تفاوت های بومی سازی، اسلامی سازی و غنی سازی علوم انسانی

زمان انتشار: ۱۴:۴۲ ۱۳۹۰/۱۲/۱۹

تفاوت بومی سازی با اسلامی سازی در این است که بومی سازی ناظر به یک نوع پایش سرزمینی، جغرافیایی و فرهنگی خاص ایران است و در حقیقت نیازها، مسائل، مشکلات و ویژگی های رفتاری مردم این سرزمین را بیشتر مدنظر قرار می دهد، اما اسلامی سازی دقیقا ناظر به آموزه ها و معارف اسلامی است که در علوم انسانی باید محور و ملاک قرار بگیرد.

ما باید سه مفهوم را از هم متمایز کنیم:

الف: غنی سازی

ب: بومی سازی

پ: اسلامی سازی یا ارزش مداری علوم انسانی.

۱)      غنی سازی به معنای پر کردن شکاف ایجاد
شده بین علوم انسانی خود و دیگران است. علوم انسانی ما باید متناسب پیشرفت هایی
باشد که در این زمینه در جهان صورت گرفته است.

بومی سازی را به این معنا می دانم که محتوای دانش علوم انسانی با
فرهنگ، تمدن و جامعه ایران، سازگاری، تناسب و هماهنگی داشته باشد یعنی مسائل آن
ناظر به مشکلات ویژه ما باشد.

در مفهوم سوم که مبتنی بر ارزش های اسلامی است من معتقدم که در مبانی
هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی علوم نوین باید تجدید نظر و بازنگری شود.
به اعتقاد ما علوم انسانی یا فرهنگ غنی اسلامی و معارف اسلامی که منبعث از وحی و
مبادی مابعدالطبیعه است، بر سایر فلسفه ها، برتری نسبی دارد.

۲)      تفاوت بومی سازی با اسلامی سازی در این
است که بومی سازی ناظر به یک نوع پایش سرزمینی، جغرافیایی و فرهنگی خاص ایران است
و در حقیقت نیازها، مسائل، مشکلات و ویژگی های رفتاری مردم این سرزمین را بیشتر
مدنظر قرار می دهد، اما اسلامی سازی دقیقا ناظر به آموزه ها و معارف اسلامی است که
در علوم انسانی باید محور و ملاک قرار بگیرد.

۳)      در انجام بومی سازی ما هم به روش های
سلبی و هم به روش های ایجابی نیازمندیم.

۴)      نفی علوم انسانی غربی یا تعبیر «مرگ علوم
انسانی غربی» صحیح نیست. این علوم محصول عقلانیت بشر است و صدها سال روی آن ها کار
شده و شاید بیش از ۱۰۰ سال بعضی از این رشته ها سابقه کار علمی و تجربی دارند و در مرحله عمل
نیز کارایی و کارآمدی شان را نشان داده اند، بنابراین نمی توان به راحتی این علوم
را نفی کرد و از باطل بودن یا مرگ آن ها سخن گفت زیرا این علوم در بسیاری از
موضوعات قابلیت های عملی و سودمندی خود را برای انسان نشان داده اند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه