بررسی انتقادی وضعیت تحقیقات و انتشارات علمی علوم اجتماعی در گفتگو با دکتر منتظر قائم

زمان انتشار: ۱۱:۴۵ ۱۳۹۱/۰۹/۲۴

انجام پژوهشهای اجتماعی با روشهای گوناگون علمی،یکی از مباحث چالشی است که در چند سال اخیر در ایران ذهن بسیاری از متفکرین علوم اجتماعی را به خود مشغول کرده است. »دکتر مهدی منتظرقائم« عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، درباره ی روند تحولی پژوهشهای علوم ّ اجتماعی میگوید، علوم اجتماعی در ایران از یک توسعه ی کمی برخوردار شده ولی آن را کافی نمیداند. منتظرقائم که دوره ی دکترای جامعه شناسی خود را در انگلستان گذرانده است، از محدود شدن تحقیق علوم اجتماعی به پایان نامه ها انتقاد می کند. متن زیر گفتگوی کتاب ماه علوم اجتماعی با این استاد دانشگاه درباره ی آسیب شناسی پژوهشهای علوم اجتماعی و مجلات علمی است.

برای دریافت متن کامل مصاحبه به قسمت ضمائم پایین مراجعه فرمایید

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه