انقلاب بزرگ اسلامی ایران

زمان انتشار: ۱۵:۱۰ ۱۳۹۰/۱۱/۱۳

“انقلاب کبیر اسلامى ایران از آغاز به دیده تمامى ناظران داخلى و خارجى در صورت انقلاب و تحولى تاریخى تظاهر و نمود یافت که فى نفسه ظهور و بلکه امکان پیدایى آن، ظرفیت معارضه اى همه جانبه را در تمامى عرصه هاى عینى و ذهنى یا نظرى و عملى با تجدد و نظم تمدنى حاصله […]

“انقلاب کبیر اسلامى ایران از آغاز به دیده تمامى ناظران داخلى و خارجى در صورت انقلاب و تحولى تاریخى تظاهر و نمود یافت که فى نفسه ظهور و بلکه امکان پیدایى آن، ظرفیت معارضه اى همه جانبه را در تمامى عرصه هاى عینى و ذهنى یا نظرى و عملى با تجدد و نظم تمدنى حاصله از آن با خود حمل مى کرده است.”(حسین کچویان)

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه