انتشار شماره جدید سوره اندیشه

زمان انتشار: ۲۲:۵۸ ۱۳۹۱/۰۳/۱۴

شماره ی 58 و 59 سوره اندیشه منتشر شد. با آثاری از دکتر ابراهیم فیاض، منوچهر آشتیانی، احمد احمدی و …. در موضوعاتی مانند نقد و بررسی آثار دکتر کچویان، حجاب، سرمایه داری، جامعه و تاریخ، تلوزیون و …

شماره ی 58 و 59 سوره اندیشه منتشر شد. این شماره در بخش
مجله ی خبری حاوی آثاری چون:
تأملاتی درباره سینمای
ایران؛ نقد و بررسی افکار و آراء حسین کچویان با قلم اساتیدی چون دکتر ابراهیم
فیاض، شهریار زرشناس، منوچهر آشتیانی؛ نقد و بررسی عملکرد سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) با حضور حجت الاسلام احمد احمدی، محمد رجبی، علی اصغر
پورعزت و دکتر حسن ملانظر؛ و بررسی چرایی ظهور توریست و تفاوت های آن با زائر می
باشد.

در بخش
سبک زندگی این شماره ی سوره اختصاصا به بحث حجاب پرداخته شده است.  بررسی سیر تحولات حجاب و عفاف در ایران، تأمل
پیرامون رابطه ساختارها و سیاست گذاری ها با وضع پوشش، رابطه خانواده و تغییر
الگوی پوشش و حتی تبیین رابطه مترو و پوشش از جمله مطالبی است که می توان درباره
حجاب مشاهده کرد.

سرویس
اندیشه نگاه انتقادی به مقوله ی روش داشته است و آثاری مانند  تحشیه ای بر منازعه ی گادامر-هابرماس؛ روش یا ضد
روش، مسئله این نیست!؛ روش و بسترهای اجتماعی طرح آن؛ روش شناسی و مکاتب آن؛
مناظره لاکاتوش و فایرابند؛ تنزیه، طریق تفکر و سلوک یا متد؟ در این سرویس ارائه
شده است.

در
بخش اندیشه به موضوع کلام برداخته شده است با آثاری از قبیل: کلام و برزخ ایمان؛
چرایی کثرت الهیات در غرب؛ الهیات یهودی و روح تجدد؛ پروتستانیسم و تمدن غربی؛ هر
فلسفه ای علم کلامی پنهان است؛ کلام، روح انسجام بخش تمدن اسلامی؛ و کلام در دوره ی
غرب زدگی معاصر.

در بخش
هنر در مبحث تلوزیون آثار: تلویزیون ما را محو می کند؛ عالم رسانه ای و معنای جدید
زن؛ طغیان کپی بر اصل؛ رسانه ها، ابزاری برای تولید حقیقت یا مرگ معنا؛ اخبار یا
فیلم شاد تلویزیونی؟؛ و تصرف زیبایی شناختی را می توان مشاهده کرد.

«انسان،
جامعه و تاریخ» موضوع کلی این شماره بخش تاریخ است. گوساله سامری تاریخ و قدرت
فائقه زندگی؛ فراز و فرودهای فلسفه تاریخ؛ نگاهی کوتاه به انسان، تاریخ و جامعه
از منظر مارکس؛ تاریخ در افق وجود؛ نسبت جامعه، تاریخ و فلسفه در اندیشه ابن
خلدون و استاد مطهری؛ نسبت آزادی، جامعه و تاریخ در اندیشه هگل مطالب این شماره
تاریخ را تشکیل می دهد
.

در
نهایت، وقتی ضمیمه اسفار را ورق می زنیم، بعد از گفت وگوی سوره با نصرالله حکمت و
معرفی کتاب های وی و گذر از معرفی تفصیلی چند کتاب، به میزگرد کتاب بینامتنیت می رسیم.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه