انسانشناسی بصری تصاویر شهدا در ایران

علوم اجتماعی اسلامی ایرانی

زمان انتشار: ۱۸:۲۴ ۱۳۹۱/۱۲/۲۴

قرار دادن تصاویر ائمه شهید در سنگ قبرهای شهدا از دهه 1970 در ایران به طور خاص گسترش یافته است. عملی که به طور مستقیم به روابط سیاسی اقتصادی مشخص شده پسا انقلابی و پسا جنگی در ایران ربط می یابد…

خانم Ingvild Flaskerud در مقاله  ای با عنوان

Redemptive Memories: Portraiture in the
Cult of Commemoration

«خاطره های رستگاری بخش:تصویر گری در آیین های یادبود مذهبی»

به بررسی انسان شناسانه تصاویر شهدای مذهبی در مجالس و آیین های یادبود در جامعه ایرانی پرداخته است.

در قسمتی از چکیده این مقاله می خوانیم:

“قرار دادن تصاویر ائمه شهید در سنگ قبرهای شهدا از دهه 1970 در ایران به طور خاص گسترش یافته است. عملی که به طور مستقیم به روابط سیاسی اقتصادی مشخص شده پسا انقلابی و پسا جنگی در ایران ربط می یابد… من در این مقاله سعی کرده ام تصاویر شهدا را در یک بستر تاریخی و فرهنگی بزرگتر مرتبط با فرهنگ بصری بزرگان مقدس شیعه (ائمه) بررسی کنم…”

متن کامل مقاله را می توانید از اینجا انسان شناسی بصری تصاویر مذهبی  دریافت کنید:

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه