حجاب؛ اجبار؟ اختیار؟ قانون؟

زمان انتشار: ۱۵:۱۹ ۱۳۹۱/۰۵/۲۹

یکی از شبهاتی که چند سال است آن را به شیوه های گوناگون مطرح می سازند، شبهه ی «حجاب اجباری» است. نخست باید به این نکته پرداخت که آیا منظور از اجبار در حوزه ی قانون الهی است یا در حوزه ی قوانین اجتماعی؛ اگر منظور از اجبار در حوزه ی قوانین الهی باشد که بدون تردید مسئله ی «حجاب» یکی از اساسی ترین مسائل دینی به شمار می رود…
در سال های اخیر مسئله ی «حجاب» به یکی از مسائل مهم در جامعه ی ما تبدیل شده است. چه در حوزه ی عملکرد نهادهای نظارتی، چه در حوزه ی مباحث عمومی و در میان افراد جامعه با وجود آنکه حقیقت «عفاف» در سایه سار «حجاب» مورد تأکید همه ی ادیان الهی بوده و حتی علوم تجربی نیز به تأثیرات شگرف و عمیق آن پی برده است ولی همواره مغرضان با نگاهی همراه با شک و شبهه به آن نگریسته اند.

موج تخریب و هجمه ی همه جانبه ی مخالفان «حجاب» در رویکردی جدید با شیوه ی شبه پراکنی و تفرقه افکنی وارد میدان شده است؛ زیرا حیا و «حجاب» از بزرگ ترین موانع غلبه ی دشمن بر کشور اسلامی مان است. «میشل هولباگ» نویسنده ی فرانسوی می گوید: «جنگ علیه اسلام گرایی با کشتن مسلمانان فایده ای ندارد، فقط با فاسد کردن آن ها می توان به این پیروزی دست یافت. پس باید به جای بمب بر سر مسلمانان دامن های کوتاه فرو بریزید.

 در پروتکل های دانشوران صهیون نیز آمده است: «ما باید کاری کنیم که اخلاق در همه جا ویران شود تا راه سیطره ی ما را بگشاید. برای نابود کردن «گوییم» (منظور همه ی غیر یهودی ها) عشق به عیاشی و تجمل پرستی را در بین آن ها رواج می دهیم… ادبیاتی مستهجن رواج می دهیم تا بتوانیم در برابر برنامه های خودمان نوعی آرامش در مردم ایجاد کنیم.»[1] یکی از شبهاتی که چند سال است آن را به شیوه های گوناگون مطرح می سازند، شبهه ی «حجاب اجباری» است. این مقاله در پی آن است به این شبهه ی رایج با رویکردی عقلانی – اجتماعی پاسخ دهد. نخست باید به این نکته پرداخت که آیا منظور از اجبار در حوزه ی قانون الهی است یا در حوزه ی قوانین اجتماعی.

تعریف اجبار

 «اجبار»، آن است که کسی به جای دیگری تصمیم بگیرد و آنگاه او را مجبور سازد که آن تصمیم را عملی نماید. هر اقدام و عملی که تحت فشارهای عینی و به همراه زور و خشونت بر انسان تحمیل گردد، مصداق «اجبار» است.

 اجبار در حوزه ی قانون الهی؟

 اگر منظور از اجبار در حوزه ی قوانین الهی باشد که باید گفت بدون تردید مسئله ی «حجاب» یکی از اساسی ترین مسائل دینی و الهی به شمار می رود که اختصاص به دین اسلام ندارد و در تمام ادیان الهی از جمله زرتشت، یهود و مسیحیت، به لزوم رعایت آن تأکید شده است.[2]

 «جرجی زیدان» در کتاب «تاریخ تمدن اسلام» می نویسد: «اگر مقصود از حجاب پوشانیدن تن و بدن زن است که این وضع در پیش از ظهور اسلام و حتی پیش از ظهور دیانت مسیح معمول بوده و دیانت مسیح هم تغییری در آن نداده است و تا آخر قرون وسطی در اروپا معمول بوده و آثار آن هنوز در خود اروپا باقی مانده است.»[3] در طول تاریخ اسلام نیز تمامی مسلمانان چه شیعه و چه سنی و پیروان مذاهب مختلف به صورت اجماع حجاب را واجب و رعایت آن را بر هر زن مسلمان الزام آور می شمارند و رعایت نکردن آن را توسط زنان مسلمان مخالفت آشکار با حکم واجب الهی تلقی می کنند.

مؤمنان هماره خود را تسلیم خداوند می دانند، زیرا «تسلیم بودن» در برابر حکم و قانون الهی اولین شرط ایمان است. احکامی از ناحیه ی خداوند به واسطه ی پیامبرش بر بشر نازل شده است تا انسان های با ایمان آن ها را به گوش جان بپذیرند و سر در گرو فرمان او داشته باشند، اهل ایمان معتقدند قوانین الهی کامل ترین قوانین نسبت به سایر قوانین بشری است. قوانینی که از قرآن و سنت استخراج شده است. با رجوع به همین منبع وحی می توان وجوب حجاب و الزام آن را برای زن مسلمان به روشنی دریافت کرد.

 «و به زنان با ایمان بگو چشم هاى خود را (از نگاه هوس آلود) فرو گیرند و دامان خویش را (از بى عفتى) حفظ کنند و زینت خود را ـ جز آن مقدار از آنان که نمایان است ـ آشکار ننمایند و (اطراف) روسرى هاى خود را بر سینه ی خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود)، و زینت خود را آشکار نسازند مگر براى شوهرانشان، یا پدرانشان، یا پدران شوهرانشان، یا پسرانشان، یا پسران همسرانشان، یا برادرانشان، یا پسران برادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان هم کیششان، یا بردگانشان یا مردان سفیه وابسته (به آن ها) که تمایلى به زن ندارند یا کودکانى که از امور جنسى مربوط به زنان آگاه نیستند و (به زنان با ایمان بگو: هنگام راه رفتن) پاهاى خود را به زمین نزنند تا زینتِ پنهانیشان دانسته شود (و صداى خلخال که برپا دارند به گوش رسد) و اى مؤمنان همگى به سوى خدا بازگردید، تا رستگار شوید.»[4]

 «اى پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: «جلباب های[5] خود را بر خویش فرو افکنند، این کار براى اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است (و اگر تا کنون خطا و کوتاهى از آن ها سر زده توبه کنند) خداوند همواره آمرزنده و مهربان است.»[6]

 با توجه به آیات بالا و آیات مشابه در خصوص «حجاب» باید گفت که این مسئله یکی از اوامر الهی است و ترک آن عقوبت پروردگار را در پی دارد اما پذیرفتن و یا نپذیرفتن آن از سوی مسلمانان مانند سایر احکام الهی امری است که اجبار و اصرار در پذیرش آن طرد شده است. آن هنگام که می خواهیم «حجاب» را به عنوان امری ایمانی یا عقلایی و به عنوان یک فکر و اندیشه به فردی معرفی نماییم. استفاده از ابزار اجبار چه در اندیشه و فکر و چه در قبول ایمان امری نادرست و بی اساس است.

 بنابراین خواه حکومت «اسلامی» باشد یا نباشد، زنان مسلمان باید حدود الهی را رعایت نمایند و اگر اهل رعایت نیز نیستند، سرپیچی خود را آشکار نکرده و نافرمانی از خداوند را ترویج ننمایند. چنانچه روزه خواری علنی، ترک علنی نماز، شراب خواری علنی و علنی نمودن هر معصیت دیگر، گناه بزرگ تر و مضاعفی است. اما دین اسلام هر گونه اجبار در پذیرفتن قوانین الهی را مردود می شمارد و بشر را برای پذیرش آن ها به تفکر و تعقل سفارش می کند. سیره ی پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) و اهل بیت ایشان گواه این مدعاست.

«در دین هیچ اجباری نیست و راه از بیراهه به خوبی آشکار شده است. پس هر کس به طغیان گران کافر شود و به خدا ایمان آورد، حتماً بر دستاویزی محکم چنگ زده است، دستاویزی که ناگسستنی است و خداوند شنوا و دانا است.»[7]

 اما می توان برای اجباری نبودن انتخاب دین، چند دلیل بیان نمود:

 نخست آنکه حقیقت دین متشکل شده است از یک سلسله معارف علمى که معارفى عملى به دنبال دارد و جامع همه ی آن معارف، یک کلمه است و آن عبارت است از «اعتقادات» و اعتقاد و ایمان هم از امور قلبى است. اکراه و اجبار در «اجبار» در دین نفى شده است. کاربرد اکراه و اجبار مربوط به اعمال ظاهری است که عبارت است از حرکاتى مادى و بدنى (مکانیکى) مثل اینکه بچه را مجبور کنند، دارو بخورد. نمی توان با اجبار به کسی گفت، به فلان چیز اعتقاد پیدا کن. به عنوان مثال شخصی که خورشید را می بیند، نمی توان او را وادار کرد تا معتقد شود که شب است.[8]

 دوم آنکه با توجه به آیه ی شریفه ی «قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَی…؛ راه از بیراهه به خوبی آشکار شده است…» راه حق از باطل آشکار است و خداوند به وسیله ی فرستادن پیامبران و معجزات آشکار راه حق را نمایانده است و برای قبولاندن دین نیازی به اجبار نیست زیرا کسانی که فاقد دلایل بین برای اثبات مدعای خود هستند به ابزار زور متوسل می شوند. [9] سوم آنکه ایمان ارزشمند، آن ایمانی است که بر اساس اراده و اختیار باشد نه بر اساس زور و اجبار و داشتن «اختیار» از جمله ی مهم ترین تفاوت های انسان با سایر موجودات است.

 در این جا لازم است به مفهوم «تحمیل» نیز توجه نماییم.

 از نظر قرآن، نه تنها اجبار در پذیرش دین هرگز جایز نیست، بلکه «اکراه» که در مرتبه ای پایین تر و ضعیف تر از «اجبار» قرار دارد نیز مردود و غیر قابل قبول است و در سنت (روایات) نیز مسؤلیت رفتار و گفتاری که در شرایط اکراه انجام پذیرد، متوجه انسان نیست. گرچه اجبار هم نشده باشد. 

«تحمیل» بر خلاف اجبار بدون بهره گیری از زور و فشارهای عینی می باشد و اساساً بر حسب ظاهر هیچ اجباری وجود ندارد ولی انسان در شرایطی قرار می گیرد که ناگزیر از «خوداجباری» می شود یعنی ناچار از تصمیم و اقدامی می گردد که بر خلاف میل و اراده اشمی باشد. به عنوان مثال اگر کسی مورد تهدید قرار گیرد و عواقب و نتایجی را بر تصمیم و اقدام او مترتب سازند که موجب وحشت و ترس او گردد و در نتیجه از تصمیم خود منصرف شود و یا تحت فشار و شرایط دشواری که او را قرار داده اند، سخنی بگوید و تصمیمی بگیرد و یا تسلیم تصمیم دیگران شود، در این صورت گرچه در ظاهر زور و اجباری وجود ندارد اما او را در شرایطی قرار داده اند که امکان تصمیم و عمل بر اساس اختیار و اراده ی خویش را ندارد و تسلیم تحمیل دیگران می شود.

 از نظر قرآن، نه تنها اجبار در پذیرش دین هرگز جایز نیست، بلکه «اکراه» که در مرتبه ای پایین تر و ضعیف تر از «اجبار» قرار دارد نیز مردود و غیر قابل قبول است و در سنت (روایات) نیز مسؤلیت رفتار و گفتاری که در شرایط اکراه انجام پذیرد، متوجه انسان نیست. گرچه اجبار هم نشده باشد. آنچه که از نظر قرآن دارای ارزش است، «ایمان برآمده از اراده و اختیار کامل» است. به همین دلیل ایمان آوردن در جهان آخرت هیچ سودی برای انسان ندارد.[10]

 اجبار در حوزه ی قوانین اجتماعی اسلام؟

 اما اگر منظور از اجبار در رعایت «حجاب» در حوزه ی قوانین اجتماعی باشد، 3 پرسش اساسی پیش می آید. پرسش نخست، آن است که آیا «حجاب» مسئله ای در حوزه ی حریم خصوصی است یا در حوزه ی حریم عمومی؟ دوم آنکه آیا در جامعه ی اسلامی الزام به رعایت «حجاب» باید به صورت «قانون» وضع گردد یا خیر؟

 زمانی که بحث از الزام رعایت حجاب به عنوان یکی از قوانین اجتماعی در جامعه مطرح می شود، کلمه ی «اجبار» به عنوان یکی از ضمانت های اجرای آن مشابه هر قانون دیگر به شمار رفته و بار منفی خود را از دست می دهد. چه بسا که اگر مبحث «اجبار» از همه ی قوانین اجتماعی کنار گذاشته شود، هیچ قانونی قابلیت به تحقق در آمدن نخواهد داشت .

 و سوم آنکه بر فرض «قانون پذیر» بودن مسئله ی حجاب، این قانون باید چه معیارها و ضوابطی داشته باشد؟

 

زمانی که بحث از الزام رعایت حجاب به عنوان یکی از قوانین اجتماعی در جامعه مطرح می شود، کلمه ی «اجبار» به عنوان یکی از ضمانت های اجرای آن مشابه هر قانون دیگر به شمار رفته و بار منفی خود را از دست می دهد. چه بسا که اگر مبحث «اجبار» از همه ی قوانین اجتماعی کنار گذاشته شود، هیچ قانونی قابلیت به تحقق در آمدن و اجرا شدن نخواهد داشت و هر کس بر اساس مصالح و منافع شخصی دست به انتخاب قوانین الزام آور می زند. مسلم است که در جامعه ای این چنینی باید مفهوم «نظم» و «قانون» به فراموشی سپرده شود.

«حجاب» مسئله ای خصوصی یا مسئله ای عمومی؟

 برخی بر این باورند که «حجاب» و چگونگی رعایت آن در محدوده ی حریم خصوصی است و می تواند آزادانه نوع پوشش خود را انتخاب کند؛ بنابراین، این مسئله یک تکلیف شخصی محض است نه یک مسئله ی اجتماعی و قانون گذار نمی تواند برای آن قانون وضع کند. این عده بر این باورند که خداوند حجاب را به جهت اظهار عبودیت زن واجب فرموده و اگر زن مسلمان این حکم الهی را نادیده انگارد، فقط ترک واجب الهی نموده و عمل او کیفر اخروی در پی دارد و در برابر جامعه هیچ مسئولیتی ندارد و جامعه ی اسلامی نیز در قبال ترک عمل واجب او حق ندارد برضد او اعلام جرم کرده و یا او را مؤاخذه نماید.

 در نقطه ی مقابل، گروهی دیگر پوشش زنان را در جامعه جزو حریم خصوصی تلقی نکرده بلکه آن را بخشی از هویت و فرهنگ اجتماعی می شناسند. همان گونه که سایر رفتارها در زندگی اجتماعی مشمول قواعد و قوانین اجتماعی است، پوشش در جامعه نیز باید تابع قوانین بوده و آن را با معیارها و مصالح اجتماعی سنجید و قوانین متناسب با آن را وضع و اجرا کرد. در حقیقت برخلاف نظر گروه نخست، این گروه معتقدند، پوشش زن تنها تکلیف شخصی نیست، بلکه یک مسئله ی اجتماعی است که حتی می توان به وسیله ی آن سایر رفتارهای اجتماعی را چون امنیت اجتماعی و هویت دینی، بر مبنای اجرای درست یا نادرست آن تنظیم نمود.

 از آنجا که ارتباط به ویژه ارتباطات نمادین، پایه و اساس تمامی کنش های اجتماعی شناخته می شود. [11]باید گفت که با نگاهی جامعه شناختی، در واقع «حجاب» به مفهوم پوشش، به مثابه رسانه ای هویتی و ارتباطی است که نقش نمادینی در عرصه ی ارتباطات میان فردی دارد، از این رو مسئله ی حجاب نه تنها مسئله ای شخصی و خصوصی نیست بلکه دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می باشد و دارای مؤلفه های مذهبی- معنوی، منزلتی، شخصیتی و رفتاری است که می توان از زوایا، پارادایم ها و منظرهای مختلفی به آن نگریست.به گفته ی «هلن واتسون»، یکی از مفسران غربی، هیچ شکلی از لباس، مانند حجاب، این قدر موضوع مناقشه نبوده است.[12]

  وی با تکیه بر ابعاد و اهداف عملی و نمادین حجاب که ریشه در حفظ حجب، حیا و شرم از برهنگی دارد، اظهار می دارد که مسئله ی پوشش و حجاب، جایگاه ویژه ای در مباحث روز دنیا درباره ی فرآیند جهانی شدن و پست مدرنیته دارد، به طوری که مرزهای فرهنگی بین شرق و غرب و مسلمان و غیرمسلمان را درنوردیده است و شامل مباحث و نظریه های مناقشه برانگیز و پرطمطراقی است که بر مسائل پسامدرنی از قبیل سبک، نمادشناسی، مصرف گرایی و مسائل قدرت و باز نمود آن استناد می کند.

نگرش عمیق و بی غرضانه به آیه های حجاب و سوره هایی که این آیه ها در آنجا آمده است نیز، به روشنی می نمایاند که حجاب، افزون بر اینکه تکلیف شخصی بانوان مسلمان است، حق جامعه ی دینی نیز می باشد. آیت الله جوادی آملی در این خصوص می فرماید: «حجاب زن تنها مربوط به خود او نیست تا بگوید من از حق خودم صرف نظر کردم، مربوط به مرد هم نیست تا مرد بگوید راضیم … حجاب زن حقی است الهی؛ حرمت و حیثیت زن به عنوان «حق الله» مطرح است…»[13]

 

پوشش بیرونی زنان و حتی مردان در محیط اجتماعی در حیطه ی امنیت اجتماعی نیز تأثیرات محسوسی بر جای می گذارد، چه بسیار پوشش های نادرست و تحریک آمیز که بسیاری از مخاطرات و ناهنجاری های اجتماعی را پدید آورده است. «حجاب»، مقوله ای است که می تواند در زمینه ی اقتصاد جامعه هم مثمر ثمر باشد. برهنگی عامل کشیده شدن تمتعات جنسی از محیط خانه به اجتماع شده و قهراً نیرو و بازدهی کار در اجتماع را ضعیف می کند. رعایت نکردن «حجاب» بسیاری از نیازها و مصارف ناخواسته و نادرست را رواج می دهد و از سوی دیگر پوشش نادرست در محیط های کار و تولید به سبب پیش آمدن مسائل مبتلا به آن همچون «چشم چرانی»، «تحریک شهوت» و… سبب کاهش بازدهی و افت رشد اقتصادی در جامعه می شود.

 روان شناسان «چشم چرانی» را یک نوع انحراف روانی قلمداد می کنند. فرد چشم چران هرگز با چند ساعت چشم چرانی در روز قانع نمی شود و با ادامه ی این روند به بیماری روانی دیگر به نام (vojeurisme) مبتلا خواهد شد. پوشش های نادرست افراد جامعه می تواند مفاهیم «عفت»، «حیا»، «خانواده» و… را که در چارچوب «اخلاق اجتماعی» می گنجد، دچار تغییرات جدّی کرده و جامعه را به سراشیبی سقوط اخلاقی بکشاند. تک تک افراد جامعه می بایست برای رشد «عقلانیت اجتماعی» و «کمال اخلاق» بر اساس خردورزی و با تکیه بر مفاهیم عمیق دینی همت گمارند و این نکات که به اختصار ذکر شد نشان می دهد که مسئله ی پوشش حقی شخصی نیست که بتوان آن را در حوزه ی حریم خصوصی جای داد بلکه «حق الناس» است و درست رعایت نکردن آن تجاوز به حقوق دیگران محسوب می گردد.

 مسائلی در حوزه ی حریم خصوصی جای می گیرند که با منافع اجتماعی ارتباط نداشته و قبول یا رد آن مسئله به منافع و مضار دیگر افراد جامعه آسیب نرساند. بنابراین هر رفتاری که به منافع دیگران خدشه وارد نماید می تواند مشمول مقررات اجتماعی شود. حال با توجه به نتیجه ی بحث به سؤال دوم مبنی بر اینکه آیا در جامعه ی اسلامی الزام به رعایت «حجاب» باید به صورت «قانون» وضع گردد یا خیر؟ می توان به آسانی پاسخ داد. در حقیقت قانون گذار جامعه ی اسلامی با توجه به نکات ذکر شده برای اثبات عمومی بودن موضوع «حجاب» و بسیاری دیگر از نکاتی که مجال طرح آن در این نوشتار نبود، اقدام به وضع قانون برای رعایت آن در جامعه نموده است.

 اما بحث بر سر آن است که حال که «حجاب و پوشش» قانون پذیر شد، «قانون خوب» در مورد «حجاب» چگونه قانونی است و با چه معیارها و ضوابطی بایستی نوشته شود؟ پر واضح است که وضع « قانون خوب» تنها یک قسمت از اصلاح جامعه است و بخش مهم آن شیوه ی اجرای آن قانون می باشد. شاید بسیاری از مخالفان لزوماً با موضوع «حجاب» مخالف نباشند بلکه با نوع اجرای «قانون حجاب» مخالف هستند. مسلم آن است که هر قانونی نوع و شیوه ی اجرای منحصر به خود را می طلبد. این نکته که برای رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی از شیوه ای استفاده شود که همان شیوه در خصوص رعایت نکردن قانون حجاب نیز اعمال می گردد، مناسب و قابل تحقق نیست.

 همان طور که مطرح شد، موضوع «حجاب» تنها یک موضوع اعتقادی محض نیست بلکه موضوعی چند بعدی است و می تواند بر موضوعات دیگر در جامعه همچون سیاست، اقتصاد، اخلاق و… تأثیر گذار باشد. «حجاب» نماد عفت و عزت زنان و از شاخص های مهم فرهنگ دینی و از عناصر اصلی هویت دینی و ملی ماست. هویتی که در پرتو آن سلامت جامعه حفظ می گردد و جامعه ی سالم موجب رشد و بالندگی همه ی انسان ها اعم از زن و مرد می شود. حجاب پرچم اسلام و درحقیقت لباس عقل عملی زنان مسلمان است، پس لازمه ی وضع قانون برای چنین موضوع مهمی تحقیق و پژوهش کافی به همراه استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان در تمامی زمینه ها می باشد.

 برخی از پیشنهادهایی که می تواند در این خصوص مؤثر باشد، به شرح زیر است:

 1. اهتمام به تقویت باورهای دینی و ارزش‏های اخلاقی در تمامی سطوح جامعه از جمله مدارس، دانشگاه ها و…؛

 2. تصویب قوانین در بردانده ی موضوعات تشویقی به جای قوانین تنبیهی؛

 3. موضوع «حجاب» را بایست چنان تبلیغ نمود که در برگیرنده ی زنان و مردان باشد نه آنکه صرفاً به زنان بپردازد؛

 4. منزلت بخشی به زن مسلمان و حفظ کرامت او با روش ها و برخوردهای عزتمندانه نه تحقیرانگارانه؛

 5. اصلاح نگرش‏های فرهنگی در سیاست‏گذاران و برنامه‏ریزان برای آنکه تمامی معضلات جامعه را در کنار هم ارزیابی نمایند؛

 6. هماهنگی تمامی نهادهای ذی‏ربط و موازی کاری و تک روی نکردن در میان نهادهای متولی و یا کم کاری و سهل انگاری از سوی برخی دیگر؛

 7. اصلاح عملکرد رسانه‏ها و استفاده از ابزارهای رسانه های نوین در جهت تبلیغ و ترویج فرهنگ حجاب، حیا و تقویت ننمودن باورهای ضددینی؛

 8. الگوسازی و تشویق الگوهای زنان برتر جهت تبلیغ ارزش ها و باورهای دینی؛

 9. به کارگیری روش‏های صحیح برای گسترش حجاب و جلوگیری از بروز دیدگاه های افراطی و اعمال خشونت آمیز و سلیقه ای؛

 10. توجه به مرزهای زنانگی برای وضع و اعمال قانون در حیطه ی ورزش، کار و سایر فعالیت های اجتماعی … و همچنین ایجاد و گسترش مکان ها و مراکز تفریحی و فروشگاهی ویژه ی بانوان.(*)

  پی نوشت ها:

 [1]. دائره المعارف بریتانیا، ج2، ص82

 [2] . رک. تاریخ تمدن ویل دورانت، 1381؛ حجازی، 1370؛ محمدی، 1385

 [3] . جرجی زیدان، 1384: ص942

 [4] . سوره ی نور، آیه ی 31

 [5] . روسری های بلند

 [6] . سوره ی احزاب، آیه ی 59

 [7] . سوره ی بقره، آیه ی 256.

 [8] . ر.ک: المیزان، علامه طباطبایی، ج 2، صص 342 ـ 343، / تفسیر نمونه، آیت اللّه مکارم شیرازی ج 2، ص 205.

 [9] . ر. ک: تفسیر نمونه، ج 2، ص 205.

 [10] . سوره ی انعام، آیه ی 158

 [11]. محسنیان راد، 1385: ص39

 [12]. واتسون، 1382: ص311.

 [13]. آیت الله جوادی آملی، عبدالله، «زن در آیینه جمال و جلال»، ص 423

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه