اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد اسلامي

منبع: مدرسه آزاد فکری مهاجر

زمان انتشار: ۱۱:۰۷ ۱۳۹۴/۰۲/۹

دكتر ليلاز از تحليل گران اقتصادي و از فعالان سياسي و رسانه ايست و دكتر عيوضلو هم از پژوهشگران اقتصاد اسلامي هستند و اكنون هم عضو هيئت مديره بانك توسعه صادرات ايران ميباشند. اين دو استاد بناست در چند جلسه صحبت هاي هم را نقد و با يكديگر گفتگو كنند تا ما هم ببينيم بالاخره تكليف اقصاد اسلامي و بازار آزاد چه ميشود.

مقدمه / محتوای درس-گفتگو
بحث چالش ها و تقابل هاي انديشه اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد اسلامي مدت نسبتاً زيادي است كه در جوامع مسلمانان شكل گرفته است. در اين تقابل، رويكرد بازار آزاد از آزادي هر فرد انسان در عرضه و تقاضا صحبت ميكند و معتقدند هر فرد انسان حق دارد بر مبناي فكر خويش تصميم بگيرد و نبايد نهاد هاي بالاتري مانند دولت در اين امر دخالت كنند. اين انديشه بيان ميكند در اين هنگام است(هنگام انتخاب آزاد افراد) كه نظمي پيچيده در بازار عرضه و تقاضا شكل ميگيرد و سبب ميشود رقابت هاي اقتصادي در جامعه به اوج خود برسد و به تبع آن رفاه حداكثري بر مبناي عدالت محقق گردد. اما در مقابل انديشه اقتصاد اسلامي به اين علت كه معتقد است دين پيچيدگي هاي زندگي انسان را درك ميكند و راه حقيقي زندگي انسان را نشان ميدهد، بايد مباني و اساس نظريات اقتصادي بر آن مبنا باشد تا هم مواردي از ممنوعات ديني مانند ربا كه معتقدند بر مبناي اقتصاد بازار در جامعه شكل ميگيرد از جامعه حذف گردد و هم ساير مشكلات نظام اقتصاد بازار مرتفع گردد. آنها يكي از مشكلات اساسي اقتصاد بازار را اصل تلقي شدن سرمايه و سرمايه داران ميدانند و بيان ميدارند كه در هنگام نهادينه شدن اقتصاد آزاد در جامعه با در رأس قرار گرفتن سرمايه داران و منافع آنان، رفاه و سعادت انسان و جامعه به محاق ميرود.
چرا اين موضوع مهم است؟
اما در اهميت اين تقابل – كه اتفاقا مدت نسبتا زيادي است كه فضاي فكر اقتصادي ايران را نيز تحت تاثير قرار داده و صاحبنظران زيادي از هر دو سو در اطراف آن سخن ميگويند – ميتوان گفت كه اين انديشه هاي اقتصادي هر كدام با مباني فكري و انديشه هاي خود هدف و راهي را مد نظر قرار ميدهند و با برنامه ريزي هاي كلان و بلند مدت جامعه را در مسير مورد نظر به جريان مي اندازند، اما همانگونه كه از مقدمه پيداست هر كدام از اين انديشه ها جامعه را به سويي ميبرند كه طرف مقابل خطر بزرگ و اساسي آن را گوشزد ميكند. اين برنامه ريزي ها – كه ميتواند آموزش عالي، آموزش و پرورش، صداو سيما،نوع شهر نشيني و هر جاي ديگر را به نحوي تحت تاثير قرار دهد – از مسير تاثير در مسير زندگي انسان ميگذرند و به همين جهت ما را ميخوانند تا به آنها و اهداف و مبانيشان بينديشيم و به عنوان دانشجو،مدير هاي آينده، روشنفكر، انديشمند ديني و اساساً به عنوان انسان انديشه صحيح را شناخته و در آن مسير گام برداريم.
چگونه اين انديشه ها را بشناسيم و ميانشان داوري مناسبي داشته باشيم؟(سبك جديد درس-گفتگو)
پيشنهاد مدرسه آزادفكري مهاجر در اين امر سبك درس-گفتگوست، در اين سبك كه طرح نوين مدرسه آزادفكريست، هم سخنان صاحنظران با برنامه ريزي خاصي به خوبي ارائه و شنيده ميشود و هم در گفتگويي روشن و چالشي ميتوانيم به طرز مطمئن تري ميان اين انديشه ها داوري كنيم.

به صورت مشخص تر، هر درس-گفتگو از شش جلسه تشكيل شده است. هر استاد يك جلسه نظرات خود را بيان ميكند، يك جلسه انديشه هاي استاد ديگر را نقد ميكند و دو جلسه نيز به صورت مناظره و گفتگو برگزار ميشود. (براي شناخت بيشتر در خصوص فلسفه اين سبك جديد، اينجا را ببينيد)
استادان این درس-گفتگو
1. دكتر سعيد ليلاز: انديشه اقتصاد بازار آزاد
ايشان از اساتيد سابق دانشگاه شهيد بهشتي در رشته اقتصاد است، وي كه در تبيين مسائل اقتصادي به عنوان يك مبين خوشبيان و قدرتمند معروف است در اين درس-گفتگو انديشه اقتصاد بازار را ارائهو از آن دفاع مينمايند. براي شناخت بيشتر اين استاد ميتوانيد اينجا را ببينيد.
2. دكتر حسين عيوضلو: انديشه اقتصاد اسلامي
ايشان كه عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق هستند پژوهش هاي زيادي در خصوص نظريه اقتصاد اسلامي دارند و از صاحبنظران اين عرصه به شمار ميروند. براي شناخت بيشتر اين استاد ميتوانيد اينجا را ببينيد.
اتفاق ويژه اين درس گفتگو:
در اين درس-گفتگو دكتر عيوضلو برخي مكتوبات و كتب در دست چاپ خود را براي ارائه و دفاع آماده كرده اند كه مباحث اصلي ايشان در تبيين نظريه اقتصاد اسلاميست. قطعا اين اتفاق خبر خوشي در گفتگوي ميان دو انديشه مدعي به شمار ميرود.
برنامه زمانبندي اين درس-گفتگو:ريز برنامه اين درس-گفتگو بدين شرح است:
زمانبندی
ثبت نام:ثبت‌نام در دوره، اینترنتی و هزینه‌ی آن 25000 تومان می‌باشد. همچنین مهلت ثبت نام تا ۱۰ اردیبهشت می‌باشد.
ثبت‌نام برای 10 نفر اول شامل 30 درصد تخفیف بوده و هزینه‌ی ثبت‌نام آن‌ها 17500 تومان خواهد بود
ثبت‌نام برای 10 نفر دوم شامل 20 درصد تخفیف بوده و هزینه‌ی ثبت‌نام آن‌ها 20000 تومان خواهد بود
ثبت‌نام برای 10 نفر سوم شامل 10 درصد تخفیف بوده و هزینه‌ی ثبت‌نام آن‌ها 22500 تومان خواهد بود
در مدرسه آزادفکری مهاجر، هدف ما، ایجاد بستری مناسب برای اندیشیدن است، نه کسب درآمد!
با پرداخت هزینه دوره ها، شما همزمان دو کار مهم انجام می دهید. کار دوم این است که شما خود را یک ثبت نام شده رسمی دانسته و خود را ملزم به حضور در کلاس می دانید. اما کار اول که بسیار مهمتر است، حمایت از این دوره ها به منظور امکان برگزاری ترم های آینده و درس-گفتگوهای بیشتر و غنی تر است.
بنابراین
در صورتیکه پرداخت هزینه برای شما مقدور است، لطفا از برگزاری درس-گفتگوها حمایت کرده و هزینه اندک آن را پرداخت کنید.
چنانچه به هردلیل توان مالی مناسب جهت پرداخت هزینه را ندارید، می توانید فرم ثبت نام بدون هزینه را پر کنید . ما به شما اعتماد داریم و فرم اطلاعات شما را بررسی خواهیم کرد. در خصوص ثبت نام رایگان، فقط یک شرط ساده وجود دارد:
برای ثبت‌نام رایگان، شما حداقل در ۴ جلسه از ۶ جلسه باید حضور داشته باشید
«توجه فرمایید که ثبت‌نام شما با ارائه‌ی شماره‌ی پیگیری توسط سایت مدرسه به شما پایان می‌یابد.»
به  علت تلاقی جلسات اول درس گفتگوها با مراسم اعتکاف فیلم و یا صوت جلسه در اختیار دوستانی که در مراسم اعتکاف حضور خواهند داشت، قرار خواهد گرفت.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه