برگزیده مقالات در رابطه با تحلیل انقلاب اسلامی ایران

زمان انتشار: ۰۸:۳۸ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳

انقلاب ایران در 1357 در شرایطی رخ داد که در دنیای غرب، از بیش از یک قرن قبل، تئوری های مختلفی در انکار، تقلیل و تنزیل دین مطرح شده است، به گونه ای که در شرایط مورد بحث، از دین، جز پوسته ای باقی نمانده بود. در دنیای شرق، وضعیت از این هم بدتر بود، چه، اساساً در این دنیا، نگرش غالب، بر ماتریالیستی بودن جهان استوار بود. در چنین شرایطی سخن از دین و دینداری و مهم تر، سخن از حکومت دینی ـ چیزی که در انقلاب اسلامی ایران اتفاق افتاد ـ بسیار بعید، غیرمعقول و ناممکن می نمود.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه سال 1357 ش / 1979 م در حالی اتفاق افتاد که شرایط تاریخی برای تحقق آن ـ نه به لحاظ اقتصادی، نه به لحاظ سیاسی و نه به لحاظ فرهنگی ـ حداقل از چشم انداز متداول نظریه پردازی ها، هیچ آماده نبود. انقلاب اسلامی ایران، ضمن این که ساختار نظام 2500 ساله شاهنشاهی را به هم ریخت، و نیز، ضمن این که موازنه قدرت را در مقیاس جهانی به نفع دین به هم زد به گونه ای که دین در سایه و حاشیه را به مرکز مناسبات اجتماعی دعوت کرد، بستری مناسب و در عین حال، جدّی برای آزمون و محک انواع تئوری های رایج در علوم اجتماعی درباره انقلاب ها گشت. 

در این پرونده قصد داریم ضمن بازنشر برخی از مقالات در نقد نظریات تحلیل کننده انقلاب اسلامی، بر رویکرد فرهنگی در تحلیل انقلاب در مقابل رویکردهای ماتریالیستی، ساختگرا و… تاکید کنیم. 

ﭼﺮﺧﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ «ﺍﻧﻘﻼﺏﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ»  ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ/ محمد عاملی، علی محمد حاضری

 انقلاب اسلامى در میان انقلابهاى بزرگ جهان (فرانسه و روسیه) / منوچهر محمدی

نظریه انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی / محمدرضا دهشیری

رویکرد مردم شناختی در تحلیل انقلاب اسلامی: (با تأکید بر مکتب فرهنگی فرانسه) / محمد عاملی و حمید طاهری 

ساختار و عاملیت در تبیین های فرهنگی انقلاب اسلامی / علی محمد حاضری و محمد عاملی

بازتاب انقلاب اسلامی ایران در نظریه های انقلاب : تولد و شکل گیری نسل چهارم تئوری های انقلاب / محمدباقر خرمشاد

تحلیل انتقادی بر برخی تبیین های انقلاب اسلامی ایران / عباس کشاورز

نظریه ‏پردازی مدرن و فلسفه انقلاب اسلامی/ موسی نجفی

از مبارزه «در مرکزیت غرب»تا مبارزه با «مرکزیت غرب» / (بررسی و نقد نظریه پردازی «نیکی کدی» درباره انقلاب اسلامی ایران) / مهدی ابوطالبی

انقلاب اسلامی ایران؛ چالشی بر تئوری های ساخت گرا (بررسی و نقد نظریه پردازی «تدا اسکاچ پل» درباره انقلاب اسلامی ایران) از احمد رهدار

انقلاب اسلامی ایران و نظریه اسکاچپل / مهدی طاهری

معمایی که پاسخ نیافت (بررسی و نقد نظریه پردازی «بابی سعید» درباره انقلاب اسلامی ایران) / احمد حسین زاده

شکنندگی های «مقاومت شکننده» / (بررسی و نقد نظریه پردازی «جان فورن» درباره انقلاب اسلامی ایران) / ابوذر مظاهری

میشل فوکو و تحیر فلسفی – جامعه شناختی در تبیین انقلاب اسلامی / احسان شاکری

میشل فوکو و انقلاب اسلامی؛ نفی پیشگامی نخبگان و ظهور اراده جمعی / جعفر خوشروزاده

رویکردی فرهنگی از منظر چهره های قدرت از نظر میشل فوکو درباره انقلاب اسلامی/ جعفر خوشروزاده

نقد و بررسى نظریه «تحول انقلابى» چالمرز جانسون / على‏اکبر باقرى

کاربست نظریه برینگ تون مور در مورد انقلاب اسلامی ایران / عباس کشاورز شکری

فرهنگ و انقلاب: دیدگاه های مایکل فیشر درباره انقلاب اسلامی ایران / محمد فاضلی و مصطفی مهرآیین

نظریه پردازی برای انقلابی که هرگز اتفاق نیفتاد / (بررسی و نقد نظریه پردازی «یرواند آبراهامیان» درباره انقلاب اسلامی ایران) / عبدالرسول یعقوبی

 

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه