جلسه چهارم از سلسله نشستهای بین رشته ای پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه

زمان انتشار: ۱۱:۱۹ ۱۳۹۱/۰۴/۳

بررسی عوامل موثر بر عدم پویایی میدان علم در ایران (با تاکید بر علوم اجتماعی) در جلسه چهارم از سلسله نشست های بین رشته ای پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه پنج شنبه مورخ 8 تیرماه 1391 ساعت 9 تا 12 در مکان دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.

جلسه چهارم از
سلسله نشستهای بین رشته ای پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه پنج
شنبه مورخ 8 تیرماه 1391 ساعت 9 تا 12 در مکان دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف
برگزار خواهد شد.

عنوان سخنرانی: بررسی عوامل موثر بر عدم
پویایی میدان علم در ایران (با تاکید بر علوم اجتماعی)

محورهای بحث:

1. آیا علوم اجتماعی در ایران ناکارامد است؟

2. سنجش شاخص های موجود برای ارزیابی پیشرفت یا عدم پیشرفت
علم/علوم اجتماعی در ایران

3. شاخص های جایگزین برای ارزیابی پویایی یا عدم پویایی میدان
علم/علوم اجتماعی در ایران

4. سنجش تبیین های موجود از چرایی عدم پویایی علم/علوم اجتماعی در ایران

5. ارائه مدلی برای مطالعه جامعه شناختی پویایی یا عدم پویایی
میدان علم در ایران

در
ضمن خبر نشست سوم در لینک زیر قابل دستیابی است

http://www.ristip.com/index.php?option=com_content&view=article&id=85:elale-tadavome-positivism&catid=45:1391-01-25-16-20-31&Itemid=425

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه