جوابیه دکتر سوزنچی به مطلب ” جریان شناسی جبهه فکری تمدن اسلامی”

زمان انتشار: ۰۶:۳۰ ۱۳۹۱/۰۹/۲۹

حجت الاسلام علی محمدی در یادداشتی با عنوان “جریان شناسی جبهه فکری تمدن اسلامی” رویکردهای مختلف به علم دینی را مورد بررسی اجمالی قرار داده بود.

حجت الاسلام علی محمدی پژوهشگر گروه اصول فرهنگستان علوم اسلامی قم در یادداشتی (اینجا)«جبهه فکری تمدن اسلامی» را امتداد
جریان «تحول خواه مذهبی» در اواخر دوره قاجار دانسته بود که در بستر نهضت سیاسی امام خمینی
(ره) بالنده گردیده و بعد از انقلاب اسلامی در سال ۵۷، رسالت پشتیابی تئوریک از این
حرکت بدیع را به عهده گرفت. از نظر ایشان این جبهه در عین تنوع زیادی که در درون خود دارد، دارای
مشترکاتی است که مقومات آن محسوب می گردد و در طی سالهای اخیر
روز به روز بر فروغ و دامنه طرفدارانش افزوده شده و درنتیجه شاهد جریان ها و تئوری
های رقیب متعددی در درون خود گردیده است. نگارنده محترم در یک نگاه کلی جریان موجود
در این جبهه فکری را به چهار دسته تقسیم نموده بود:

جریان
اول: تئوری تهذیب گزاره ها و نظریه ها

جریان
دوم: تئوری های مبناگرا که سه گرایش عمده در آن وجود دارد.

گرایش
اول: فلسفه های مضاف

گرایش
دوم: «اجتهاد محور»

گرایش
سوم: «ترکیبی»

جریان
سوم: تئوری های فرا مبنا

جریان
چهارم: تئوری روش های مضاف

 نویسنده مدعای کلی گرایش فلسفه های مضاف این
گونه بیان کرده بود که از نظر این گرایش “فلسفة حاکم و جاری بر علوم مدرن فلسفه
ای مادی است. لذا بایست مبانی فلسفه اسلامی ـ که درحال حاضر فرد اکمل آن، «حکمت متعالیه»
و مبنای «اصالت وجود» است ـ در علوم پایین دست جاری شود تا این علوم، وصف اسلامیت به
خود بگیرند.

این
تئوری برای اینکه «مفاهیم پایه ای اصالت وجود، در علوم کاربردی جریان یابند، راهکار
«فلسفه های مضاف» را پیشنهاد می دهد. بر اساس این راهکار، فلسفه اصالت وجود (فلسفه
هستی)، در اولین گام بایست فلسفه های مضاف به حقایق را که عبارتند از: فلسفه مجردات،
فلسفة عوالم، فلسفة معرفت، فلسفه نفس، فلسفة انسان، فلسفة اخلاق، فلسفة سیاسی، فلسفة
حقوق، فلسفة دین، فلسفة هنر، فلسفة ذهن فراهم آورد و در گام بعدی، ساخت «فلسفه های
مضاف به علوم» را متکفل شود. فلسفه های مضاف به علوم با توجه به روش و موضوع عبارتند
از: علوم عقلی، علوم شهودی، علوم طبیعی، علوم انسانی، علوم ادبی و علوم دینی.”

نویسنده
از دکتر حسین سوزنچی به عنوان باورمندان به این گرایش یاد کرده بود.

در
واکنش به این یادداشت دکتر حسین سوزنچی نظر کوتاهی را برای سایت به شرح زیر ارسال
فرموده اند:”  نویسنده نظری را به بنده
نسبت داده اند که صحیح نیست. بنده تقریری از فلسفه مضاف دارم که در کلاسهای درسم بدان
پرداخته ام ولی در کتابم نیاورده ام. اولا تقریر من از فلسفه مضاف بسیار با تقریر آقایان
رشاد و خسروپناه متفاوت است و ثانیا تحقق همان معنای صحیح از فلسفه مضاف را تنها یکی
از مقدمات تحقق علم دینی می دانم نه خود علم دینی”      

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه