انتشار کتابی در نقد جهان سرمایه داری و بی کاری کارگران

زمان انتشار: ۲۲:۴۲ ۱۳۹۰/۱۲/۱۹

کتاب «پایان کار، زوال نیروى کار جهانى و طلوع عصر پسابازار» نوشته «جرمى ریفکین» منتشر شد. نویسنده این اثر با گرایشی ضدسرمایه داری، از اقتصاد حاکم بر جهان سخن می راند که در حال حذف نیروی کار است. وی کارگران بیکار دنیای امروز را نیروی بالقوه برای شکل دادن به جامعه مدنی جدید با خواسته های جدید می داند.

جواد
لگزیان، مدیر روابط عمومی انتشارات کتاب آمه، در گفت وگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)،
با اعلام این مطلب عنوان کرد: در عصری به سر می بریم که شبح دلپذیر جامعه‏اى فوق پیشرفته
با رایانه ها و روبات‏ها بر ما سایه ‏افکنده است؛ جامعه ای که طبیعت را در مسیر محصولات
و خدمات جدید هدایت‏ مى‏کند.

وی افزود:
ماشین‏هاى جدید عصر اطلاعات، به آرامی و با کارآیى بى‏حد و حصرى دنیا را با سرانگشتان
ما اداره کرده،  به انسان‏ها براى کنترل پیرامون
خود قدرتى بسیار بخشیده‏اند اما از سوى دیگر، این انقلاب تکنولوژیک سبب شده تا میلیون‏ها
کارگر از فرآیند اقتصاد حذف و دایره نیروى کار کوچک‏تر شود، تجدید سازمان یابد یا ناپدید
شود. با توجه به این امور، آیا می توان چنین شرایطی را به معنای پایان کار و کارگری
و مجلس ترحیمی برای طبقه کارگر دانست؟

لگزیان
ادامه داد: «جرمى ریفکین» نویسنده کتاب و رییس بنیاد «گرایش‏هاى اقتصادى» در واشنگتن،
با تحلیل این شرایط معتقد است که ما در حال ورود به دوره جدیدى از بازارهاى جهانى و
تولید خودکاریم، در حالی که اقتصاد بدون ‏کارگر ممکن است به پناهگاهى مطمئن یا حتی
دره‏اى وحشتناک پایان ‏یابد. اینجاست که انسان سرنوشت آینده خویش را رقم می زند. آینده
در دستان ما و منوط به انتخاب و اقدام ماست.

وی به
پیامدهای اقتصاد بدون کارگر اشاره کرد و گفت: در تحلیل ریفکین، رها شدن نیروى کار و
استعداد آن که بازار و دولت به آن نیازى ندارد، مى‏تواند سرمایه‏اى اجتماعى را پدید
آورد و جامعه مدنى نوینى را سازمان دهد. این جامعه مدنی، اقتصاد اجتماعی را پدید خواهد
آورد که آوایی نو از دموکراسی را طنین انداز می کند. این نیروى اجتماعى جدید ‏مى‏تواند
از دولت و بازار بخواهد تا بخشى از درآمدهاى عظیم ‏مالى حاصل از اقتصاد عصر اطلاعات
را به ایجاد سرمایه اجتماعى و بازسازى زندگى مدنى کشور اختصاص دهد.

لگزیان
افزود: ریفکین برای سامان یافتن این نیرو، به سازمان‏هاى غیردولتى چشم امید می بندد،
سازمان هایی که در حوزه های رشد و تحول مناطق‏ روستایى و اصلاحات ارضى، کمک‏هاى غذایى،
مراقبت‏هاى بهداشتى و تنظیم خانواده، آموزش کودکان نوپا و مبارزه با بی سوادى، رشد
اقتصادى، تامین مسکن و فعالیت های سیاسى فعالیت دارند. آنان در کشورهایى که ‏دولت‏هایى
ضعیف و فاسد دارند و از اقتصاد «بازار کوچک» برخوردارند یا اصلا اقتصادی ندارند، تنها
صداى مردم محسوب می شوند.

وی به
خوش بینی نظریه پردازی های نویسنده این اثر اشاره کرد و گفت: ریفکین با خوش بینی از
فعالیت نیروهای مردمی خودسازمان دهی سخن می گوید که بی اعتنا به قوانین و مقررات اقتصاد
بازار و دستگاه های بوروکراتیک دولتی کشورهایشان، به ویژه در مناطق جهان سوم، وارد
عمل شده اند و در راه جهانی سازی اقتصاد اجتماعی پیش می روند.

لگزیان
ادامه داد: می توان چنین نتیجه گرفت که تاکید اصلی «جرمى ریفکین» در این کتاب، متمرکز
بر مغتنم شمردن اراده ای سیاسی است که می تواند «جامعه مدنى» را سامان دهد و نیروى
این جامعه را در مسیر ایجاد اقتصاد اجتماعی در سطح جهانی قرار دهد.

انتشارات
«کتاب آمه» کتاب «پایان کار، زوال نیروى کار جهانى و طلوع ‏عصر پسابازار» را با ترجمه
«حسن مرتضوى» در 472 صفحه و به قیمت 120 هزار ریال منتشر کرده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه