تحلیل اجتماعی سخنان اخیر آقای هاشمی در مقایسه نظام اسلامی با نظام شاهنشاهی

منبع: انجمن دانش آموختگان علوم اجتماعی دانشگاه تهران

زمان انتشار: ۱۱:۳۷ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴

انجمن دانش آموختگان علوم اجتماعی  دانشگاه تهران در خصوص صحبت های اخیر آقای هاشمی در باب «مقایسه نظام اسلامی و نظام شاهنشاهی» ، تحلیل خود را در چند گزاره منتشر نمود: ۱-   سخنان اخیر آقای هاشمی بخشی از کنش سیاسی زاویه دار خانواده هاشمی با «جمهوریت» نظام اسلامی است که ریشه آن از تقابل با «انتخاب […]

انجمن دانش آموختگان علوم اجتماعی  دانشگاه تهران در خصوص صحبت های اخیر آقای هاشمی در باب «مقایسه نظام اسلامی و نظام شاهنشاهی» ، تحلیل خود را در چند گزاره منتشر نمود:

۱-   سخنان اخیر آقای هاشمی بخشی از کنش سیاسی زاویه دار خانواده هاشمی با «جمهوریت» نظام اسلامی است که ریشه آن از تقابل با «انتخاب مردمی» دولت های هفتم تا یازدهم (92-76)شکل گرفته است. البته انحراف فرهنگی و اقتصادی این خاندان که از دولت سازندگی آغاز گردید نیز در تشدید انحرافات سیاسی خانواده هاشمی موثر بوده است.

۲-    از منظر روانشناسی اجتماعی عامل اصلی کشاکش هاشمی ها با نظام سیاسی به «تحقیر اجتماعی» این خاندان برمی گردد که هر چند نقطه اوج آن در انتخابات سال 88 بوده است اما با روی کارآمدن دولت یازدهم نیز جبران نشده است. به عبارتی این «تحقیر 16 ساله» به قدری عمیق و گسترده بوده است که با تثبیت یافتگی اجتماعی و سیاسی همراه شده است و حتی دولت کنونی که جریان نزدیک به هاشمی می باشد نیز نمی تواند ساختارهای تثبیت یافته 16 ساله را بر هم زند و مجبور است در چارچوب همین ساختارها حرکت کند.

۳-    مهمترین عناصر نشانه شناختی این ساختارها در اصالت به «جمهوریت»، «استکبارستیزی» و «حمایت از محرومین» خلاصه می شود. صرف نظر از اینکه چه دولتی سر کار باشد هرگونه زاویه یافتن دولت ها با سه عنصر فوق، به حساسیت اجتماعی و نهایتاً پررنگ شدن این عناصر می انجامد که بطور مشخص در 13 آبان و 22 بهمن امسال تجلی یافت.

۴-    علاوه بر عناصر هنجاری سه گانه فوق ، در دولت قبلی «ساختار اقتصادی» با طرح هایی نظیر هدفمندی یارانه ها، مسکن مهر ، صندوق مهر و … به گونه ای تغییر داده است که دولت کنونی نیز چاره ای جز حرکت در مسیر این تصمیمات ندارد. همچنین در ابعاد اجتماعی نیز توجه به محرومین و نیازمندان به عنوان یک ارزش فراگیر تثبیت شده است .

۵-    مجموع «عناصر سه گانه» هنجاری به علاوه  «اقدامات مبنایی» اقتصادی و اجتماعی دولت قبل، بار سنگین تحقیرآمیزی را به خاندان هاشمی تحمیل نموده است که باعث شده است این خانواده با عبور از انحرافات اقتصادی و فرهنگی به کنش های سیاسی زاویه دار با نظام اسلامی روی آورند که مشارکت فعال خانوادگی در فتنه سال 88 نمونه مهم آنست.

۶-    روند تحقیر اجتماعی خانواده هاشمی در دولت کنونی نیز ادامه یافته است بطوری که جهت گیری های رسمی و غیررسمی دولت یازدهم حاکی از زاویه یافتن با این خاندان نیز دارد. اعتراض چندی پیش دختر هاشمی در خصوص عدم توجه دولت یازدهم به مشارکت زنان در حدی بود که وی حاضر شد کارنامه دولت قبل – که از نظر وی با تقلب روی کار آمده بود – را در حوزه زنان موفق تر از دولت کنونی ارزیابی نماید.

۷-    در تحلیل روانشناسی اجتماعی ، «هرزگی سیاسی» نقطه اوج انفعال افراد در مقابل تحقیر اجتماعی است که  در افراد جدا شده از نظام تجلی یافته است. این افراد فارغ از سن و سال و موقعیت های سیاسی اجتماعی و ادعاها و عملکرد قبلی خود در مواجهه با نظام سیاسی به قدری به ادبیات و ادعاهای هجوآمیز سیاسی روی می آورند که اصطلاحاً دچار هرزگی سیاسی می شوند و گاه ادعاهای آنها در ادبیات طنز مردم ورود می یابد. نمونه نمادین این افراد که در سال های اخیر روند هرزگی را طی کردند و در حافظه کنونی ملت جای دارند سران فتنه (کروبی و موسوی) بودند که به انواع و اقسام ادبیات هجوآمیز (از ادعای پیروزی در انتخابات قبل از شمارش رای گیری، ادعای تقلب، ادعای تجاوز ، نظریه داماد لرستان زهرارهنورد و… ) متوسل شدند.

۸- والعاقبه للمتقین ….. 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه