تفکرات اجتماعی (دیدگاه جامعه شناسی) حضرت علی(ع) در نهج البلاغه

زمان انتشار: ۱۷:۰۷ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷

عنوان: تفکرات اجتماعی (دیدگاه جامعه شناسی) حضرت علی(ع) در نهج البلاغه
پژوهشگر: برزگرکلیشمی، ولی الله
دانشگاه: امام صادق (ع)
دانشکده: الهیات، معارف اسلامی و ارشاد
سال: 1369
مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: یوسفیان، محمدجواد

چکیده: این پایان نامه از 3 بخش کلی و هشت فصل به ترتیبی که ذیلا ذکر میگردد تشکیل شده است : بخش اول به بررسی مفهوم جامعه و مفاهیم اجتماعی قریب به آن و عوامل اتحاد افراد در جوامع ار دیدگاه جامعه شناسان و نهج البلاغه اختصاص داده شده و از سه فصل تشکیل شده است : 1- مفهوم جامعه و مفاهیم اجتماعی قریب به آن از دیدگاه جامعه شناسان 2- مفاهیم اجتماعی در نهج البلاغه 3- عوامل اتحاد افراد در جامعه از دیدگاه جامعه شناسان و نهج البلاغه در بخش دوم به بررسی منشا اجتماع و ضرورت آن از دیدگاه فیلسوفان اجتماعی و نهج البلاغه پرداخته شده و آراء و نظریات اربابان علم و معرفت در این زمینه مورد بحث و فحص قرار گرفته است . این بخش نیز از سه فصل به ترتیب زیر تشکیل یافته است : 1- منشا اجتماع از دیدگاه فیلسوفان اجتماعی و جامعه شناسان 2- منشا اجتماع در نهج البلاغه 3- اهمیت جمع گرایی و دعوت به تعاون در کلام امام . بخش سوم که در ضمن آخرین قسمت رساله را تشکیل داده به بررسی تفصیلی اصالت فرد یا جامعه همراه با مفاهیم مختلف فلسفی،اجتماعی و حقوقی آن اختصاص داده شده و به بررسی اندیشه ها و آراء جامعه شناسان و امام در موضوع مذکور پرداخته و از دو فصل تشکیل شده است : 1- اصالت فرد یا جامعه از دیدگاه جامعه شناسان 2- اصالت فرد یا جامعه در نهج البلاغه نام جزئی تری که بتوان بجای عنوان “تفکرات اجتماعی علی (ع) در نهج البلاغه ” بر روی تحقیق نهاد، “جامعه از دیدگاه نهج البلاغه” می باشد که یکی از زیر موضوعات عنوان اول خواهد بود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه