بررسی تطبیقی آراء اجتماعی فارابی و ابن خلدون

زمان انتشار: ۱۵:۵۱ ۱۳۹۰/۱۲/۱۹

نگارنده: فرشته حکیمی مزرعه نو
استاد راهنما: محمود تقی زاده داوری
استاد مشاور: حمید پارسانیا
رشته و مقطع تحصیلی: جامعه شناسی، کارشناسی ارشد
سال و محل اخذ مدرک: 1387، دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، پژوهشکده علوم اجتماعی

چکیده پایان نامه: رساله بررسی تطبیقی آراء اجتماعی فارابی و ابن
خلدون با محوریت این پیشفرض که نظریات و شخصیت علمی دانشمندان همواره تحت تأثیر
محیط فرهنگی و شرایط سیاسی– اجتماعی عصر آنان قرار دارد و هر دانشمند به نوعی
میتواند محصول عصر، دوره و تاریخ جامعه خود باشد، بیان می کند که ابونصر محمد
فارابی(339- 259 ه. ق) و عبدالرحمن محمدبن خلدون(808- 732 ه. ق) هر دو، گرچه
فاصله زمانی زیادی از یکدیگر دارند، از بنیانگذاران اندیشه اجتماعی در تمدن اسلامی
قلمداد میشوند. آثار اجتماعی فارابی کاملاً فلسفی، انتزاعی، عقلانی و آرمان گرایانه
است در حالیکه رویکرد اجتماعی ابن خلدون عمدتاً جامعه شناسانه، علمی، عینی و واقع
گرایانه می باشد. فارابی با رویکردی اندام واره ای و ایستا به تنظیر بخشهای مختلف
مدینه فاضله با بدن انسانی پرداخته و ابن خلدون با همین رویکرد ولی به شیوهای
تحولی و پویا، حیات اجتماعی انسان ها را شرح داده است. وجه تفاوت رویکرد این دو
اندیشمند براساس مستندات ارائه شده علاوه بر عوامل روانشناختی وراثت و هوش و
یادگیری و پشتکار به مجموعه ای از عوامل جامعه شناسانه مانند تفاوت در آموزش و
تحصیل، رشته تخصصی و رویکرد علمی، حرفه و شغل، اوضاع سیاسی– اجتماعی، گرایش سیاسی
و نوع مذهب باز میگردد
.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه