جنبشهای اسلامی در جهان عرب

منبع: ترجمان

نویسنده کتاب: عبدالغنی عماد

انتشارات: الدراسات الوحدة العربیة

زمان: 2013

زمان انتشار: ۱۷:۵۰ ۱۳۹۳/۰۸/۲۱

این کتاب ارزشمند را عبدالغنی عماد ترجمه و تحقیق کرده و در دو جلد به چاپ رسیده است و در آن جریان‌های سلفی و احزاب مختلف و قدرتمند مطرح در جهان عرب مانند اخوان‌المسلمین، حزب‌التحریر، جماعةالتبلیغ و القاعده را بررسی کرده است و به چگونگی شکل‌گیری این احزاب، مؤسسان آن، ساختار سازمانی، تحولات صورت گرفته در آن، گرایشات و موضع‌گیری‌های آنان در اتفاقات مختلف با استفاده از مقالات گوناگون اشاره کرده است

یکی از کتاب‌های چاپ‌شده مهم مرکز الدراسات الوحدة العربیة در سال 2013 کتاب جنبش‌های اسلامی در جهان عرب می‌باشد که به صورت مجموعه مقالات با موضوع سیاست انتشار یافته است.
این کتاب ارزشمند را عبدالغنی عماد ترجمه و تحقیق کرده و در دو جلد به چاپ رسیده است و در آن جریان‌های سلفی و احزاب مختلف و قدرتمند مطرح در جهان عرب مانند اخوان‌المسلمین، حزب‌التحریر، جماعةالتبلیغ و القاعده را بررسی کرده است و به چگونگی شکل‌گیری این احزاب، مؤسسان آن، ساختار سازمانی، تحولات صورت گرفته در آن، گرایشات و موضع‌گیری‌های آنان در اتفاقات مختلف با استفاده از مقالات گوناگون اشاره کرده است.

جلد اول کتاب حاوی 6 فصل می‌باشد:
فصل اول با عنوان «پیش‌قراولان جنبش‌های اسلامی» و فصل دوم با عنوان «معرفی مصطلحات» دربردارنده دو مقاله از عبدالغنی عماد می‌باشد که در این دو فصل به مقدمات بحث جنبش‌ها پرداخته شده است.
فصل سوم کتاب با عنوان «گروه اخوان‌المسلمون، الحاقات و فروعات» حاوی 20 مقاله از نویسندگان مختلف می‌باشد که درباره زوایای مختلف اخوان از بدو تشکیل تا انقسامات و تحولاتی که بر آن عارض شده است. همچنین در ادامه به بررسی وضعیت اخوان‌المسلمین در کشورهای سوریه، عراق، لبنان، اردن، فلسطین، کویت، یمن، تونس، لیبی، الجزایر، موریتانیا، مغرب، سودان، عربستان و حتی خارج از کشورهای عربی در مقالاتی جداگانه پرداخته است.
فصل چهارم با عنوان «حزب‌التحریر و فروعات آن» حاوی 6 مقاله با عناوین 1. حزب التحریر؛ تأسیس، مشروعیت، ابهامات (عبدالغنی العماد) 2. حزب التحریر در بلاد شام و عراق (حسام جزماتی) 3. حزب‌التحریر در عربستان و کشورهای حوز خلیج (حسام جزماتی) 4. حزب‌التحریر در اطراف نیل (ممدوح الشیخ) 5. حزب‌التحریر در مغرب (عبدالحکیم ابواللوز) 6. حزب‌التحریر الحاقات و فروعات آن در عالم (حسام جزماتی) می‌باشد.
فصل پنجم با عنوان «جماعة التبلغ و الدعوة» نیز حاوی هفت مقاله می‌باشد که به بررسی وضعیت جماعةالتبلیغ در کشورهای لبنان، اردن، مصر، یمن، فلسطین، سودان، مغرب، عربستان و کشورهای حاشیه خلیج پرداخته است.
فصل ششم و آخرین فصل از این جلد با عنوان «جریان‌های سلفی و الحاقات آن در کشورهای عربی» می‌باشد که در قالب 5 مقاله جریان‌های سلفی در کشورهای محدود نیل، عربستان، مغرب عربی و مشرق عربی را بررسی کرده است.
جلد دوم کتاب حاوی دو فصل دیگر با عناوین «سازمان القاعده و الحاقات آن» و «نقشه جنبش‌های اسلامی در نواحی مختلف جهان عرب» می‌باشد.
در پایان، شایان ذکر است کتاب فوق مرجعی ارزشمند درباره مطالعات جنبش‌های اسلامی در کشورهای جهان عرب به شمار می‌آید.
این کتاب در قطع وزیری، در 2624 صفحه در دو جلد در تاریخ 27/03/2013 به چاپ رسیده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه