جایگاه «زن» در گفتمان امام خمینی و انقلاب اسلامی

زمان انتشار: ۰۶:۵۲ ۱۳۹۱/۰۲/۲۶

در این نوشتار بنا داریم که با بررسی وضعیت زنان در پیش از انقلاب، نقش و اثر آنان را در پیروزی انقلاب و سپس تأثیر انقلاب در تحول جایگاه فکری و عملی زن در ایران را تبیین نماییم و از آن جا که پیوندی ناگسستنی میان انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) وجود دارد، سعی شده است که هر یک از این ابعاد با توجه به دیدگاه ایشان بررسی گردد.
؛ زنان نیمی از انسانهای این کره خاکی هستند که نقش بسیار مهمی در جنبشها، نهضتها و انقلابها داشتهاند. حساسیت نقش زنان برخاسته از عمق تأثیرگذاری آنان در تمامی عرصههای زندگی است. برای نمونه میتوان از نقش تأثیرگذار حضرت زینب (سلاماللهعلیه) در قیام پر حادثهی عاشورا نام برد که یکی از نمونههای درخشانی است که اهمیت جایگاه زنان را در تاریخ اسلام به تصویر میکشد. انقلاب اسلامی ایران نیز یکی از مهمترین حرکتهای اجتماعی است که از این قاعده مستثنی نبوده و نقش زنان چه پیش از انقلاب و چه پس از آن حائز اهمیت است.

حضور زنان ایرانی در پیروزی انقلاب اسلامی به روشنی بیانگر آن
است که زن مسلمان می
تواند در تمامی عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و… نقش آفرین بوده و اعتقادات
دینی او نه تنها مانع از شرکت در فعالیت
های اجتماعی نخواهد شد، بلکه به واسطه ی پاکدامنی و
عفت ورزی، می
تواند زنان را به عناصری تاریخ ساز برای یک ملت مبدل سازد. از
طرف دیگر؛ انقلاب اسلامی، به دلیل آن که پرتوی از دین مبین اسلام به شمار می
رود، توانسته
است خدمات عظیمی را برای زنان به انجام رساند و البته این امر نه به تمام و کمال،
اما بسیار مؤثر، مهم و گسترده بوده است.

نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی ایران

انقلاب اسلامی ایران که در سال 1357 به پیروزی رسید، جنبشی بود
که در 15 خرداد 1342 آغاز شد. زن مسلمان ایرانی نیز در این سال
های آتش زیر
خاکستر، همگام با مردان در جهاد و مبارزه با طاغوت بود و هر چه به سال 1357 نزدیک
می
شد بر تعداد و شدت فعالیت این زنان افزوده می گردید.

با شعله ور شدن آتش انقلاب، زن مسلمان نیز که تا پیش از این با فعالیت های مخفی و به
عنوان مادر شهید و یا همسر مبارزین در بند با رژیم شاه مبارزه می
کرد، به خیابان ها آمد، با
چادر مشکی، با فرزندش که او را در بغل گرفته بود، با مشت
های گره کرده و
با فریاد «مرگ بر شاه»؛ امام خمینی(ره) این دوران را این گونه توصیف می
نمایند: «شما
در چه تاریخی چنین دیده
اید؟ امروز زن های شیردل، طفل خود را در آغوش کشیده و به میدان مسلسل و تانک
می
روند، در کدام تاریخ چنین مردانگی و فداکاری از زنان ثبت شده
است؟!»[1] و به اذعان ایشان، همین حرکت زنان نهضت را قوت و تداوم بخشید: «آمدن شما
خانم
ها به خیابان ها و میدان های مبارزه موجب این شد که مردها هم قوت پیدا بکنند، تقویت
بشوند، روحیه
ی آن ها هم با آمدن شما تقویت بشود.»[2]و مولد حرکت مردان بود: «مردها
به تبع زن
ها در خیابان ها می ریختند، تشویق می کردند، زن ها مردان را، خودشان در صف های جلو
بودند.»[3] و نیز به شیوه
ای مؤثر، مبارز و شهیدپرور است: «شهادت شهید، ثمره ی دامان پر مهر
و اندوخته
ی دستان زحمتکش مادران فهیم و گران قدری است که
محبت مادری را با عشق الهی پیوند می
زنند و روح و جان فرزندان خود را آماده می سازند که به
قربانگاه شهادت قدم گذارند.»[4]

 به همین جهت، حضرت امام خمینی(ره)، بزرگ مصلح قرن، در
جای جای کلام خویش زنان را پیشگامان انقلاب معرفی می
کند. زنانی که
خود در تظاهرات در صف مقدم حاضر بودند، زنانی که با حرکت خود، مردان را برای حضور
و مبارزه تشجیع کردند، زنانی که فرزندان خود را برای شهادت تربیت کردند، زنانی که
با پاسداری از خون شهدا، انقلاب را تداوم بخشیدند و در یک کلام، رهبر انقلاب
ایران، عظمت حضور زنان در شکل
گیری تمام و کمال نهضت انقلابی و اسلامی ایران را چنین توصیف
نمودند: «ما نهضت خودمان را مدیون زن
ها می دانیم.»[5] و همین یک جمله برای بیان نقش زنان در پیروزی
انقلاب اسلامی از هر کلامی گویاتر است.

انقلاب اسلامی و تحول جایگاه زن

هم زمان با پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی، دیدگاه سنتی
خواستار شدت یافتن محدودیت زنان و عدم حضور ایشان در صحنه
های مختلف
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شد. این جریان در چند سال آغازین استقرار جمهوری اسلامی
شتاب بالایی داشت. از سوی دیگر خواسته
های برخاسته از دیدگاه متجدد و فرنگی مآب نیز در مقابل عوارض و
قوانین نظام اسلامی مانند حجاب و عدم حضور زنان در برخی مشاغل و فعالیت
ها، مقاومت می کرد. مشخص
نبودن حدود واقعی حقوق و جایگاه زن در آن دوران، در نظام اسلامی به این امر دامن
می
زد.

هر دو جریان علی رغم تضاد و تقابلی که داشتند در مقابل مواضع انقلاب مقاومت می کردند. هر
دیدگاه بنا به تفسیر خود از زن، از جمهوری اسلامی درخواست
هایی داشت و
امام به سبب ویژگی
های علمی و شخصیتی که داشتند، توانستند با حرکت اصلاحی خود هر
دو دیدگاه را تعدیل نمایند. حضرت امام از منظر یک مصلح و راهبر، نگرش نوینی را در
مورد زن ارائه کردند.

حضور سازنده ی زن در صحنه های تاریخ و در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،
مبارزاتی و… امری انکار ناپذیر است. اما مهم اندیشه
ای است که بر
مسند قرائت تاریخ نشسته است. امام خمینی(ره) زن را از زوایای پنهان تاریخ و حضور
مبهم و کم
رنگ آن در ناخودآگاه جامعه به صحنه ی خود آگاهی و
فعال رساند.

رویکرد امام خمینی به مقوله ی زن دارای دو
بعد است. ایشان در یک بعد تبیینی و تفسیری به فروافکنی دیدگاه
های نادرست
نسبت به زن پرداخته و جایگاه زن را در تفکر اصلاحی خویش معین ساخته و در بعد دوم
ساختار اجرایی، تربیتی و تهذیبی مناسب با شخصیت زن را ارائه نمودند. حضرت امام در
مبحث کلامی، به پرتو قرآن کریم، زن را هم
چون مرد در پیشگاه خلقت دانسته اند. از نظر
ایشان زن و مرد هر دو انسان هستند و هر دو توان رسیدن به بالاترین مراحل رشد و کمال
را دارند[6]

 و در عالی ترین مراحل کمال زن الگو و اسوه شده و مردان نیز باید به وی
اقتدا کنند: «الگو، حضرت زهرا(علیها
السلام) است.»[7] تعبیرات امام از مقام و منزلت حضرت فاطمه
زهرا(سلام
الله علیها) و معرفی ایشان به عنوان یکی از نمونه های انسان کامل
و نیز برگزیدن روز میلاد آن حضرت به عنوان «روز زن» برای معرفی الگوی برگزیده
ی زن در اسلام
ریشه در این تفکر دارد و این در حالی است که پیش از انقلاب، روز 17 دی، روز کشف
حجاب، «روز زن» بود.

حضور سازنده ی زن در صحنه های تاریخ و در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،
مبارزاتی و… امری انکار ناپذیر است. اما مهم اندیشه
ای
است که بر مسند قرائت تاریخ نشسته است. امام خمینی(ره) زن را از زوایای پنهان
تاریخ و حضور مبهم و کم
رنگ آن در ناخودآگاه جامعه به صحنه ی
خود آگاهی و فعال رساند.

از دیگر مبانی اندیشه ی اصلاحی امام، بازخوانی منزلت اجتماعی زن از منظر دین بود.
اصل اساسی مورد نظر ایشان در مورد حضور زن در صحنه
های سیاسی،
مبارزاتی و… ممانعت از «شیء وارگی» زن است و مطابق همین اصل است که برخوردهای
متفاوت و گاه متضاد امام قابل توجیه می
شود. در سال های آغازین دهه ی 40 و در ابتدای نهضت، مخالفت آشکار حضرت امام با حق رأی زنان
(اشاره به لایحه
ی دولت اسدالله علم مبنی بر شرکت بانوان در انتخابات) و نیز
مخالفت ایشان با تساوی حقوق زنان و سربازی بردن دختران، برخاسته از همین اصل است،
چنان که ایشان خود می
گویند:

«مگر با چهار تا زن فرستادن به مجلس ترقی حاصل می شود؟ مگر مردها
که تا حالا بودند ترقی برای شما درست کردند تا زن
هایتان ترقی
درست کنند؟… ما با ترقی زنان مخالف نیستیم، با این فحشا مخالفیم، با این کارهای
غلط مخالفیم.»[8]

 اما پس از پیروزی انقلاب و تغییر شرایط اجتماعی از آن جا
که حضرت امام زمینه را برای رشد و حضور سازنده
ی آن ها آماده می بینند، خواستار
حضور فعال زنان در صحنه
های مختلف می شوند: «شما هم (زنان) باید رأی بدهید. شما هم با سایرین فرقی
ندارید، بلکه شما مقدمید بر مردها.»[9]

 «شیء وارگی» محصول نظام استثمارگر است که هم زن و هم مرد
را مورد سودجویی قرار می
دهد. حذف نظام ظالم و استثمارگر زمینه ساز حضور رو به کمال مرد
و زن می
شود و از این رو حضرت امام در تبیین حدود جایگاه اجتماعی زن در
یک نظام ایده
آل می فرمایند: «در نظام اسلامی زن به عنوان یک انسان می تواند مشارکت
فعال با مردان در بنای جامعه
ی اسلامی داشته باشد ولی نه به صورت یک شیء، نه او حق دارد خود
را به چنین حدی تنزل دهد و نه مردان حق دارند که به او چنین بیندیشند.»[10] و نیز:
«اسلام زن را مثل مرد در همه
ی شؤون – در همه ی شؤون – همان طوری که مرد در همه ی شؤون دخالت
دارد، زن هم دخالت دارد.»[11] و در این زمینه از یک سو دایره
ی سخنان امام
از توصیه فراتر رفته و وارد قلمرو الزام می
شود: «زن باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کند و از دیگر سو
ایشان این حضور را با کرامت و شرافت ویژه
ای توأم می سازند: «ما نهضت خودمان را مدیون زن ها می دانیم. مردها
به تبع زن
ها در خیابان ها می ریختند.[12]

این فرمایشات حضرت امام، تماماً بر مبنای تعالیم دین اسلام در
این باره صورت گرفته است و این امر، ویژگی بارز تمامی فرمایشات ایشان است. در مورد
شرایط حضور زن در اجتماع که حاصل آن سودمندی برای جامعه و خانواده و مهم
تر از همه خود
زن باشد و نه مضرات گسترده و غیر قابل جبران؛ آیات و روایات بسیاری مطرح است.

از دیگر نکات مهم اندیشه ی امام، نسبت
میان زن و مرد است. در دیدگاه سنتی، زن موجودی درجه دو تلقی می
شود. در دیدگاه
متجدد با آن که دایره
ی اختیارات زن افزایش یافته اما وی بیش تر نقش جایگزین
را دارد که در مواقع ضرورت و اضطرار جای خالی مرد را پر می
کند و در نهایت
زن پس از مرد قرار دارد. در فمینیسم نیز – که امروزه به عنوان پیشروترین نهضت
زنانه در دنیا شناخته می
شود – زن برتر از مرد است بلکه در مقابل مرد قرار دارد و برای
احقاق حقوقش باید با تمام قوا در مقابل مرد بایستد و جامعه
ی ایده آل آن، جامعه ی یک جنسیتی و
زنانه است.

بسیاری از متفکران این نهضت، تساوی میان زن و مرد را خواستار
هستند و این هدف را در حقیقت بدون در نظر داشتن تفاوت
های تکوینی و
طبیعی زن و مرد دنبال می
کنند. از منظر امام، زن و مرد به لحاظ انسانی نسبت تساوی
دارند: «زن مساوی مرد است. زن مانند مرد آزاد است که سرنوشت و فعالیت
های خود را
انتخاب کند.»[13]

حضرت امام با توجه به شناختی که از روحیات لطیف و خواسته های فطری و
طبیعی یک زن -که مناسب جنگ و خون
ریزی نیست- دارند، حضور فعال ایشان در صحنه های مختلف
انقلاب و پس از آن در دفاع 8 ساله را با عبارات گوناگون ارج گذاشته بر جایگاه برتر
ایشان تأکید می
ورزند: «شما رهبران نهضت هستید، بانوان رهبران نهضت ما هستند،
ما دنباله رو آن
ها هستیم، من شما را به رهبری قبول دارم و خدمت گزار
شماییم.»[14]

به صورت طبیعی پس از تبیین و تفسیر جایگاه و منزلت اجتماعی زن
از سوی امام خمینی(ره)، زمینه برای حضور فعال و سازنده
ی زن در نظام
اسلامی فراهم شد. به همین جهت ایشان از یک طرف حدود فعالیت
های علمی،
اجرایی، سیاسی، حقوقی و… زنان را معین می
سازند و از طرف دیگر با بررسی تنگناهای موجود، راه حل هایی مناسب را
ارائه می
کنند.

در این مرحله امام به تعدیل نظرهای مختلف می پردازند.
مخاطبین امام در این جا همگان هستند، به ویژه آنان که نظرشان هماهنگ با امام نیست:
«آن
هایی که کارشکنی می کنند (اشاره به کسانی که به بهانه های مختلف با
فعالیت
های اجتماعی زنان مخالفت می کردند)اگر
مسلمان هستند، این خدمت بزرگی که این خانم
ها و این بانوان دارند می کنند و پیش خدا
خدمت شایسته است، از معاصی کبیره است که کارشکنی در این موضوع بکنند و اگر چنانچه
آن
ها هستند که پای بند به اسلام نیستند و می خواهند هرزگی
بکنند، فصل هرزگی گذشت، دیگر به شما اجازه نمی
دهند بانوان
ایران که کارهایی که سابق می
کردید، این کارها را اعاده بدهید.»[15]

در نگرش امام خمینی(ره)، هر چند زن حق حضور در تمامی امور را
دارا می
باشد اما مقام مادری دارای جایگاه ویژه ای است و به
همین سبب مادری را بالاترین شغل، شغلی شریف، شغل معلمی، بالاتر از معلمی و شغل
انبیا و انسان سازی می
داند و به همین سبب مادر بودن و تربیت فرزندان را اصلی ترین وظیفه ی زن و جدا
کردن فرزند را از مادر از عوامل انحطاط جامعه می
داند: «در طول
این سلطنت، این
ها کوشش کردند که مادران را از بچه ها جدا کنند،
به مادرها تزریق کردند که بچه
داری چیزی نیست، شما توی ادارات بیایید و این ها بچه های معصوم را
جدا کردند از دامن مادران و بردند در پرورشگاه
ها و جاهای
دیگر و اشخاص اجنبی و غیر رحیم آن
ها را به تربیت فاسد تربیت می کردند. بچه ای که از مادرش
جدا شد، پیش هر که باشد عقده پیدا می
کند، عقده که پیدا کرد، مبدأ بسیاری از مفاسد می شود. بسیاری از
قتل
هایی که واقع می شود، از روی همین عقده هایی است که پیدا می شود و بسیاری از عقیده ها از این پیدا می شود.»[16]

در مجموع، انقلاب اسلامی ایران موجب تحولاتی در فرهنگ و ساختار
فکری جامعه و به طور خاص زنان گردید که جهشی باور نکردنی را در وضعیت ایشان پدید
آورد. افزایش تعداد تحصیل کرده
ها، دانش آموزان و دانشجویان، اساتید، هنرمندان، شاغلان و
فعالان اقتصادی و اجتماعی، توجه خاص به وضعیت حقوقی زنان و تصویب قوانین متناسب با
وضعیت روز ایشان همانند قانون «تعیین مهریه به نرخ روز»، توجه به وضعیت اشتغال
زنان و تصویب قوانین کار متناسب با شأن مادری و همسرداری زنان، هم
چون استفاده از
تعطیلات دوران زایمان، کار نیمه وقت، بازنشستگی پیش از موعد و امکان بهره از حق
طلاق در موارد و شرایطی خاص مانند عسر و حرج و یا گذاشتن شرط ضمن عقد برای آن و
… از دست
آوردهای انقلاب برای زنان بوده است، هر چند که تا ایجاد وضعیت
مطلوب فاصله بسیار است.

به صورت طبیعی پس از تبیین و تفسیر جایگاه و منزلت اجتماعی زن
از سوی امام خمینی(ره)، زمینه برای حضور فعال و سازنده
ی
زن در نظام اسلامی فراهم شد. به همین جهت ایشان از یک طرف حدود فعالیت
های
علمی، اجرایی، سیاسی، حقوقی و… زنان را معین می
سازند
و از طرف دیگر با بررسی تنگناهای موجود، راه
حل هایی
مناسب را ارائه می
کنند.

از این رو در سایه ی فرهنگ اسلامی نقش زن در بسیاری از ابعاد مانند سنگر حجاب،
تحصیل، کسب مهارت
های گوناگون، تصدی مسؤولیت های مهم فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی ستودنی است. هم
چنین، زنان مسلمان و انقلابی با تربیت صحیحفرزندان در شکل دهی فرهنگ و
سازندگی آینده
ی اسلامی سهیم هستند.

نتیجه گیری

روند اصلاحی اندیشه ی حضرت امام در دوران 10 ساله ی اول نظام
جمهوری اسلامی و تداوم آن به وسیله
ی خلف صالح ایشان حضرت آیت الله خامنه ای(دام ظله العالی) موجب
شده که زمینه
ی رشد زنان فراهم گشته و این نیز ظهور استعدادهای ایشان و حضور
فعال در صنعت، علوم، سیاست، هنر و… را به دنبال داشته است. امروز تعداد
پذیرفتگان و فارغ التحصیلان در دانشگاه به 25 برابر و حضور 7 برابریِ استادانِ
خانم نشان دهنده
ی رشد زنان در بعد از انقلاب است. اما به نظر می رسد سمت و سوی
این روند در حال حاضر بیش
تر متوجه حضور زن در جامعه می باشد و در
مقابل توجه به وظایف اصلی زن یعنی مادری و همسری کم رنگ شده است.

هر چند سیاست اجتماعی جهانی، زنان را از شاخصه های توسعه می داند اما باید
توجه داشت که پای
بندی به اصول اندیشه ی امام در مورد زن، جامعه ی بشری را به
سمت توازن اجتماعی سوق می
دهد و در این مورد سیاست گذاران نظام
نباید دست
خوش جوّ حاکم جهانی شوند. بنابراین، یکی از مهم ترین دست آوردهای فرهنگی
انقلاب، مشخص شدن جایگاه واقعی زن مسلمان در خانه و اجتماع بود.

بر اساس خود باختگی فرهنگی و رواج ارزش های غربی در
عصر پهلوی، هویت اسلامی زن مسلمان ایرانی مورد تهدید واقع شده بود. در جامعه به
تدریج فرهنگ برهنگی و بی
عفتی رواج می یافت و از فعالیت های اجتماعی و مفید زنان کاسته می شد. پس از
انقلاب اسلامی جایگاه زن در جامعه
ی اسلامی تبیین شد و همان گونه که زنان در جریان انقلاب فعالیت
داشتند پس از انقلاب به جایگاه واقعی که مسؤولیت در برابر مصالح اجتماعی و سیاسی
جامعه و حضور فعال در صحنه
های مختلف بود، دست یافتند.

پی ‏نوشت‏ ها:

[1]
موسوی خمینی، سیدروح الله، جایگاه زن در اندیشه
ی امام
خمینی(ره)، تهران، مؤسسه
ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ چهارم، ص186.

[2]
همان، ص171.

[3]
همان، ص169.

[4] همان،
صص167-175.

[5] همان،
ص169.

[6]
همان، ص169.

[7] همان،
ص25.

[8] همان،
ص25.

[9] همان،
ص68.

[10]
همان، ص65.

[11]
همان،ص58.

[12] همان،صص68
و169.

[13]
همان، ص83.

[14]
همان، ص75.

[15]
همان، ص169.

[16]
همان،ص136.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه