حمید پارسانیا

زمان انتشار: ۱۳:۵۰ ۱۳۹۰/۰۴/۱۶

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید پارسانیا در سال ۱۳۳۷ در شهر مقدس مشهد متولد گردید. وی تحصیلات حوزوی خود را تا مدارج عالی حوزه طی کرد. فقه و اصول را از محضر حضرات آیات عظام میرزا هاشم آملی، فاضل لنکرانی، وحید خراسانی و جوادی آملی بهره برد. همچنین عرفان و فلسفه را نیز از […]

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید پارسانیا در سال ۱۳۳۷ در شهر مقدس مشهد متولد گردید. وی تحصیلات حوزوی خود را تا مدارج عالی حوزه طی کرد. فقه و اصول را از محضر حضرات آیات عظام میرزا هاشم آملی، فاضل لنکرانی، وحید خراسانی و جوادی آملی بهره برد. همچنین عرفان و فلسفه را نیز از محضر حضرات آیات جوادی آملی و حسن زاده آملیآموخت. پارسانیا، ضمن اینکه یکی از برجستگان مکتب فکری حضرت آیت الله جوادی آملی در حکمت، عرفان نظری و فقه است، یکی از نخستین دانشجویان رشته جامعه شناسی پس از انقلاب در دانشگاه تهران نیز می باشد.

بسیاری از آثار عمده آیت الله جوادی، از جمله رحیق مختوم (شرح حکمت متعالیه در 10 جلد)؛ عین نضاخ (در 3 جلد)، شریعت در آینه معرفت، شناخت شناسی در قرآن و … توسط وی تنظیم و تدوین یافته است. از سویی دیگر، رساله «نماد و اسطوره» که در آغاز به عنوان کار عملی درس جامعه شناسی ارتباطات نگارش یافته بود، بعدها با مقدمه ای به قلم آیت الله جوادی طبع و منتشر گردیده است.برخی از سمت های فعلی و سابق استاد در نهاد های علمی و فرهنگی عبارتند از:عضو و دبیر هیات علمی بین الملل بعثه مقام معظم رهبری، ریاست دانشگاه باقرالعلوم (ع)، عضو هیات امناءِ دفتر تبلیغات اسلامی، عضو هیات امناءِ دانشگاه معارف اسلامی، عضو هیات امناءِ پژوهشکده مطالعات فرهنگی- اجتماعی وزارت علوم، عضو شورای سیاست گذاری امور پژوهشی حوزه علمیه، عضو شورای سیاست گذاری مجمع عالی حکمت اسلامی، رئیس کمسیون حوزویشورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو کمیته ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو شورای بررسی متون درسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، عضو حقیقی هیأت کرسی های نظریه پردازی دبیرخانه هیأت کرسی های نظریه پردازی، عضو شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی آموزش عالی، مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)، عضو کمیته برنامه ریزی دروس معارف اسلامی دانشگاهها، عضو گروه علوم حوزوی و دانشگاهی وابسته به دفتر گسترش وزارت علوم، عضو کمیته علوم اجتماعی( تاریخ،علوم سیاسی،جامعه شناسی) گروه علوم حوزوی- دانشگاهی وابسته به دفتر گسترش وزارت علوم، عضو کمیته برنامه ریزی علوم حوزوی آموزش عالی، عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، عضو شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، عضو هیات علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی  و غرب شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، عضو مجمع عالی حکمت اسلامی، مدیر مسئول و عضو هیات علمی فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)، مدیر مسئول فصلنامه تاریخ اسلامدانشگاه باقرالعلوم(ع)، عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی – ترویجی معرفت، عضو هیات تحریریه فصلنامه علم و فرهنگ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدیر گروه جامعه شناسی موسسه امام خمینی (ره)…    آنچه در پی می آید بخشی از سوابق تدریسی استاد در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه های تهران، باقرالعلوم(ع)، کالج مطالعات اسلامی جاکارتا، دانشگاه معارف قم، مدرسه عالی شهید مطهری، دانشگاه پیام نور و آزاد در رشته های جامعه شناسی، مطالعات زنان، فلسفه اسلامی، فلسفه علم، اندیشه اجتماعی معاصر مسلمین و… می باشند:

انسان شناسی تطبیقی (دکتری)، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی(دکتری)، جامعه شناسی سیاسی ایران (دکتری)، حکمت اسلامی (دکتری)، خیزشهای اسلامی معاصردکتری، دانش اجتماعی جهان اسلام (دکتری)، کلام جدید (دکتری)، تاریخ ادوار علوم عقلی در جهان اسلام (سطح 4 حوزه و دکتری)، تاریخ ادوار علوم نقلی در جهان اسلام(سطح 4 حوزه  و دکتری)، چالش های فکری معاصر (سطح 4 حوزه و دکتری)، روش شناسی علوم اجتماعی (سطح 4 حوزه و دکتری)، فلسفه علوم اجتماعی (سطح 4 حوزه و دکتری)، جریان های فکری معاصر اسلام (سطح 4 حوزه و دکتری)، اندیشه اجتماعی اسلام (کارشناسی ارشد)، اندیشه سیاسی اسلام (کارشناسی ارشد)، اندیشه متفکرین اسلامی (کارشناسی ارشد)، تفکر اجتماعی مسلمین (کارشناسی ارشد)، جامعه شناسی دین (کارشناسی ارشد)، جامعه شناسی دین (کارشناسی ارشد)، چیستی دین (کارشناسی ارشد)، رابطه عرفان و حکمت متعالیه (کارشناسی ارشد)، رابطه عرفان و شریعت  (کارشناسی ارشد)، روش شناسی مطالعات اسلامی (کارشناسی ارشد)، رویکردهای انتقادی به فلسفه اسلامی(کارشناسی ارشد)، زن در ادیان و مکاتب (کارشناسی ارشد)، زن در اسلام (کارشناسی ارشد)، سنت و مدرنیته (کارشناسی ارشد)، فلسفه علوم اجتماعی (کارشناسی ارشد)، نظریه های پیشرفته 1 جامعه شناسی (کارشناسی ارشد)، نظریه های پیشرفته 2 جامعه شناسی (کارشناسی ارشد)، نظریه های پیشرفته 3 جامعه شناسی (کارشناسی ارشد)، مبانی جامعه شناسی  

دیگر ویژگی ها:دکتر حمید پارسانیا به نسلی از دانش آموختگان حوزوی تعلق دارد که در آستانه یک انقلاب دینی و معنوی در دهه های پایانی قرن بیستم در ایران، از طریق پیوستن به سنت جاری در جهان اسلام یعنی حوزه های علوم دینی و در پی آن چالش با دو رویکرد معرفتی مدرن: لیبرالیسم و سوسیالیسم متأخر؛ دغدغه بازسازی و احیای میراث معرفتی دنیای اسلام را همواره در کار خود تعقیب می کرده است. بازخوانی علم مدرن از طریق بازسازی علم دینی چنانکه عنوان یکی از مقالات مهم ایشان است، روح حاکم بر بسیاری از اندیشه های انتقادی اوست.به این ترتیب او می کوشد با پشتوانه و مبنای فلسفی و عرفان اسلامی، پای دانش ها و مبانی نظری – دینی را به حریم علوم جدیدی چون جامعه شناسی، فلسفه سیاسی، فلسفه علم، تاریخ معاصر، کلام جدید، فلسفه دین و … باز کند. طبیعی است این گستره‌ی موضوعی در کار او برخوردار از مبنایی فلسفی و رویکردی بین رشته ای جدیدی است که قابلیت های تازه‌ای را در نظریه پردازی شکوفا کرده است و به روش خاص او ویژگی و امتیاز برجسته‌ای        می بخشد. وی دارای مقالات متعدد در اجلاسها  و همایشهای علمی و بین المللی می باشد.

آثار

کتاب ها:

 عرفان و سیاست چاپ شده در بوستان کتاب

 سکولاریسم و معنویت: مبانی معرفتی و سیمای اجتماعی سکولاریسم و معنویت

 هفت موج اصلاحات چاپ شده در بوستان کتاب

 هستی و هبوط

 حدیث پیمانه

 پلورالیسم:زمینه های عقیدتی و اجتماعی

 سنت