«حجاب» حل مسئله است نه مسئله!

زمان انتشار: ۱۵:۵۰ ۱۳۹۱/۰۶/۱

حکومت اسلامی موظف به اجرای احکام اسلامی است. آن چیزهایی که کار خود حکومت است که حکومت باید خودش مستقیماً وارد شود و وظایفش را انجام دهد، اما در اموری که افراد موظف به اجرای آن ها هستند حکومت باید به افراد امر کند که وظایفشان را انجام دهند.
حجاب یک حکم شرعی و از مسلمات دین ماست اما برخی می‏کوشند با شبهه پراکنی های متعدد آن را از اصل زیر سؤال ببرند. این شبهات از آنجا سرچشمه می‏گیرد که برخی حجاب را مسئله تلقی کرده و در نتیجه به دنبال راه حلی برای حل آن می‏گردند! در حالی که این بی‏حجابی است که مسئله است . این نگاه که ناشی از نگاه سکولاریستی برخی افراد می‏باشد؛ حجاب را امری خصوصی تلقی کرده که باید از حیطه‏ی دخالت حکومت خارج شود. در خصوص بررسی این نظریات و تبیین حدود حجاب با «حجت الاسلام والمسلمین داوود مهدوی زادگان» عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و نویسنده ی کتاب «حکومت اسلامی و حکم حجاب» به گفت و گو نشسته‏ ایم.

آیا حجاب یک مسئله است یا یک راه حل و حکم؟

این پرسشی که شما مطرح کردید از 2 منظر یا دیدگاه است؛ یعنی، از یک دیدگاه حجاب به مثابه ی یک مسئله تلقی می شود و از دیدگاهی دیگر حجاب به مثابه ی راه حل و حکم است. این طوری نیست که بگوییم که در یک دیدگاه یا منظر دو گونه به این مسئله نگاه می شود: مسئله یا حکم.

باید ببینیم کدام دیدگاه درست است. به طور کلی، از نگاه دینی و شرع مقدس اسلام اساساً حجاب یک حکم و راه حل است. حجاب مسئله نیست، بلکه پاسخ به مسئله است؛ یعنی، حجاب حل مسئله است، نه خود مسئله. اما اگر از نگاه غیردینی یا سکولار به موضوع حجاب نگاه کنیم، حجاب مسئله است؛ یعنی، حجابی که در اسلام یک حکم شرعی است در نگاه سکولار به یک مسئله تبدیل می شود. آن ها این طور به مسئله نگاه می کنند که با حکم حجاب که یک حکم دینی است، اما برای ما یک مسئله شده است، چه کار باید بکنیم؟ چطور باید مسئله ی حجاب را حل کنیم؟ در واقع آن ها برای حکم حجاب دنبال یک راه حل می گردند. در حالی که اگر شما حجاب را حکم بدانید، دیگر دنبال راه حل آن نیستید، چون حکم آمده است که مسئله ای را حل کند. پس وقتی که حجاب را حکم بدانید، دیگر مسئله نیست.

 آن هایی که حجاب را مسئله می دانند، راه حل هایی را برای آن مطرح می کنند. مثلاً می گویند حجاب یک امر فردی و خصوصی است. کسانی که مسائل این چنینی را مطرح می کنند و تحلیل هایی از این قبیل ارائه می دهند اساساً حجاب را مسئله دیده اند و به دنبال این هستند که چطور این مسئله را حل کنند.

 از نگاه دینی و شرع مقدس اسلام اساساً حجاب یک حکم و راه حل است. حجاب مسئله نیست، بلکه پاسخ به مسئله است؛ یعنی، حجاب حل مسئله است، نه خود مسئله. اما اگر از نگاه غیردینی یا سکولار به موضوع حجاب نگاه کنیم، حجاب مسئله است؛ یعنی، حجابی که در اسلام یک حکم شرعی است در نگاه سکولار به یک مسئله تبدیل می شود.

همان طور که عرض کردم، حجاب در اسلام یک حکم است و در شریعت اسلامی ما چیزی به نام مسئله ی حجاب نداریم. بی حجابی مسئله است که حکمش حجاب می شود. ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری کتاب مشهوری در این زمینه نوشته اند و نام آن را مسئله ی حجاب گذاشته اند؟ چرا ایشان این طور تعبیر کرده اند؟ قطعاً مرحوم استاد مطهری حجاب را به مثابه ی مسئله نمی دیدند، بلکه این تعبیر استعاره است. در واقع ایشان عنوان کتابش را با توجه به نگاه غیردینی و سکولار انتخاب کرده است، وگرنه ایشان هم حجاب را حکم می دانستند.

 می خواهم این نتیجه را بگیرم که نگاه های فمنیستی به حجاب این طور است و آن را مسئله می دانند. وقتی که این طور به حجاب نگاه می کنند، دیگر نمی گویند حجاب چه مشکلاتی را حل می کند، بلکه می گویند حجاب چه موانعی به وجود می آورد. این طور نیست که با حجاب یک سری از مسائل را حل کنند، در صورتی که در نگاه دینی ما می گوییم حجاب مسائل زیادی را حل می کند.

با توجه به نگاهی که فرمودید، حجاب یک امر خصوصی است یا اجتماعی؟ لطفاً دلایل فقهی و شرعی مسئله را برایمان توضیح دهید.

 با توجه به مقدمه ای که عرض کردم، این پرسش از منظری است که حجاب را یک مسئله می داند. در واقع پرسشگر حجاب را مسئله می بیند و به دنبال حل مسئله است. یکی از راه هایی که برای حل مسئله ی حجاب گفته اند این است که حجاب یک امر خصوصی و فردی است. آن ها از این گزاره این نتیجه را گرفته اند که چون حجاب یک امر خصوصی است، پس به خود فرد مربوط می شود و یک امر اجتماعی نیست و فرد یا نهادی نمی تواند در این امر خصوصی و فردی دخالت کند. به این شکل آن ها می گویند که ما مسئله ی حجاب را حل کرده ایم. در این نگاه حجاب باری به ما اضافه می کند که ما مجبور به انجام یک سری امور می شویم.

مثلاً حکومت باید در امر حجاب دخالت کند و مثلاً کاری کند که افراد حجابشان را رعایت کنند. از این نگاه حجاب مسئله است. بنابراین با تعبیر خصوصی بودن یا فردی بودن حجاب دخالت حکومت در این امر حل می شود. با عنایت به این دیدگاه، در پاسخ به این پرسش که آیا حجاب یک امر خصوصی است یا یک امر اجتماعی، ما معتقد هستیم که حجاب اساساً یک امر اجتماعی است. از نگاه دینی، حجاب در واقع به این معناست که افراد حریمی دارند که این حریم باید از نگاه نامحرم و تجاوز غیر حفاظت شود. یکی از راه حل هایی که در شرع مقدس برای حفظ حریم بیان شده همین حجاب است. در واقع افراد به حجاب امر شده اند تا حریمشان از نامحرم حفظ شود.

 وقتی پای غیر به میان می آید، حجاب به یک امر اجتماعی تبدیل می شود و دیگر یک امر فردی نیست، چون امر فردی امری است که پیرامون آن فرد دیگری حضور ندارد. مثلاً وقتی می گوییم خواندن نماز یک امر فردی است، یعنی دیگری هیچ دخالتی در نماز خواندن من ندارد و نمی تواند داشته باشد. البته وقتی که نماز به جماعت خوانده می شود، یک شأن اجتماعی هم پیدا می کند که آن بحث دیگری است. بنابراین حجاب مثل نماز، روزه و حتی خمس و زکات نیست، چون در این احکام پای دیگری به میان کشیده نمی شود، اما در حجاب پای افراد دیگر هم در میان است. یک زن برای چه حجابش را رعایت می کند؟ برای اینکه از نگاه نامحرم محفوظ بماند.

حجاب اساساً یک امر اجتماعی است. از نگاه دینی، حجاب در واقع به این معناست که افراد حریمی دارند که این حریم باید از نگاه نامحرم و تجاوز غیر حفاظت شود. یکی از راه حل هایی که در شرع مقدس برای حفظ حریم بیان شده همین حجاب است.

این امر مربوط به وقتی است که در اجتماع حضور پیدا کند، درست است؟

 دقیقاً همین است. به همین خاطر می گوییم حجاب یک امر اجتماعی است. اگر یک امر فردی بود، زن باید در زمان تنهایی یا مثلاً در مقابل همسرش و افراد محرم هم محجب می بود. در حالی که این طور نیست. اما زمانی که او در جامعه حضور پیدا می کند و پای غیر یا به تعبیر دینی اش نامحرم به میان می آید، باید حجاب داشته باشد. این یعنی اینکه حجاب یک امر اجتماعی است. پس نمی توانیم بگوییم که حجاب یک حکم فردی است.

با توجه به اینکه حجاب یک امر اجتماعی است، آیا می توان این موضوع در قانون گذاری لحاظ شود و قانون حجاب را الزامی بداند؟

 اساساً خود حجاب یک حکم شرعی است، اما ممکن است مقصودتان از سؤال این باشد که این حکم شرعی چه نسبتی با حکومت دارد. حکومت می تواند در این زمینه قانون گذاری کند و بر اساس آن قانون رعایت حجاب را الزامی کند. در اینجا یک بحث کلی در باب حکومت و قانون در اسلام مطرح است.

 به طور کلی در اندیشه ی سیاسی اسلام ما 2 قانون نداریم که بگوییم مثلاً یک قانون شرع داریم و یک قانون مدنی یا عرفی. بعد بگوییم که حکومت تا زمانی که قانون شرع تبدیل به قانون عرفی نشود و مثلاً در مجلس تصویب نشود، موظف به اجرای آن قانون شرع نیست. در سیاست اسلامی یک قانون داریم که آن هم قانون شرع است. آن در سیاست سکولار است که حکومت فقط تابع قانون مدنی و عرفی است؛ یعنی، ممکن است هزاران حکم شرعی وجود داشته باشد، ولی حکومت موظف به اجرای آن احکام نیست.

 این نوع حکومت بر اساس جدایی دین از سیاست است.

 دقیقاً همین طور است، چون یک وجه جدایی دین از سیاست این است که می گوید حکومت از دین و شرع مأموریت نمی گیرد و وظایف حکومت از سوی دین ابلاغ نمی شود. اگر دین هم بخواهد خواسته های خودش را به حکومت تحمیل کند، باید از معبر عرف، قانون، مجلس و امثالهم عبور کند. در واقع قانون شرع باید اول در مجلس تصویب شود تا دولت موظف به انجام آن باشد. در حالی که در حکومت اسلامی چنین چیزی وجود ندارد. در حکومت اسلامی دولت و حکومت مکلف به انجام اوامر شرع هستند. البته آن عوامل شرع از ناحیه ی ولی فقیه استخراج می شود؛ یعنی، حکومت اسلامی موظف به اجرای احکامی است که ولی فقیه صادر می کند.

 بنابراین حکومت اسلامی موظف به انجام تکالیف شریعت اسلامی است. در اینجا حکومت باید تمام واجبات و محرمات را پیگیری کند. از جمله ی آن ها حجاب است، چون حجاب یک حکم شرعی است و بر افراد واجب است که آن را رعایت کنند. بنابراین حکومت از این زاویه که موظف به اجرای احکام اسلامی است باید اجرای حکم حجاب را پیگیری کند.

 آقای دکتر، این سؤال پیش می آید که حکومت اسلامی تا چه حد مجاز به دخالت و نظارت بر رعایت حجاب است؟

نمی توانیم حد این موضوع را به طور کلی بگوییم. تابع مصادیق است. چون به مصادیق ربط پیدا می کند، حکم حاکم شرع خیلی ضروری تر است، چون حاکم بر اساس مصادیق حکم صادر می کند. فرق حاکم شرع با مفتی همین است. مفتی احکام کلی را صادر می کند و ناظر به مصداق و موضوع نیست، اما حاکم شرع ناظر به مصداق حکم صادر می کند. لذا اینکه حد و حدود و الزامات رعایت حجاب چیست باید مطابق با رأی حاکم شرع تعیین شود. وجوب حجاب یک امر کلی است. حکومت موظف است این اصل اساسی را اجرا کند، اما قلمروش باید طبق مصادیق مشخص شود.

 در صدر اسلام، حکومت حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) و حضرت امیر (علیه السلام) چه حکمی درباره ی حجاب زنان غیرمسلمان داشتند؟

 اجباری نبود که آن ها حجابشان را رعایت کنند، اما امام صادق (علیه السلام) امر کرد که باید حجاب را رعایت کنند.

 

بنابراین ولی فقیه این اختیار را دارد که امر کند اهل ذمه حجاب بگذارند یا نگذارند؟

 بله. ولی فقیه مثلاً می تواند بگوید که لزومی ندارد اهل ذمه حجاب داشته باشند یا مثلاً می تواند بگوید آن ها هم باید حجاب را رعایت کنند.

 اگر بخواهیم مصداقی صحبت کنیم، آیا در حال حاضر حاکم شرع، یعنی مقام معظم رهبری، در این زمینه صریحاً حکمی صادر کرده اند؟

نه،. در شرایط فعلی همین حکم داده می شود که اهل ذمه هم باید حجاب داشته باشند.

 این حکم استنباط دستگاه های اجرایی و حکومتی است یا اینکه نظر صریح حاکم شرع این است که همه باید حجاب داشته باشند؟ ممکن است زنی بگوید من اهل ذمه هستم. پس واجب نیست حجاب داشته باشم.

در حال حاضر ولی فقیه این حکم را صادر کرده است که همه، از جمله اهل ذمه، باید حجاب داشته باشند. آن زمانی که حکومت حجاب را اجباری کرد، این تفکیک صورت نگرفت که مثلاً اهل ذمه جدا شوند و ولی فقیه هم اهل ذمه را استثنا نکرد.

یعنی هم امام (رحمت الله علیه) و هم مقام معظم رهبری دستورشان این است؟

بله. دستورشان این است، به دلیل اینکه در وضعیت فعلی ولی فقیه صلاح نمی داند که آن ها را استثنا کند. بنابراین برای اهل ذمه هم الزامی است که حجاب را رعایت کنند. به اندازه ای که من استنباط می کنم، به هر حال عده ای که تاب حجاب را ندارند ممکن است به همین بهانه بگویند ما اهل ذمه هستیم و با این بهانه از رعایت حجاب اجتناب کنند. البته برای این موضوع هم در شریعت اسلامی راه هایی وجود دارد، منتها جامعه ی امروز تاب آن را ندارد. مثلاً در گذشته این طور بود که اهل ذمه لباس مخصوصی داشتند.

در زمان معصومین (علیهم السلام) اهل ذمه ملزم بودند که لباسشان از لباس مسلمانان متفاوت باشد. همین که گفته می شد اهل ذمه مثلاً حجاب نداشته باشند به این دلیل بود که زن مسلمان و غیرمسلمان مشخص شوند. بنابراین وقتی می گوییم برای اهل ذمه حجاب واجب نیست، باید معیاری برای تشخیص آن ها از مسلمانان داشته باشیم تا بدانیم این زن اهل ذمه است یا مسلمان. بنابراین می گفتند زنان اهل ذمه باید لباس مخصوصی تن کنند تا معلوم شود او اهل ذمه است که حجاب ندارد.

امروز نمی توانیم بگوییم که مثلاً زنان اهل ذمه باید این لباس خاص را بر تن کنند و در این صورت می توانند بی حجاب باشند. با توجه به تهاجم فرهنگی و توطئه هایی که علیه ما وجود دارد، نمی توانیم چنین حکمی را صادر کنیم. لذا می گوییم آن ها هم باید حجاب داشته باشند.

 از نظر شرع، کمترین حد حجاب و حد اعلای حجاب برای زن چیست؟ آیا این موضوع دقیقاً مشخص شده است که اگر کسی آن حداقل ها را رعایت کرد، بگوییم از حجاب برخوردار است؟

 حد شرعی را فقها و مراجع بر اساس اجتهادشان بیان می کنند. البته چون این موضوع یک مسئله ی حکومتی است، در درجه ی اول باید به نظر ولی فقیه نگاه کنیم. فقها و مجتهدین حد شرعی حجاب را مشخص نموده اند و میزان پوشیدگی را بیان کرده اند. مثلاً گفته اند قرص صورت، مچ دست و مچ پا می تواند برهنه باشد، ولی بقیه ی بدن باید پوشیده باشد. اما مسئله این است که در شرع حداقل و حداکثر نداریم. حکم شرعی آن چیزی است که حاکم یا مرجع تقلید از آیات و روایات استنباط می کند و به ما می گوید.

بعضی ها تصور می کنند چیز جدید و جالبی را در رابطه با حد حجاب کشف کرده اند و مثلاً می گویند در عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله) حجاب فلان شکل بوده است. فرض کنید زن چادری روی سرش می انداخت، ولی ممکن بود ساق پایش معلوم باشد یا مثلاً مردها لنگی دور خودشان می بستند، ولی بالاتنه و ساق پایشان معلوم بود. این افراد به نوعی می خواهند بگویند این شکل حجاب که مثلاً زنان یک مانتو می پوشند و فقط مچ دست و صورتشان آشکار است چیزی بالاتر از آن حد شرعی است. در واقع آن ها می خواهند بگویند چیز جدید و مهمی کشف کرده اند.

 منظور شما این است که حد حجاب ثابت است؟ بنابراین با سلایق متفاوت چگونه باید برخورد شود؟

 مرد و به ویژه زن وقتی که آن حد شرعی را که مرجع تقلید یا حاکم شرع می گوید رعایت کند، از نظر حکومت کفایت می کند. اگر زنی می خواهد بیشتر از این خودش را بپوشاند، اشکالی ندارد. اصلاً زنی می خواهد پوشیه بزند، چه اشکالی دارد؟ او حد شرعی را رعایت کرده است و می خواهد بیشتر از آن را انجام دهد. هیچ اشکالی ندارد. مثل کسی است که خمس داده است، ولی می خواهد بیشتر از آن بپردازد. این هم هیچ اشکالی ندارد.

 آنچه مهم است این است که فرد حد شرعی را رعایت کند. اگر کسی بیشتر از آن عمل کند، فضیلت و استحباب است. کسانی فکر می کنند چیز مهمی کشف کرده اند و می گویند مثلاً خانمی که پوشیه می زند تصور غلطی از حجاب دارد، در صورتی که این طور نیست. البته اینکه زنی این طور تصور کند که اصلاً حد شرعی حجاب این است، یعنی خلاف حاکم شرع یا مرجع تقلید تصور کند، جای بحث دارد.

 من فکر می کنم اینکه کسی از پوشیه استفاده کند چندان بحث برانگیز نیست. موضوع این است که امروز در بسیاری از موارد آن حد شرعی که شما می فرمایید رعایت می شود، اما به دلیل مسائل دیگری با فرد برخورد می شود. مثلاً برای رنگ یا اندازه ی مانتو با فرد برخورد می شود. آیا در اسلام رنگ یا اندازه ی خاصی برای لباس مطرح شده است که اگر مثلاً مانتو از زانو بالاتر باشد، مشکل دارد؟

 عاملین حکومت باید بر اساس آن حد شرعی عمل کنند. بنابراین وقتی که آن پوشیدگی حاصل شده است، دیگر نباید متر بگذاریم که مثلاً این مانتو 2 سانتی متر کوتاه است. در روایات هم در رابطه با رنگ لباس چیزی بیان نشده است که مثلاً باید چه رنگی باشد و چه رنگی نباشد. البته این بدان معنا نیست که به طور کلی نسبت به رنگ و اندازه ی لباس بی تفاوت باشیم. گاهی اوقات یک زن یا مرد به ظاهر حجاب را رعایت کرده، اما مثلاً نوع پوشش یا رنگ لباس او آن چنان زننده است که هدف حجاب را تخریب می کند، چون همان طور که گفتم، هدف از حجاب حفاظت حریم فرد در مقابل اغیار است.

 در واقع زن حریمی دارد که غیر نباید به آن تجاوز کند. این تجاوز از فعل دیدن شروع می شود. بنابراین وقتی حجاب را به ظاهر رعایت کنند، ولی حریم حفاظت نشود، هدف حجاب محقق نخواهد شد. مثلاً شما فرض بگیرید شهری برای حفاظت خودش از دشمن و سارقین برج وبارویی می سازد که وقتی دزد یا دشمن آن را از دور می بیند پشیمان می شود و می گوید اصلاً امکان نفوذ به این شهر وجود ندارد، اما وقتی برج و باروی شهر فانتزی و بزک کاری باشد، انگار که به دزد می گوید بیا از من دزدی کن. بنابراین اگر کسی با حجاب ظاهری اش هدف از حجاب را زیر سؤال ببرد، حاکم شرع و کارگزاران حکومت می توانند ورود پیدا کنند و مثلاً با کسانی که از رنگ های تند یا لباس های تنگ و تحریک آمیز استفاده می کنند برخورد کنند.

 عاملین حکومت باید بر اساس آن حد شرعی عمل کنند. بنابراین وقتی که آن پوشیدگی حاصل شده است، دیگر نباید متر بگذاریم که مثلاً این مانتو 2 سانتی متر کوتاه است. در روایات هم در رابطه با رنگ لباس چیزی بیان نشده است که مثلاً باید چه رنگی باشد و چه رنگی نباشد.

یعنی اگرچه در قرآن و سنت چنین معیارهایی مشخص نشده، اما بر اساس منبع عقل استنباط ما این است که در رنگ و اندازه هم باید الزاماتی رعایت شود؟

 بله. همه ی این ها اهمیت پیدا می کند، هرچند که ابتدا به ساکن در رعایت حجاب معیاری برای رنگ و نوع لباس گفته نشده است. اصلاً ممکن است 100 سال دیگر، به جای مانتو، شکل دیگری از لباس مد شود و آن شکل خیلی بهتر از امروز پوشش را فراهم کند. این از نظر شارع مقدس اشکالی ندارد. مهم این است که تفریط مصلحت نشود و مفسده ای به وجود نیاید.

 اگر در جمع بندی این بحث فرمایش خاصی دارید، بفرمایید.

 از منظر حل مسئله ی حجاب بعضی ها این طور گفته اند که حجاب جزء امور عبادی است و در امور عبادی هم نمی شود امر کرد. لذا حکومت نمی تواند در زمینه ی حجاب افراد دخالت کند. چون این شبهه زیاد مطرح می شود، لازم است به آن جواب بدهیم. در ابتدا باید بپرسیم چه حکمی جزء امور عبادی محسوب می شود؟ در فقه ما این موضوع کاملاً روشن است.

 امور عبادی اموری هستند که در آن ها قصد قربت لازم است. مثلاً نماز جزء اعمال عبادی محسوب می شود، چون وقتی که می خواهید نماز بخوانید، باید نیت کنید: «قربت الی الله». بنابراین در نماز قصد قربت هست. اگر قصد قربت نکنید، هزار رکعت هم نماز بخوانید، لحاظ نمی شود. زکات و خمس هم باید با قصد قربت باشند. اما آیا حجاب هم باید با قصد قربت باشد؟ نه. در زمینه ی حجاب فقهای ما اصلاً چنین چیزی نگفته اند که مثلاً وقتی زن می خواهد روسری سر کند، بگوید روسری سر می کنم، قربت الی الله.

بنابراین حجاب از نوع امور عبادی نیست تا برخی ها این طوری اشکال کنند که در امور عبادی نمی شود امر کرد و حکومت نباید دخالت کند. حجاب جزء امور غیرعبادی است. پس حکومت می تواند امر به حجاب کند. مضافاً اینکه ما در یک معنای عام هیچ حکم غیرعبادی ای نداریم که بگوییم مثلاً حجاب جزء احکام عبادی است و سایر امور غیرعبادی هستند، چون اساساً شریعت یعنی عبادت کردن. حتی وقتی کاسبی در کسبش مطابق شریعت عمل می کند، عمل او عبادی است. چون مطابق شرع عمل کرده است، یعنی دارد خدا را عبادت می کند. پس در معنای عام عبادت همه ی اعمال عبادی محسوب می شوند. عمل غیرعبادی اصلا ً نامشروع است.

بنابراین به این معنا نمی توانیم بگوییم حجاب جزء اعمال غیرعبادی است. اگر به معنای عام غیرعبادی باشد، نامشروع است، در حالی که حکم حجاب یک حکم شرعی است. در جمع بندی باید بگویم که حکومت اسلامی موظف به اجرای احکام اسلامی است. این احکام اسلامی یک وقت توسط افراد انجام می شود، مثل نماز و حجاب، و یک وقت خود حکومت باید آن عمل را انجام دهد، مثل سرپرستی ایتام و مهجورین، راه سازی و حفظ مرزها. آن چیزهایی که کار خود حکومت است که حکومت باید خودش مستقیماً وارد شود و وظایفش را انجام دهد، اما در اموری که افراد موظف به اجرای آن ها هستند حکومت باید به افراد امر کند که وظایفشان را انجام دهند.

این طور نیست که خود حکومت بیاید حجاب را رعایت کند یا به جای افراد نماز بخواند و روزه بگیرد. وظیفه ی حکومت، نسبت به احکام تکلیفی افراد و جامعه، امر کردن به این احکام است. در عین حال، نکته ی مهم این است که چون حکومت موظف به اجرای شرع هست، طبیعتاً کارگزار حکومت باید آگاه به شریعت باشد.

 از این جهت لازم است که حتی تمام کارگزاران حکومت مثلاً یک دوره فقه خوانده باشند، چون موظف به اجرای احکام شریعت هستند. کارگزاری که می خواهد اجرای حکم حجاب را در جامعه پیگیری کند باید به تمام ابعاد حکم حجاب اشراف داشته باشد. یک کارگزار حکومت نمی تواند بدون اینکه به مسائل حکم حجاب اشراف داشته باشد، بر اساس کلیاتی که می داند عمل کند. خصوصاً آنجایی که کارگزار حکومت مستقیماً با مردم در ارتباط است باید به مسائل آگاه تر باشد. در واقع آن کارگزاری که به یک خانم می گوید باید حجابت این طور باشد باید خودش به مسائل حجاب واقف باشد تا بتواند این مطلب را تذکر دهد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه