مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی مصرف، پیتر کوریگان، سیج، ۱۹۹۷، ۲۰۸ صفحه.

جامعه‌شناسی مصرف

منبع: ترجمان

نویسنده کتاب: پیتر کوریگان

انتشارات: sage

زمان: 1997

زمان انتشار: ۱۷:۵۲ ۱۳۹۳/۰۷/۱۳

سایت اینترنتی انتشارات سیج کتاب مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی مصرف را اثری جامع و در عین حال ساده و قابل فهم توصیف می‌کند که هم‌زمان می‌تواند مورد استفاده دانشجویان و محققین جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی قرار گیرد. کتاب نوشته پیتر کوریگان استاد دانشگاه نیواینگلند استرالیا است.

Peter Corrigan, The Sociology of Consumption: An Introduction, SAGE Publications Ltd, ۱۹۹۷, ۲۰۸ pages

سایت اینترنتی انتشارات سیج کتاب مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی مصرف را اثری جامع و در عین حال ساده و قابل فهم توصیف می‌کند که هم‌زمان می‌تواند مورد استفاده دانشجویان و محققین جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی قرار گیرد. کتاب نوشته پیتر کوریگان استاد دانشگاه نیواینگلند  استرالیا است. کوریگان دکتری جامعه‌شناسی از دانشگاه دوبلین ، جامعه‌شناس فرهنگ و دارای تألیفاتی پیرامون جامعۀ مصرفی است.وی همچنین سابقۀ تدریس در دانشگاه‌های فرانسه، ایرلند، پاکستان، سوئد و انگلستان را دارد.  او در تحقیقات اخیرش به  نقش زیبایی‌شناسی در حیات اجتماعی، تحلیل فرهنگی و نمادین مرگ  و کاربرد‌های عکاسی در تحقیقات جامعه‌شناختی نیز پرداخته است.

کتاب با مروری تاریخی و تفصیلی از نحوۀ پیدایی جامعه مصرفی آغاز می‌گردد و به ارزیابی نوشته‌های متنوعی می‌پردازد که بین الگو‌ها و شیوه‌های مصرف با اقتصاد، سیاست و فرهنگ ارتباط برقرار می‌سازند(آثاری چون کارهای ارزشمند مک‌کراکن و کمپل). فصل دوم با تمرکز بر رویکردهای نظری و جامعه‌شناختی موضوع مصرف به برخی از تئوری‌هایی که تلاش نموده مصرف را به لحاظ نظری قابل در ک سازند می‌پردازد. مضمون اصلی نظریات مطرح شده در فصل دوم این است که مصرف‌کنندگان و موضوعات مصرف در جهان اجتماعی معنا می‌یابند و موقعیت و ارتباط آن‌ها با یکدیگر در همین راستا تعریف می‌گردد که البته این موضوع به‌نظر مولف بسیار بنیادی تر از تلقی سادۀ مصرف بعنوان برآورده کنندۀ نیازهای مشخص مادی است. مباحث این فصل با نظریه داگلاس و ایشروود آغاز می‌شود و در ادامه نظراتی چون: «بودریار و سیستم ابژه‌ها»، »بوردیو، تمایز و سرمایۀ فرهنگی» و «وبلن و ولخرجی متظاهرانه» نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند. مباحث تاریخی و نظری طرح شده در فصول اول و دوم چارچوب تحلیلی و ابزار نظری لازم برای بررسی موضوعات اصلی جامعه‌شناسی مصرف را فراهم می‌کنند. موضوعاتی چون تجربه خرید کردن: از فروشگاه بزرگ تا مرکز خرید، که اشاره‌ای است به سیر تاریخی خریدن از دوران مدرن تا پست‌مدرن، تبلیغات و ارتباط آن با جنسیت و هویت، غذا و فرایند مدنی شدن، توریسم و صنعت میراث فرهنگی و قواعد مد. عناوین فصل‌های این کتاب عبارتند از:

. Introduction: Advents of the Consuming Society
۲. Theoretical Approaches to Consumption
۳. Objects, Commodities and Non-commodities
۴. Shops and Shopping: the Department Store
۵. Advertising
۶. Women\\\’s Magazines
۷. The Home
۸. Food and Drink
۹. Tourism
۱۰. The Body

۱۱. Clothing and Fashion

۱۲. Conclusion

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه