روستا تکیه گاه استقلال ملی

از روستا آغاز کنیم؟

منبع: ماهنامه راه 30 2 (فروردین 86)

زمان انتشار: ۱۷:۰۱ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰

لزوم توجه به اقتصادوفرهنگ روستا به عنوان تکیه گاه استقلال ملی و نقطه خیزش انقلاب اسلامی ، لزوم تصحیح نگاه مسئولان به بخش کشاورزی از جمله نکات مهم در این یادداشت است.

اشاره: اگرچه در افواه عموم «دهاتی»بودن نسبتی ناپسند ومضحک است و ای بسا منتسبین برای رفع اتهام از هرکاری که نشانی از دهاتی بودن داشته باشد فاصله بگیرند. اما زمانی نه چندان دور، آن هنگام که پدیده شگرف انقلاب اسلامی امتی را بر کرسی عزت نشاند، پرداختن به روستا به عنوان مرکز ثقل اجرای نظم نوین جهانی منبعث از انقلاب، چندان دوراز ذهن نبود. نخبگان فکری متعهد به آرمان های بلند انقلاب روستا را به واسطة حضور گزاره های ارزشی آن هم در دل نظام شبه سرمایه داری، همچنین به دلیل نقش عمده ای که در تولید غذای انبوه خلایق داشت شایسته تکریم می دانستند و بنیان های نظام مطلوب انقلاب را در دل دهات و در سرزمین دل های دهاتی ها غرس می کردند.

این متن پیرامون نقش کلیدی روستا درحیات اجتماعی جامعه انقلابی است که درتاریخ چهارم تیر ماه پنجاه و هشت در روزنامه جمهوری اسلامی به نگارش درآمده است:

از کجا آغاز کنیم؟

«ما اکنون بر بالای ویرانه های نظامی هستیم که مبعوث استعمار و بازیچة آن بود.سالهای سختی بر ملت گذشت و تحقیر ها و سرکوب های مکرر نصیبش شد. اما در عوض درسهایی آموخت: از جمله آن که تنها با رجعت به اصل خویش و احراز هویت از دست رفته می تواند بدون اتکا به دیگران باقی بماند و به دامان این و آن در نیفتد. بدینسان ملت پس از سالها مبارزه و به قیمت جان دهها هزار انسان والا اکنون مهار سرنوشت خود را در دست گرفته است. نسلی که مسئولیت اداره و حرکت جامعه را در این مرحله حساس تاریخی  به عهده دارد در برابر همه نسل های آینده و در برابر وجدان بزرگ بشریت مسئول است. اگر در تعیین مسیر دچار سستی یا اشتباه شویم آینده نامعلومی در پیش خواهیم داشت…. ما ازانقلاب انتظار انقلاب داریم. هدف مشخص است و راه معلوم اما از آنجا که راه استقلال وآزادی راهی پرخطر است، جانب احتیاط را نباید از دست دهیم…. آیا صحیح نیست که بگوییم قدرت وثبات یک جامعه را باید از ضعیف ترین بخش های اساسی آن سنجید؟ مگر در برنامه ریزی برای جامعه سالم اصل براین نیست که بخش های گوناگون جامعه رشدی هماهنگ ومتناسب داشته باشند؟ ومگر نه اینکه رشد ناهماهنگ به بحران می انجامد؟

 از روستا آغاز کنیم

شاید عده ای با این عقیده که روستاها در زمره ضعیف ترین حلقه زنجیره  جامعه ما درآمده اند موافق نباشند اما هیچ کس نمی تواند انکارکند که حیات واستقلال مملکت وابسته به روستاهاست. وابسته کردن کشور از لحاظ کشاورزی و صنعت یکی از شیوه های خطرناک استعمار نو است و چنانکه دیدیم کشور ما نیز ازآسیب این موج خطر درامان نماند. این تصادفی نیست که استعمار در ربع قرن گذشته همیشه کاریترین تیرهای خود را به سمت روستاها نشانه رفته و چنان کرده است که امروز برای سیرکردن شکم خودمان ناچاریم به طرف هر کشوری دست دراز کنیم. برای کشوری چون ایران که فاقد یک بخش نیرومند زیربنایی در صنعت است نداشتن کشاورزی خودکفا چیزی جز فاجعه نیست.واقعیت این است که نه تنها زندگی اکثریت افراد بشر از راه کشاورزی تامین می شود، بلکه حیات شهرنشینان نیز در گرو روستاهاست.

نزد افراد کم اطلاع معمولا کشاورزی معنای ابتدایی و بدوی دارد و به عکس، صنعت نو و پیشرفته تلقی میشود. این طرز تلقی که ریشة استعماری دارد نه تنها به هیچ وجه صحیح نیست بلکه در بعضی موارد عکس آن صحیح است. تاریخ اغلب کشورهای صنعتی نشان میدهد که این کشورها قبل از آنکه دست به برنامه ریزی وسیع برای پیشرفت در صنایع بزنند از پیشرفت قابل ملاحظه در بخش کشاورزی برخوردار بودند. بررسیها نشان میدهد که پیشرفت، نوسازی و توسعه اقتصادی در آن بخش از اروپا که کشاورزی اش عقب مانده تر بود مدت درازی به طول انجامید و حال آنکه نوسازی در آن قسمت ازاروپای غربی که کشاورزی آن مترقی تر بود، سریعتر پیش رفته است. اگر نخواهیم تن به این بحث مفصل بدهیم که «آیا صنعت مقدم است یا کشاورزی» باید دست کم قبول کنیم که این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. در کشورهای صنعتی روستاها از تکنولوژی پیشرفته شهر برای نوسازی و پیشرفت کشاورزی بهره می گیرند.و در عوض غذا، پوشاک، نیروی انسانی و برخی مواد اولیه را به شهر روانه می کنند.این رابطه متقابل به نفع هر دو بخش تمام می شود و در واقع یکی بدون دیگری نمی تواند دوام بیاورد. اما در کشورهای جهان سوم معمولا وابستگی شهرها به روستاها بیشتر از عکس آن است زیرا در این کشورها صنایع پیشرفتهای که بتوان از آنها در پیشرفت کشاورزی به نحو موثری کمک گرفت تولید نمی شود و حال آنکه وابستگی شهر به روستا به قوت تمام باقیست».

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه