بررسی و نقد مبانی معرفت شناختی، انسان شناختی و اخلاقی اومانیسم با تاکید بر آرای علامه طباطبائی و شهید مطهری

زمان انتشار: ۱۸:۴۴ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷

نگارنده: محمدی منفرد، بهروز
استاد راهنما: امیر عباسعلی زمانی
استاد مشاور: عباس ایزد پناه
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال و محل اخذ مدرک: 1385، دانشگاه قم، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عنوان پایان نامه:  بررسی و نقد مبانی معرفت شناختی، انسان شناختی و اخلاقی اومانیسم با تاکید بر آرای علامه طباطبائی و شهید مطهری
نگارنده: محمدی منفرد، بهروز
استاد راهنما: امیر عباسعلی زمانی
استاد مشاور: عباس ایزد پناه
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال و محل اخذ مدرک: 1385، دانشگاه قم، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه