جهان های اجتماعی

منبع: سایت علم دینی

نویسنده کتاب: حجه الاسلام حمید پارسانیا

انتشارات: کتاب فردا

زمان: 1391

زمان انتشار: ۰۷:۵۵ ۱۳۹۱/۱۲/۹

نویسنده در بخشی از کتاب، به شناخت عمومی و شناخت علمی، انواع شناخت علمی جامعه، شناخت اجتماعی، تجربی، عقلی و شهودی و بالاخره انواع شناخت اجتماعی در قرآن، و برخی از مفاهیم اساسی مربوط به آن می پردازد.

چاپ اول کتاب «جهان های اجتماعی» نوشته حجه الاسلام دکتر حمید پارسانیا، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران توسط انتشارات «کتاب فردا» در ۳۰۵ صفحه منتشر شد.

کتاب مشتمل بر سه بخش و هر بخش مرکب از چهارده فصل است. در این کتاب ابتدا کنش انسانی و اجتماعی، و به تبع آن «علوم انسانی» و «علوم اجتماعی» مبتنی بر بنیان‌های هستی‌شناختی و انسان‌شناختی حکمت اسلامی توصیف و تعریف می‌شود.

در این بخش نویسنده تأکید می‌کند که متافیزیک به علوم انسانی ملحق نمی‌شود، همان‌گونه که به علوم طبیعی نیز ملحق نمی‌گردد؛ بلکه متافیزیک به عنوان بخش بنیادین حکمت نظری و در قبال علوم انسانی و اجتماعی قرار می‌گیرد.

در ادامه و در بخش دوم کتاب وجود جهان‌های مختلف اعم از جمادات، نباتات، حیوانات و جهان انسانی و اجتماعی، و نسبت بین این جهان‌ها تبیین می‌شود. نویسنده متذکر می‌شود که به رغم ترکیب اتحادی جهان‌های یادشده، هیچ‌یک از آن‌ها قابل تقلیل به دیگری نیست.

گلوگاه بحث در جهان‌های مختلف، نسبت بین «جهان اجتماعی» و «جهان انسانی» است. رابطه فرد و جامعه، و رابطه عامل و ساختار با این بحث پیوند می‌خورد. مولف کوشیده است تا بخشی از ظرفیت‌های حکمت صدرایی را برای تبیین این نسبت به کار بگیرد.

جهان اسلام و دنیای متجدد، دو نمونه از جهان‌های معنوی و دنیوی هستند. به نظر نویسنده «تبیین هویت این دو جهان و شناخت مرزهای فرهنگی هر یک از آن دو، امکان تصمیم بخردانه انسان مردد امروز را برای عبور از مرزهای فرهنگی و خط‌های هویتی، فراهم می‌آورد.»

نویسنده در بخش پایانی کتاب، به شناخت اجتماعی می‌پردازد. «شناخت عمومی و شناخت علمی، انواع شناخت علمی جامعه، شناخت اجتماعی، تجربی، عقلی و شهودی و بالاخره انواع شناخت اجتماعی در قرآن، برخی از مفاهیم اساسی مربوط به این فصل است.»

مطالب این اثر ناظر به مباحث کتاب جامعه‌شناسی سال دوم آموزش متوسطه است که در سال تحصیلی ۸۹-۹۰، وارد چرخه‌ تدریس شده است.

۱ دیدگاه

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه