از شرق شناسی تا عقلانیت سنت و عقلانیت مدرن

زمان انتشار: ۰۴:۵۷ ۱۳۹۱/۰۷/۲۳

بررسی وضعیت علوم اجتماعی در ایران با حضور آقایان دکتر قانعی راد، دکتر توفیق و دکتر کچویان (قسمت دوم و سوم)

جلسه نخست میزگرد با موضوع وضعیت علوم اجتماعی در ایران عملاً در نخستین سرفصل تعیین شده، متوقف ماند. از اینرو از اساتید گرامی آقایان دکتر قانعی راد، دکتر توفیق، دکتر کچویان تقاضا کردیم تا بحث فوق در فرصت هایی مبسوط تر ادامه یابد. آنچه در قسمت ضمائم قرار داده شده است گزارشی از جلسات دوم و سوم این میزگرد است.
در جلسه گذشته، بحث به مسئله دار بودن وضعیت علوم اجتماعی و اینک‏ه این امر وجه معرفت شناسانه دارد یا وجه نهادی و یا وجوه دیگر گذشت. به نظر میرسد که می توان ادامه بحث را به اینک‏ه وضعیت علوم اجتماعی چه باید باشد و چه باید کرد منتقل نمود. بعضاً دو نگاه به نهاد علوم اجتماعی مطرح است. یک نگاه، چاره کار را در تأمل نظری و رجوع به مبادی جستجو میک‏ند و معتقد است که ما با یک سری مبادی و مبانی فلسفه علمی یا فلسفه  اجتماعی و امثالهم باید نقطه ای برای تغییر وضعیت موجود و بهبود آن رقم بزنیم. نگاه دیگر اتفاقاً مشکل علوم اجتماعی را در مشخص نبودن مرز آن با فلسفه و چاره کار را در جامعه شناسی ورزیدن، کار تجربی و انباشت کار تجربی میداند. نظر اساتید درباره  این دو دیدگاه می تواند محل ادامه بحث ما باشد.

برای دانلود متن کامل بحث به قسمت ضمائم مراجعه کنید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه