م د. سعید الاسلام / مترجم: عباس عالی زاده

به سوی بسط علم اسلامی

منبع: ترجمان

زمان انتشار: ۱۹:۵۷ ۱۳۹۲/۰۴/۲۵

سعید الاسلام این مقاله را تلاشی برای ارائۀ تعریفی جدید از علم اسلامی نمیداند، بلکه آن را به منظور نشان‌دادنِ رویکردهای متفاوت دانشمندان برجستۀ مسلمان به‌ جنبه‌های پیشرفتۀ علم اسلامی نوشته است. چکیده: توجه جاری به علم اسلامی، بدون شک ناشی از بیداری و ظهور مجدد مردم مسلمان در قرن بیستم است؛ ظهور اسلام به‌عنوان […]

سعید الاسلام این مقاله را تلاشی برای ارائۀ تعریفی جدید از علم اسلامی نمیداند، بلکه آن را به منظور نشان‌دادنِ رویکردهای متفاوت دانشمندان برجستۀ مسلمان به‌ جنبه‌های پیشرفتۀ علم اسلامی نوشته است.

چکیده:

توجه جاری به علم اسلامی، بدون شک ناشی از بیداری و ظهور مجدد مردم مسلمان در قرن بیستم است؛ ظهور اسلام به‌عنوان یک قدرت در روابط بین‌المللی و به‌عنوان یک عامل و شاخص سیاسی در خود جوامع اسلامی، هم در جنبۀ تاریخی‌اش و هم معاصرش در حال جلب توجه روزافزون است و این به‌دلیل آگاهی در حال رشدی است که در جوامع مسلمان نسبت به میراث سنتی و هویت فرهنگی مستقل‌شان روی داده است. بحث و گفت‌وگو میان دانشمندان مسلمان بر سر علم اسلامی، از اواخر دهۀ شصت و اوایل دهۀ هفتاد قرن نوزدهم، تا کنون پدیده‌ای مستمر بوده است. این اصطلاح (علم اسلامی)، بر پایۀ تفاوت‌های مفاهیم علم و نقش اسلام در علم، به‌صورت‌های متفاوتی مورد استعمال واقع شده است. این مقاله، نه تلاشی برای ارائۀ تعریفی جدید از علم اسلامی، بلکه به منظور نشان‌دادنِ رویکردهای متفاوت دانشمندان برجستۀ مسلمان به‌ جنبه‌های پیشرفتۀ علم اسلامی نگارش یافته است. این بحث با مقایسۀ ماهیت و وسعت علم اسلامی در برابر علم غربی، پی‌گرفته می‌شود.

دانلود متن کامل مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه