عالم رجوع کنیم و تصویری از اسلام راجع به انسان و عالم پیدا نماییم و براین اساس باید به تطبیق این دو با یکدیگر بپردازیم.
 لاریجانی با بیان اینکه باید آنچه را اسلام در مورد علوم مطرح کرده است را بررسی کنیم، بیان داشت: باید مشخص شود که اسلام در خصوص علوم چه تاثیری در پیش شرط های ما دارد.
 وی گفت: برخی از روشنفکران ما مدعی هستند که تمام معارفی که از فهم متون دینی به دست می آید برخاسته از علوم دیگری است که برای فهم متون به آنها نیاز داریم اما این صحیح نیست و ما معارفی را از بطن قرآن به دست می آوریم که منبعث از علوم دیگر نیست، قرآن و منابع دینی مملو از گوهرهایی است که به بشر عرضه شده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه