انتشار شماره جدید سوره اندیشه

زمان انتشار: ۱۰:۵۳ ۱۳۹۱/۱۰/۲۴

دوماهنامه ی سوره ی اندیشه که از شماره ی پیشین(۶۳-۶۲) به مدد منطق جدید، تصمیم گرفته به شکلی انضمامی تر به موضوعات و مسائل جامعه بپردازد، این بار نیز در گامی جلوتر، سعی در به جریان انداختن نگاه های بنیادی و کلی تر خود در ریزموضوعات سرویس های خود نموده است. در بخش بندی منطق […]

دوماهنامه ی
سوره ی اندیشه که از شماره ی پیشین(۶۳-۶۲) به مدد منطق جدید، تصمیم گرفته به شکلی انضمامی تر
به موضوعات و مسائل جامعه بپردازد، این بار نیز در گامی جلوتر، سعی در به جریان انداختن
نگاه های بنیادی و کلی تر خود در ریزموضوعات سرویس های خود نموده است. در بخش بندی
منطق جدید، هر سرویس مجله به بخش کلیات، مقولات و مصادیق تقسیم، و هر بخش با پرسش هایی
از موضوعات آن بخش گشوده می شود. منطق مجله ایجاب می کند که مخاطب با نگاهی به سخن
سرویس، سخن دبیر و پرسش های هر بخش و تأمل در آن ها به استقبال آنچه که نویسندگان و
گفت وگوکنندگان نوشته اند و گفته اند،نگریسته شود؛ هرچند که خواندن هر مطلب به تنهایی
نیز خالی از لطف نیست.

در شماره ی
جدید (۶۵-۶۴) ویژه ی دی و بهمن ماه، در نگاهی اجمالی به آنچه که در محتوای مجله آمده
است مجله چون همیشه با بخش مجله ی خبری آغاز و با ضمیمه ی کتاب اسفار به پایان می رسد.
مجله ی خبری در پرونده ی نقد رمان، به بررسی روایت عاشورا و امکان رمان آن می پردازد
و در بخش وضعیت آموزش علوم انسانی به بحث های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، اساتیدی چند
می پردازد. در «اسفار» که با طراحی و صفحه بندی متمایز از سایر مجله مشخص می شود، در
سفر اول از پروفسور شاپور رواسانی و آثارش می خوانیم و در ادامه با «نشر پرسش» آشنا
می شویم؛توفیق آشنایی با کتابی چند، حاصل می شود و در میزگرد نقد کتاب، شاهد بررسی
کتاب «فانی و باقی» نوشته ی مجید اخگر، توسط دکتر مهدی معین زاده و جناب محمد منصور
هاشمی با حضور نویسنده ی کتاب هستیم.

در بخش
اصلی مجله که مشتمل بر سرویس های مجله است، در سرویس سبک زندگی به مطالب جذابی چون«عصر
تخیل» و «ورود به دنیای کودکی ممنوع» از سید مهدی ناظمی قره باغ و مهدی ارگانی برمی خوریم
که از برنامه یکودک و دنیای آن می گویند.نظام اجتماعی حاوی گفت وگویی تحت عنوان «آیا
نظام های اجتماعی تحت کنترل قانون و سرمایه در می آیند؟» با دکتر فرشاد مومنی است و
نظریه اجتماعی نیز، در مطلب «خانه ای برای هولدرلین» از تأثیر هنر بر علم می گوید.

در سرویس
تفکر«تعلیق تاریخ انگاری و امکان تفکر» دکتر علی مرادخانی از «تاریخ»ی که راه تفکر
را می گشاید می پرسد و جناب یوسفعلی میرشکاک با تأملی عمیق در «فروبستگی ما و غیاب
اسطوره» از نسبت مدرنیته و اسطوره می گوید.

سرویس
هنر و ادب در این شماره موضوع شهر تهران خود را بر جلد مجله، تصویر نموده است که از
تهران بگوید و دبیر تحریریه در«با ما در شهر بمانید» این پرونده، تهران را آینده ی
شهرهای ما می بیند. سرویس تاریخ نیز در بخش های خود، به بررسی«معنای تاریخ»، «تمدن»
و «تاریخ غرب» پرداخته است و در سلسله مباحث خود از دکتر حکمت الله ملاصالحی، این بار
گفت وگویی تحت عنوان «شرق و غرب، افسانه یا واقعیت» را منعکس نموده است که تعمقی در
تقسیم بندی شرق و غرب و نقدی بر این دو پاره کردن تاریخ است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه