جامعه شناسی سیاسی: انتخابات در ایران

زمان انتشار: ۰۸:۱۲ ۱۳۹۰/۱۲/۶

انتخابات را از دو جهت می­توان حائز اهمیت دانست: اول از جهت انتخاب مسؤولان و تداوم یا جابه­جایی قدرت میان آنان و دوم از لحاظ ایجاد فضای سیاسی خاص در کشور و رویدادی که در همه فضای جامعه جاری و اکثریت ملت را درگیر می­کند.

انتخابات یکی از مهم ترین رخدادهای سیاسی و اجتماعی در حکومت های مردمی است و طبیعتاً در نظام جمهوری اسلامی
نیز از جایگاه ویژه
ای برخوردار است.

انتخابات را از دو جهت می توان حائز اهمیت دانست:


انتخاب مسؤولان و تداوم یا جابه جایی قدرت میان آنان.


ایجاد فضای سیاسی خاص در کشور و رویدادی که در همه فضای جامعه
جاری و اکثریت ملت را درگیر می کند.

این اتفاق ورای نتیجه انتخابات، دارای اهمیت و کارکردهایی می
باشد که جا دارد مستقلاً به آن پرداخته شود
. از همین رو در آستانه انتخابات مجلس نهم شورای
اسلامی، نگاهی داریم به پدیده «انتخابات» در ایران و بررسی کنش سیاسی جامعه اسلامی
ایرانی از منظر جامعه شناسی سیاسی. که بدانیم آیا الگوهای کنش مرسوم جامعه شناسی
از قبیل «کنش سنتی»، «کنش ارزشی»، «کنش عاطفی»، «کنش عقلانی» و… بر مردم ایران
هم منطبق هستند یا خیر؟ و آیا می توان این وابستگی فکری به نظریات ماکس وبر و پارسونز
و هابرماس را را با ارائه نظریه بومی، که پاسخگوی وقایع درخ داده در ایران باشد،
جایگزین کرد؟

این پرونده بویژه از این جهت اهمیت خواهد داشت که در فضای
علوم انسانی ایران، روی هم رفته غلبه با اندیشمندان علم سیاسی بوده که از منظر
علوم سیاسی به جامعه شناسی سیاسی ایران پرداخته اند و حاصل آن هم بیشتر «جریان
شناسی سیاسی» و «رفتارشناسی چهره ها، احزاب و دولتها» بوده تا «جامعه شناسی» و «مردم
شناسی».

بر همین اساس پرونده ای را برای شما فراهم آورده ایم که مطالب
زیر را در آن خواهید دید:

رقابت درون گفتمانی در غیاب احزاب: نگاهی انتقادی
به حاضران و غایبان انتخابات مجلس نهم

ایران آزادترین کشور دنیا! : گفتاری در باب قدرت،
فرهنگ و اجتماعی شدن

نگاهی کوتاه به موانع توسعه سیاسی در ایران از دیدگاه
بشیریه

بررسی جامعه شناسی انتخابات در استان ایلام

 معمای همچنان حل نشده انقلاب: بازخوانی کتاب «کندوکاو
در ماهیت معمایی ایران» اثر دکتر حسین کچویان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه