استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران عنوان کرد: «جنبش اشغال» برای عبور از توحش نظام سرمایه داری است.

زمان انتشار: ۱۸:۴۶ ۱۳۹۰/۱۲/۲۶

دکتر تقی آزاد ارمکی عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، جز کسانی است که نگاه میانه و نه انقلابی، به جنبش وال استریت دارند؛ چنانکه ایشان با پیش بینی اینکه ساحت خیابانی جنبش وال استریت به زودی تمام خواهد شد، اظهار داشت: ساحت حیطه ای این جنبش باقی خواهد ماند برای اینکه مفهوم جنبش وال استریت مفهومی عام در ادبیات فکری روشنفکران جامعه اروپایی و آمریکایی شده است.

به
گزارش خبرگزاری فارس، «تقی آزاد ارمکی» استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران در گفت وگو
با پایگاه خبری سقوط وال استریت (
http://wsfall.com) در خصوص جنبش اشغال وال استریت که در آمریکا آغاز شده و به سایر
کشورها سرایت کرده است، با اشاره به نحوه استقرار و اثرگذاری منهتن در آمریکا
اظهار داشت: با نگاهی به این منطقه در نیویورک بهتر می توان به نوع اثر مکان در
پدیده اجتماعی پی برد برای اینکه برخی از جریان های اجتماعی پیش از آنکه از دوره
تاریخی متاثر باشند از مکان متاثر هستند.

 وی اضافه کرد: وال استریت محل تصمیم گیری تجارت
جهانی است و طبیعی است که یکی از کانال های عمده سرمایه داری در این منطقه است.

 *
جنبش وال استریت به معنای بحران در سرمایه داری است

این
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه جنبش اشغال وال استریت به معنای ناتوانی نظام
سرمایه داری در سازوکارهای آن یا بحران در سرمایه داری است، عنوان کرد: این جنبش
در نگاه احتیاط آمیز به معنای نقد سرمایه داری و در معنای تند به معنای ضدیت با
نظام سرمایه داری است که از وال استریت و نیویورک شروع شده  و با ادامه آن، شهرهای بزرگ از آن تبعیت می کنند.

 *
تلاش مردم آمریکا برای کاهش نابرابری است

وی
افزود: نیروی اصلی درگیر در این جنبش «مردم» یا کسانی هستند که از نابرابری
اقتصادی رنج می برند و تلاش ها و شعارهای مطرح شده توسط آنها در جهت کاهش نابرابری
است.

 آزاد ارمکی تصریح کرد: مهمترین ویژگی جنبش اشغال
که با نگاه به همه ویژگی ها و مشخصات این جنبش قابل تامل می شود غیر خشونت آمیز
بودن آن است.

 وی در این باره اضافه کرد: در ادبیات چپ که
بیشتر مدیریت کننده جریان ضد سرمایه داری است این گونه تعبیر شده که سرمایه داری
جز از طریق حرکت تند و خشونت آمیز دچار بحران نمی شود و از بین نمی رود؛ یعنی
نیروی قهریه ای در برابر سرمایه داری می ایستد و این نظام را دچار بحران می کند و
به حذف آن می انجامد.

 این استاد دانشگاه تهران درباره ویژگی جنبش
اشغال اظهار داشت: این حرکت مسالمت آمیز که تحت عنوان جنبش اشغال وال استریت شکل
گرفته بر خلاف مارکسیم معنای دیگری از برخورد با سرمایه داری را ایجاد می کند که
آن نقد سرمایه داری به جای نفی آن است.

 تن
دادن جنبش اشغال به قانون، نشان دهنده عقلانیت حاکم بر آن است

وی
مطرح کردن فروپاشی غرب را ساده اندیشی عنوان کرد و گفت: من فروپاشی غرب را اینجا
استنتاج نمی کنم بلکه اصلاح آن را استنتاج می کنم به دلیل اینکه این جنبش، جنبش
نرم اعتراضی غیرخشونت آمیز دموکراتیک است که در جامعه خیلی جاها تن به قانون می دهد؛
برای مثال وقتی گفته می شود که اشغال پارکی مخالف امنیت اجتماعی است و یا احتمال
آتش سوزی دارد ـ هرچند که ممکن است بعد بگویند به ما کلک زدند ـ معترضان به قانون
تن می دهند که نشانگر عقلانیتی است که در این جنبش وجود دارد.

 آزاد ارمکی درباره تفاوت جنبش اشغال با حرکت های
کشورهای اسلامی بیان داشت: در حرکت های کشورهای اسلامی، تن دادن به قانون دیده نمی شود
و این حرکت ها تبدیل به خشونت و کشتار می شوند و طرفین همدیگر را می کشند.

 وی ادامه داد: مشکل اساسی که در این موضوع داریم
بر سر صورت مسئله این جنبش است و عده ای ساده انگاری می کنند و هر اتفاقی در جهان می افتد
را به معنای فروپاشی آن تلقی می کنند.

 این استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه بحث
مرگ سرمایه داری موضوع جدیدی نیست و 200 سال است که مارکسیسم و جریان چپ آن را
مطرح کرده و بر طبل مرگ سرمایه داری می کوبند، گفت: در ایران نیز مارکسیست های
ایرانی  این سخن را می گویند.

 وی اضافه کرد: مدعیان مرگ سرمایه داری یک طرف
هستند و طرف دیگر نیز کسانی هستند که حاضر نیستند این جنبش را ببینند و علی رغم
اینکه جنبش فراگیر بوده، شخصیت های مهم و روشنفکر را به واکنش واداشته، مسئله دولت ها
شده و امنیت را تحت تاثیر قرار داده ولی برخی آن را نمی بینند.

 جنبش
اشغال وال استریت برای عبور از توحش نظام سرمایه داری است

آزاد
ارمکی با بیان اینکه این جنبش به معنای نقد سرمایه داری است، اظهار داشت: این جنبش
اقتصادی و اجتماعی که در درون سرمایه داری شکل گرفته برای کارا کردن نظام سرمایه
داری  است تا از توحش سرمایه داری عبور کند
و نظامی کاراتر به دست بیاید که هدف آن فقط تولید ثروت نباشد.

 وی افزود: این افراد به دنبال نابودی وال استریت
نیستند بلکه می خواهند با اشغال وال استریت، مسئله خود را بیان کنند.

 این استاد دانشگاه تهران جنبش اشغال را جنبشی
اقتصادی و اجتماعی دانست که نتایج فرهنگی و اخلاقی دارد و از درون سرمایه داری به
وجود آمده که مسئله اساسی آن به دلیل بحران در سرمایه داری، نقد نظام سرمایه داری
و در نهایت سروسامان دادن به آن است.

 سرمایه داری
با بدکارکردی نابرابری ها را افزایش داده است

 وی ادامه داد: سرمایه داری در دنیا دچار
بدکارکردی و بدرفتاری شده و نابرابری ها را افزون کرده و هدف جنبش اشغال نیز کاهش
نابرابری ها در این نظام است.

 آزاد ارمکی محصول این جنبش را سروسامان دادن به
سرمایه داری دانست و گفت: اتفاقاتی که در کشورهای اسلامی می افتد که در آینده در
کشورهای آفریقایی، آسیای دور، چین و ژاپن نیز خواهیم داشت و جامعه جهانی با مرحله
جدیدی روبه رو خواهد شد که آن نزدیک شدن عرصه های تمدنی به جای تعارض در تمدن ها
است، یعنی در این دوره تضاد فرهنگ ها اتفاقی است که به سمت همزیستی و همسانی
تمدنی- فرهنگی نیل می کند.

 وی اضافه کرد: قرار بود در سطح کلان دولت ها این
وظیفه(نزدیک شدن عرصه های تمدنی) را بر عهده بگیرند ولی با بی صلاحیتی اجازه
ندادند هم زیستی تمدنی ایجاد شود؛ ولی اکنون از درون نیروهای جدیدی شکل گرفته که
نظام های سیاسی دولت ها را به سمت همزیستی اجتماعی و فرهنگی سوق می دهند.

 دنیای
آینده اخلاقی تر خواهد بود

این
دانشگاه تهران با بیان اینکه دنیای آینده را دنیای در بحران نمی شناشد بلکه آن را
اخلاقی تر می داند، اظهار داشت: با جنبش های اخیر در کشورهای اسلامی و وال استریت
به سمتی می رویم که در 40 الی 50 سال آینده دنیایی اخلاقی تر و کم تنش تر خواهیم
داشت که تمدن ها و فرهنگ ها نقش های مثبت تری ایفا خواهند کرد.

 جامعه
امریکایی در 30 سال اخیر دچار غفلت و زیاده طلبی شد

 وی با اشاره به شرایط جامعه آمریکا عنوان کرد:
در گذشته نه چندان دور بهترین نظام سرمایه داری در دنیا، نظام سرمایه داری
آمریکایی بود که در آن رفاه بسیار بالایی وجود داشت و این کشور به سمتی می رفت که
مرکز ثروت و دموکراسی جهان شود و نابرابری آن قابل کنترل باشد ولی این جامعه در 30
سال اخیر دچار غفلت و زیاده طلبی شد.

 آزاد ارمکی جنبش ها و حرکت های اخیر در آمریکا
را با هدف اصلاح نظام سرمایه داری آمریکایی، اروپایی و آسیایی دانست و گفت: در
سرمایه داری آمریکایی رفاه و دموکراسی و ثروت وجود دارد؛ این جامعه بسیار قوی و
پیچ در پیچ است؛ جامعه ای که اجازه می دهد یک سیاه رئیس جمهور شود دارای ظرفیت های
بالایی است.

 وی اضافه کرد: نباید دچار ابهام شویم که بر علیه
منافع ملی باشد، این خوش خیالی است که جامعه آمریکایی دارد سقوط می کند و ما سرجای
خود هستیم؛ شاید ما سقوط کردیم و آنها سرجای خود ماندند؛ می خواهم بگویم آنها تلاش
می کنند نظام خود را بهبود ببخشند.

این
استاد دانشگاه تهران نابرابری در توزیع ثروت در ایران را بالا دانست و اظهار داشت:
ثروت در ایران در دست افراد محدودی است؛ ارقام مربوط به فقر 50 میلیون آمریکایی،
اغواکننده و برای شوی تلویزیونی خوب است.

 وی ادامه داد: آمریکا ابرقدرت است و ما ادعای
ابرقدرتی داریم ولی زمینه رسیدن به جامعه سالم را درست نکردیم؛ آمریکا از بدکاری اش
به اینجا رسیده ولی ما از شروع نکردن به اینجا رسیده ایم.

 آزاد ارمکی تصریح کرد: آمریکا اجازه می دهد
صداها به صورت مدیرت شده شنیده شود ولی وقتی حادثه کوچکی در کشورهای اسلامی اتفاق
می افتد 50 نفر کشته می شوند.

 تا
زمانی که وال استریت ساحت حزبی پیدا نکند اثرات بنیادی نخواهد داشت

وی
اضافه کرد: جامعه آمریکایی، جامعه ای سرمایه داری است و این نظام بر نظام حزبی
متمرکز شده و تا زمانی که جنبش وال استریت ساحت حزبی پیدا نکند در جامعه آمریکایی
اثرات بنیادی خود را نخواهد گذاشت.

 این استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران بیان
داشت: تمام تلاش جنبش اشغال این است که این جنبش ساحت حزبی پیدا کند یعنی متوسل به
یکی از احزاب شود و یا اینکه خودش تبدیل به جریان سیاسی و حزبی قاعده مند شود که
در این صورت اثراتش را خواهد گذاشت.

 وی ادامه داد: همانطوری که تی-پاراتی به یکی از
جریانات در آمریکا وصل شد و صدایش در کنگره شنیده شد، جنبش وال استریت هم باید خود
را به یکی از جریان ها وصل کند یا قدرت تبدیل شدن به یک حزب را پیدا کند و صدایش
مثل صدای سبزها در کانادا شنیده شود؛ همانوری که سبزها در کانادا با طی دوره
طولانی 6 ساله توانستند ساحت حزبی پیدا کنند و الان در مجلس نماینده دارند.

 در
آمریکا سانسور زیادی وجود دارد و مسائل دستکاری می شود

آزاد
ارمکی با اشاره به اینکه در آمریکا سانسور زیادی وجود دارد و همه مسائل دنیا را
دستکاری می کنند، تصریح کرد: این شرایط به دلیل موقعیت آمریکا است، شانس زیادی که
این کشور دارد این است که همسایه قدرتمندی ندارد تا در این کشور دستکاری کند؛
برخلاف ایران که زمانی شوروی بوده بعد روسیه و در کنارش آمریکا و انگلیس نیز حضور
دارند و در واقع همسایه ما آمریکا، روسیه و انگلیس است.

 وی با بیان اینکه مشکل جامعه ایرانی داشتن
همسایگان قدرتمند مداخله گر است ولی آمریکا این بدشانسی را ندارد، گفت: صداها در
آمریکا شنیده نمی شود برای اینکه عاملی که صداها را منتقل کند وجود ندارد ولی هر
اتفاقی در کوچه هابی ما اتفاق می افتد همه دنیا آن را متوجه می شوند.

 این استاد دانشگاه تهران با اشاره به تغییراتی
بنیادی که در جهان رخ داده، اظهار داشت: تغییرات مربوط به اینکه اسلام یا کمونیسم
اینگونه یا آنگونه باشد نیست.

 تاثیر
پیروزی انقلاب در بیداری کشورهای اسلامی

آزاد
ارمکی پیروزی انقلاب اسلامی و جنبش اجتماعی ایجاد شده در آن را اتفاق خیلی موثری
در تولید جنبش های منطقه دانست و اظهار داشت: این جنبش ها واقعا بیداری کشورهای
اسلامی بوده و اسلام گراها در انتخابات برنده شده اند هرچند الزاما دایره اش
اسلامی نبوده است.

 وی با تاکید بر اینکه وال استریت از جنبش های
اسلامی متاثر بوده و طرفداران آن نیز کاری را انجام می دهند که مصری ها در «میدان
آزادی» انجام دادند، گفت: ولی در کشورهای اسلامی متاسفانه خشونت آمیز برخورد شد
ولی در آنجا کنترل شده و با قواعد قانونی(درست یا غلط) عمل می کنند.

 این استاد دانشگاه تهران ادامه داد: وقتی جنبش
وال استریت در غرب شکل گرفت مسلمانان گفتند کار خوبی کرده بودیم و باید ادامه دهیم
که نتیجه آن جریانات سوریه بود که کشورهای اسلامی را درخواهد نوردید و بعد سراغ
کشورهای آفریقایی خواهد رفت.

 وی درباره عوامل ایجاد جنبش اشغال وال استریت گفت:
عوامل زیادی دخیل هستند که می توان از بین آنها به بحران های درون نظام سرمایه
داری که به صورت نابرابری تبلور یافته، بی اعتنایی به مردم و زندگی آنها و عنصر
روشنفکری اشاره کرد.

  وال استریت وارد ادبیات روشنفکری آمریکا شده است

آزاد
ارمکی یکی از نیروهای اصلی ایجاد کننده جریان وال استریت را وجود جریان روشنفکری
دانست و تصریح کرد: اگر وارد ادبیات فکری این قشر شویم می بینیم که به صورت فنی به
وال استریت می پردازند؛ وال استریت و نظریه های اجتماعی، وال استریت و آینده
سرمایه داری، وال استریت و دموکراسی، وال استریت و آینده آمریکا و وال استریت و
آینده غرب از جمله مباحث مطرح شده توسط روشنفکران برای توسعه و ساماندهی نظام
سرمایه داری است.

 وی با پیش بینی اینکه ساحت خیابانی جنبش وال استریت
به زودی تمام خواهد شد، اظهار داشت: ساحت حیطه ای این جنبش باقی خواهد ماند برای
اینکه مفهوم جنبش وال استریت مفهومی عام در ادبیات فکری روشنفکران جامعه اروپایی و
آمریکایی شده است.

 جنبش
اشغال به دلیل نداشتن رهبر توده ای نمی تواند جریان ایجاد کند

این
استاد دانشگاه تهران اضافه کرد: این جنبش استعداد اینکه یک جریان توده ای درست کند
را ندارد برای اینکه اتفاقات جامعه آمریکایی این چنین نیست و مثل ایران نیست که
یکباره 5 یا 10 میلیون راه بیفتند و استعداد این تیپی را ندارد، به دلیل اینکه
رهبر توده ای ندارد و دایره اش اقتصادی و اجتماعی است و هنوز سیاسی و فرهنگی نیست.

 وی با اشاره به ویژگی جنبش های اجتماعی در دنیای
مدرن، اظهار داشت: جنبش های اجتماعی در دنیای مدرن الزاما به انقلاب نمی انجامند و
در صورت انقلاب نیز این انقلاب به صورت تغییر کامل نیست که در مصر، تونس و لیبی
نیز اینگونه بود.

 آزاد ارمکی افزود: وال استریت نیز یک جنبش
اجتماعی است که تغییری را ایجاد می کند ولی ماندگار نیست و تبدیل به ارجاع مکرر
برای کسانی می شود که می خواهند نظام سرمایه داری را نقد کنند.

 وی با بیان اینکه جنبش وال استریت، جنبشی برآمده
از اجتماع است که فاقد لیدرشیپی(رهبری) سیاسی است، گفت: وقتی این جنبش رهبری سیاسی
پیدا کند تمام می شود ولی احتمالا این جنبش به سمت احزاب و گروه های سیاسی خواهد
رفت و با توجه به اینکه آمریکا دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را در پیش دارد
این بحران ها و تنش ها از این طریق کانالیزه خواهد شد.

 این استاد دانشگاه تهران سال آینده را استمرار
جنبش های اجتماعی در جهان دانست که داعیه شان عدالت، آزادی خواهی و دموکراسی خواهد
بود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه