بخش معرفی مراکز مربوط به علوم اجتماعی اسلامی:

زمان انتشار: ۱۸:۰۳ ۱۳۹۰/۰۴/۲۸

هدف: معرفی مراکزی که در راستای علوم اجتماعی اسلامی فعالیت می کنند به صورت یک جا و متمرکز.  نیاز سنجی مخاطبین: از آنجایی که در مورد نوع و کیفیت علوم اجتماعی اسلامی نظرات گوناگونی وجود دارد و لذا به تبع آن گروه ها و مراکز متعددی شکل گرفته است، معرفی مراکز مربوطه به صورت یک […]

هدف:

معرفی مراکزی که در راستای علوم اجتماعی اسلامی فعالیت می کنند به صورت یک جا و متمرکز.

 نیاز سنجی مخاطبین:

از آنجایی که در مورد نوع و کیفیت علوم اجتماعی اسلامی نظرات گوناگونی وجود دارد و لذا به تبع آن گروه
ها و مراکز متعددی شکل گرفته است، معرفی مراکز مربوطه به صورت یک جا، مخاطبین را از حدود و ثغور پژوهش ها و فعالیت های انجام شده و تا حدودی خطوط فکری اصلیِ متمایز در این زمینه آگاه می کند. کما اینکه می تواند در ساماندهی مخاطبین در این مراکز با توجه به علایق شخصی شان مؤثر باشد.

 راهبرد:

تاریخچه و معرفی فعالیت ها و آثار و خطوط فکری مراکز مربوطه به صورت اجمالی.   

ملاک های انتخاب مراکز:

مراکزی که مشخصا در زمینه علوم اجتماعی اسلامی فعالیت می کنند. ضمنا این مراکز  لزوما حقوقی نیستند و شامل جمع و ها  و گروه ها  و… حقیقی ای که تولیدات و یا فعالیت هایی در زمینه علوم اجتماعی اسلامی دارند نیز می شود.

  مراکز شناسایی شده:

         گروه جامعه  شناسی حوزه و دانشگاه

         گروه جامعه شناسی مؤسسه امام خمینی (ره)

         گروه اجتماعی علم ودین

        بسیج دانشجویی دانشگاه علاّمه

          گروه… دانشگاه شهید چمران

          گروه…دانشگاه یزد

         گروه… دانشگاه اصفهان

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه