اندیشکده مهاجر دانشگاه شریف برگزار می کند

بررسی مبانی متافیزیکی پزشکی مدرن و چشم اندازی از پزشکی اسلامی

زمان انتشار: ۲۲:۲۳ ۱۳۹۲/۰۵/۲۷

اندیشکده مهاجر دانشگاه شریف در چارچوب سلسله جلسات “محفل اندیشه” که به ارائه، بحث و نقد آراء صاحب نظران درباره دانشگاه اسلامی، علم دینی و مطالعه انتقادی علم و تکنولوژی مدرن اختصاص داده است، نشست علمی« بررسی مبانی متافیزیکی پزشکی مدرن وچشم اندازی از پزشکی اسلامی» برگزار می کند

اندیشکده مهاجر دانشگاه شریف در چارچوب سلسله جلسات “محفل اندیشه” که به ارائه، بحث و نقد آراء صاحب نظران درباره دانشگاه اسلامی، علم دینی و مطالعه انتقادی علم و تکنولوژی مدرن اختصاص داده است، نشست علمی« بررسی مبانی متافیزیکی پزشکی مدرن وچشم اندازی از پزشکی اسلامی»  برگزار می کند. در این نشست  سیدپژمان امین مدنی فارغ التحصیل فلسفه علم دانشگاه امیرکبیر به ارائه پایان نامه خود در این موضوع می پردازد.

این نشست دوشنبه 28 مرداد ساعت 16 در دانشگاه شریف، زیرزمین دوم ساختمان ریاست، اتاق جلسات برگزار خواهد شد.

سید پژمان امین مدنی درباره محتوای این پایان نامه به علوم اجتماعی اسلامی ایرانی گفت:  این پایان نامه نگاهی هستی شناسانه به پزشکی و مبانی فلسفی آن انداخته‌ ایم. ما ابتدا به بررسی مبنا در علوم پرداخته و از زوایای مختلفی معنا و جایگاه مبانی علوم را بیان کرده‌ایم؛ و محدوده متافیزیک به معنای اخص آن یعنی هستی‌شناسی را برای موشکافی انتخاب کرده‌ایم. در این محدوده به موضوعاتی مانند هستی‌شناسی و ماهیت جهان، عناصر سازنده آن، واقعی بودن یا نبودن بعضی مفاهیم پزشکی، فروکاست گرایی و جبر حاصله از آن، در ارتباط به پزشکی می‌پردازیم؛ اینگونه که ابتدا پزشکی غربی یا مدرن را مورد بررسی قرار می‌دهیم، سپس به مکاتب کل‌گرا و مبانی هستی شناختی آن به عنوان رقیب پزشکی غربی می‌پردازیم و رویکرد هرمنوتیک را به عنوان یکی از رویکردهای جدید در این گروه تفصیل بیشتر می‌دهیم. نهایتاً  به مقایسه و بررسی این مبانی متافیزیکی پزشکی، از منظر اسلام و فلسفه مسلمین پرداختیم تا راهگشای نوع نگاه پزشکی اسلامی به این مبانی باشد؛ اینگونه که با رجوع به هستی شناسی حکمت متعالیه با تفسیر عرفانی آن، و با استفاده از مفاهیم وحدت وجود و تجلی، و همچنین بررسی احادیث پزشکی در اسلام، نظامی از مبانی متافیزیکی پزشکی ایجاد شد که می‌تواند مبنای پزشکی اسلامی قرار بگیرد.

اطلاعات بیشتر در مورد این پایان نامه از اینجا قابل دریافت است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه