بومی سازی از بالا به پایین جواب نمی دهد

زمان انتشار: ۱۵:۱۴ ۱۳۹۰/۱۲/۱۹

روند صحیح برای رسیدن به این هدف نباید از بالا به پایین باشد. این روندی نخواهد بود که با بخش نامه های موضعی صورت گیرد. آنچه یک علم را اسلامی می سازد اندیشمندان ما هستند که مدل های مختلف را از یک طرز تفکر اسلامی ـ ایرانی ارایه می دهند.

۱)     
تصور غلطی که ممکن است برخی از بومی کردن علوم انسانی داشته باشند این است که بومی کردن
را به معنای حل مسائل بومی یا پدیده های مبتلا به جامعه بدانند. البته این یک
ضرورت است اما بومی سازی باید چیزی بیش از این ها باشد. این یعنی ما همه حرف ها رو
گرفته و آمده ایم رنگ و لعاب یک چیز را عوض کرده ایم.

۲)      بومی سازی یک اتفاق خارق العاده نیست.
این اتفاقی است که در ممالک دیگر نیز در زمان های مختلف صورت گرفته است. لیکن می گویند
بزرگ ترین دلیل بر اثبات چیزی وقوع آن چیز است. وجود دو سنت به شدت متفاوت فلسفی
در جامعه غرب یعنی آنگلوساکسون و قاره ای موید همین حرف است. جدای از این رد پای
تفکر مسیحیت را می توان در جای جای اندیشه نوین حتی نزد خداناباوری مانند نیچه هم
دید و این نقش موثر دین در شکل یافتن این علوم را می رساند.

۳)      علم آن چیزی که در قدیم فکر می کردیم
که مانند یک بسته منظم و معین است، نیست. علم جریانی است متکثر و خلاقانه که چیز
از پیش تعیین شده ای ندارد. در نتیجه نمی توانیم برای این جریان خلاقانه برنامه ده
ساله یا بیست ساله گذاشت که بخواهیم به نقطه مشخص و معین و برنامه ریزی شده ای
برسیم.

۴)      خطرناک ترین کارِ ممکن در این حوزه
جایی است که ما با معرفی علم ایرانی ـ اسلامی به موقعیتی برسیم که ناتوان از
ارتباط برقرار کردن با دیگر جاها باشیم. ما ناگزیر از فهم جامعه شناسی اروپایی یا
فلسفه تجربی هستیم زیرا حتما خواهد توانست به پروژه ما کمک کند. به بیانی این علم
جهانی ای است که همه افراد خواهند توانست در لوای آن به گفت وگو با یکدیگر
بپردازند.

۵)      برای پیشرفت صحیح در بومی سازی علوم
انسانی بیشتر نیازمند آن هستیم که بتوانیم با افزایش آگاهی افراد و دانشمندان مان
باعث تاثیر این آگاهی ها در نظریه پردازی های آن ها شویم. این فرآیند یکباره ای
نخواهد بود و زمان بسیار می خواهد. ما در اینجا به مهندسی فرهنگی نیازی نداریم.
باید باعث به وجود آوردن فضایی شویم که آگاهی دانشمندان و متفکرانمان به این سمت
برود.

۶)      روند صحیح برای رسیدن به این هدف نباید
از بالا به پایین باشد. این روندی نخواهد بود که با بخش نامه های موضعی صورت گیرد.
آنچه یک علم را اسلامی می سازد اندیشمندان ما هستند که مدل های مختلف را از یک طرز
تفکر اسلامی ـ ایرانی ارایه می دهند. من باید نگاه کنم که جامعه علمی ایرانی و
کسانی که قایل هستند که باید این علم را در بستر اقتضائات ایرانی ـ اسلامی قرار
دهیم به چه دست آوردهایی رسیده اند.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه