بسته راهنمای انتخاب رشته و منابع کنکور کارشناسی ارشد

منبع: علوم اجتماعی اسلامی ایرانی

زمان انتشار: ۲۲:۲۰ ۱۳۹۲/۰۸/۱۳

این فهرست با مشارکت جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های برتر کشور، در آبان 1392 تهیه شده است.

راهنمای انتخاب رشته 

به چیزی فرای مهندسی بیندیشید– محمدحسین بادامچی

تغییر رشته تحصیلی چرا و چگونه؟– دکتر محمدصادق کوشکی

نحوه کشف استعدادها در انتخاب رشته – دکتر محمدصادق کوشکی

طرحی برای انتخاب رشته – محمدحسین بادامچی

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد

برنامه ریزی توسعه منطقه ای: معرفی رشته ، معرفی منابع

برنامه ریزی رفاه اجتماعی: معرفی رشته ، معرفی منابع

برنامه ریزی گردشگری (توریسم): معرفی رشته ، معرفی منابع

پژوهش علوم اجتماعی: معرفی رشته  ، معرفی منابع

توسعه روستایی: معرفی رشته ، معرفی منابع

جامعه شناسی: معرفی رشته ، معرفی منابع

جامعه شناسی انقلاب اسلامی: معرفی رشته ، معرفی منابع

جمعیت شناسی: معرفی رشته ، معرفی منابع

دانش اجتماعی مسلمین: معرفی رشته ، معرفی منابع

شیعه شناسی: معرفی رشته ، معرفی منابع

علوم ارتباطات اجتماعی: معرفی رشته ، معرفی منابع

مددکاری اجتماعی: معرفی رشته ، معرفی منابع

مدیریت راهبردی فرهنگ: معرفی رشته ، معرفی منابع

مردم شناسی: معرفی رشته ، معرفی منابع

مطالعات جوانان: معرفی رشته ، معرفی منابع

مطالعات زنان: معرفی رشته ، معرفی منابع

مطالعات فرهنگی: معرفی رشته ،  معرفی منابع

تبلیغ و ارتباطات فرهنگی: معرفی رشته

مطالعات فرهنگی و رسانه: معرفی رشته

مدیریت رسانه: معرفی رشته

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه