بررسی تأثیر و تأثرات بین بازیگران بازی های رایانه ای و واقعیت مجازی؛ مطالعه موردی و تفسیری بازیگران بازی رایانه­ای «The Sims 3»

زمان انتشار: ۱۲:۴۶ ۱۳۹۱/۰۷/۳

عنوان: بررسی تأثیر و تأثرات بین بازیگران بازی های رایانه ای و واقعیت مجازی؛ مطالعه موردی و تفسیری بازیگران بازی رایانه­ای «The Sims 3»
نگارنده: سید مهدی دبستانی
استاد راهنما: دکتر حامد حاجی حیدری
رشته و مقطع تحصیلی: جامعه شناسی- کارشناسی ارشد
سال و محل اخذ مدرک: 1391، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی

چکیده ی پایان نامه:

ازی های ویدئویی به عنوان یکی از اثرگذارترین و محبوب ترین
رسانه های پیرامون ما در عصر حاضر شناخته می شوند. این تحقیق، در پی بررسی جایگاه
بازی
های ویدئویی در بین رسانه های
دیگر، با
 نگاه
به بازی
 The
Sims 3
 به نحوه اثرگذاری این رسانه در هویت یابی بازیگران می پردازد
که می توان آن را یک هویت فناورانه نامید. در ابتدا پس از آشنایی با عصر نوین
سایبرنتیکی و سایبرفضایی که مخاطبان را با بازی درگیر می کند، به نحوه تعامل
مخاطبان با این سایبرفضا می پردازیم. ویژگی
های مهمی چون زمینه های
فرهنگی مخاطب و مشارکت وی در ساخت روایت در بازی در این امر مؤثرند. مدل پایه
رمزگذاری/رمزگشایی استوارت هال به کمک مؤلفه های بیست و چهار گانه دیگری که برای
«تعمیق» و «کاربردی تر کردن» این مدل جهت بازی های ویدئویی مناسب دیده شده اند،
راهنمای محقق در این زمینه می باشد. روش کار در این تحقیق بر اساس مصاحبه
عمیق 
با بازیگران بازی The
Sims 3
 و مشاهده نحوه تعامل
آنان با بازی می باشد و نتایج کار نیز نشان می دهد که بازی بازان، در یک چرخه
تعاملی با بازی به تأثیرگذاری بر آنچه در بازی رخ می دهد پرداخته و تجربه تولیدشده
بر این اساس در بازی عاملی مؤثر در هویت یابی مداوم آنان می باشد. توصیف و تحلیل
شیوه های پیچیده و متنوع و منحصر به فرد تعامل بازی بازان با فضای مجازی، فرجام
اصلی این رساله است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه