حمید پارسانیا

زمان انتشار: ۱۳:۵۰ ۱۳۹۰/۰۴/۱۶

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید پارسانیا در سال ۱۳۳۷ در شهر مقدس مشهد متولد گردید. وی تحصیلات حوزوی خود را تا مدارج عالی حوزه طی کرد. فقه و اصول را از محضر حضرات آیات عظام میرزا هاشم آملی، فاضل لنکرانی، وحید خراسانی و جوادی آملی بهره برد. همچنین عرفان و فلسفه را نیز از […]

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید پارسانیا در سال ۱۳۳۷ در شهر مقدس مشهد متولد گردید. وی تحصیلات حوزوی خود را تا مدارج عالی حوزه طی کرد. فقه و اصول را از محضر حضرات آیات عظام میرزا هاشم آملی، فاضل لنکرانی، وحید خراسانی و جوادی آملی بهره برد. همچنین عرفان و فلسفه را نیز از محضر حضرات آیات جوادی آملی و حسن زاده آملیآموخت. پارسانیا، ضمن اینکه یکی از برجستگان مکتب فکری حضرت آیت الله جوادی آملی در حکمت، عرفان نظری و فقه است، یکی از نخستین دانشجویان رشته جامعه شناسی پس از انقلاب در دانشگاه تهران نیز می باشد.

بسیاری از آثار عمده آیت الله جوادی، از جمله رحیق مختوم (شرح حکمت متعالیه در 10 جلد)؛ عین نضاخ (در 3 جلد)، شریعت در آینه معرفت، شناخت شناسی در قرآن و … توسط وی تنظیم و تدوین یافته است. از سویی دیگر، رساله «نماد و اسطوره» که در آغاز به عنوان کار عملی درس جامعه شناسی ارتباطات نگارش یافته بود، بعدها با مقدمه ای به قلم آیت الله جوادی طبع و منتشر گردیده است.برخی از سمت های فعلی و سابق استاد در نهاد های علمی و فرهنگی عبارتند از:عضو و دبیر هیات علمی بین الملل بعثه مقام معظم رهبری، ریاست دانشگاه باقرالعلوم (ع)، عضو هیات امناءِ دفتر تبلیغات اسلامی، عضو هیات امناءِ دانشگاه معارف اسلامی، عضو هیات امناءِ پژوهشکده مطالعات فرهنگی- اجتماعی وزارت علوم، عضو شورای سیاست گذاری امور پژوهشی حوزه علمیه، عضو شورای سیاست گذاری مجمع عالی حکمت اسلامی، رئیس کمسیون حوزویشورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو کمیته ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو شورای بررسی متون درسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، عضو حقیقی هیأت کرسی های نظریه پردازی دبیرخانه هیأت کرسی های نظریه پردازی، عضو شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی آموزش عالی، مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)، عضو کمیته برنامه ریزی دروس معارف اسلامی دانشگاهها، عضو گروه علوم حوزوی و دانشگاهی وابسته به دفتر گسترش وزارت علوم، عضو کمیته علوم اجتماعی( تاریخ،علوم سیاسی،جامعه شناسی) گروه علوم حوزوی- دانشگاهی وابسته به دفتر گسترش وزارت علوم، عضو کمیته برنامه ریزی علوم حوزوی آموزش عالی، عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، عضو شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، عضو هیات علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی  و غرب شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، عضو مجمع عالی حکمت اسلامی، مدیر مسئول و عضو هیات علمی فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)، مدیر مسئول فصلنامه تاریخ اسلامدانشگاه باقرالعلوم(ع)، عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی – ترویجی معرفت، عضو هیات تحریریه فصلنامه علم و فرهنگ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدیر گروه جامعه شناسی موسسه امام خمینی (ره)…    آنچه در پی می آید بخشی از سوابق تدریسی استاد در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه های تهران، باقرالعلوم(ع)، کالج مطالعات اسلامی جاکارتا، دانشگاه معارف قم، مدرسه عالی شهید مطهری، دانشگاه پیام نور و آزاد در رشته های جامعه شناسی، مطالعات زنان، فلسفه اسلامی، فلسفه علم، اندیشه اجتماعی معاصر مسلمین و… می باشند:

انسان شناسی تطبیقی (دکتری)، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی(دکتری)، جامعه شناسی سیاسی ایران (دکتری)، حکمت اسلامی (دکتری)، خیزشهای اسلامی معاصردکتری، دانش اجتماعی جهان اسلام (دکتری)، کلام جدید (دکتری)، تاریخ ادوار علوم عقلی در جهان اسلام (سطح 4 حوزه و دکتری)، تاریخ ادوار علوم نقلی در جهان اسلام(سطح 4 حوزه  و دکتری)، چالش های فکری معاصر (سطح 4 حوزه و دکتری)، روش شناسی علوم اجتماعی (سطح 4 حوزه و دکتری)، فلسفه علوم اجتماعی (سطح 4 حوزه و دکتری)، جریان های فکری معاصر اسلام (سطح 4 حوزه و دکتری)، اندیشه اجتماعی اسلام (کارشناسی ارشد)، اندیشه سیاسی اسلام (کارشناسی ارشد)، اندیشه متفکرین اسلامی (کارشناسی ارشد)، تفکر اجتماعی مسلمین (کارشناسی ارشد)، جامعه شناسی دین (کارشناسی ارشد)، جامعه شناسی دین (کارشناسی ارشد)، چیستی دین (کارشناسی ارشد)، رابطه عرفان و حکمت متعالیه (کارشناسی ارشد)، رابطه عرفان و شریعت  (کارشناسی ارشد)، روش شناسی مطالعات اسلامی (کارشناسی ارشد)، رویکردهای انتقادی به فلسفه اسلامی(کارشناسی ارشد)، زن در ادیان و مکاتب (کارشناسی ارشد)، زن در اسلام (کارشناسی ارشد)، سنت و مدرنیته (کارشناسی ارشد)، فلسفه علوم اجتماعی (کارشناسی ارشد)، نظریه های پیشرفته 1 جامعه شناسی (کارشناسی ارشد)، نظریه های پیشرفته 2 جامعه شناسی (کارشناسی ارشد)، نظریه های پیشرفته 3 جامعه شناسی (کارشناسی ارشد)، مبانی جامعه شناسی  

دیگر ویژگی ها:دکتر حمید پارسانیا به نسلی از دانش آموختگان حوزوی تعلق دارد که در آستانه یک انقلاب دینی و معنوی در دهه های پایانی قرن بیستم در ایران، از طریق پیوستن به سنت جاری در جهان اسلام یعنی حوزه های علوم دینی و در پی آن چالش با دو رویکرد معرفتی مدرن: لیبرالیسم و سوسیالیسم متأخر؛ دغدغه بازسازی و احیای میراث معرفتی دنیای اسلام را همواره در کار خود تعقیب می کرده است. بازخوانی علم مدرن از طریق بازسازی علم دینی چنانکه عنوان یکی از مقالات مهم ایشان است، روح حاکم بر بسیاری از اندیشه های انتقادی اوست.به این ترتیب او می کوشد با پشتوانه و مبنای فلسفی و عرفان اسلامی، پای دانش ها و مبانی نظری – دینی را به حریم علوم جدیدی چون جامعه شناسی، فلسفه سیاسی، فلسفه علم، تاریخ معاصر، کلام جدید، فلسفه دین و … باز کند. طبیعی است این گستره‌ی موضوعی در کار او برخوردار از مبنایی فلسفی و رویکردی بین رشته ای جدیدی است که قابلیت های تازه‌ای را در نظریه پردازی شکوفا کرده است و به روش خاص او ویژگی و امتیاز برجسته‌ای        می بخشد. وی دارای مقالات متعدد در اجلاسها  و همایشهای علمی و بین المللی می باشد.

آثار

کتاب ها:

 عرفان و سیاست چاپ شده در بوستان کتاب

 سکولاریسم و معنویت: مبانی معرفتی و سیمای اجتماعی سکولاریسم و معنویت

 هفت موج اصلاحات چاپ شده در بوستان کتاب

 هستی و هبوط

 حدیث پیمانه

 پلورالیسم:زمینه های عقیدتی و اجتماعی

 سنت ، ایدئولوژی ، علم

 علم و فلسفه

  نماد و اسطوره

 البرهان الصدیقین

 مبانی و تطورات برهان صدیقین

 اخلاق و عرفان

 دولت عاشقی

 حقیقت و دموکراسی

 عین نضاخ: تحریر تمهید القواعد چاپ شده در اسراء

 رحیق مختوم (شرح حکمت متعالیه)

  انسان در اسلام

 تبیین براهین اثبات خدا

 شرح فصوص الحکم

 ولایت فقیه و رهبری در اسلام

 تحریر تمهید القواعد

 شریعت در آینه معرفت

 ولایت در قرآن

 معرفت شناسی در قرآن

مقاله ها:

 مدرنیته در ایران

 جامعه و دین/ گفتگو

 سرگذشت عقل و ایدئولوژی ( درآمدی بر جامعه مدنی )

 عرفان علیه تساهل و اباحه گری

 فرهنگ: طول، عرض، عمق: مروری بر ظرافت های مدیریت فرهنگی

 دین و ایدئولوژی

 سه روایت از عشق

 حقیقت دعا

 علم و مدیریت راهبردی

 ناسیونالیسم

 در گفتگو با پارسانیا: مناسبات عقلانیت اسلامی حوزوی و عقل مدرن

 دستبرد به تاریخ (نقد کتاب درسی تاریخ معاصر ایران)

 جهانی شدن و اسلام

 جامعه شناسی معرفت و علم

 هویت معرفتی دین و سنت

 رنسانس دینی

 روشنفکری حوزه ای

 فص یونسی در حکمت نفس انسانی

 بازسازی علم مدرن و بازخوانی علم دینی

 از انسان شناسی توحیدی تا انسان شناسی فلسفی

 سیمای زن در خطاب های قرآن

 نسبت علم و فرهنگ

 رئالیسم انتقادی و حکمت صدرایی‌

 ولایت فقیه، نظارت، مشروعیت

 نسبت فقه سیاسی و فلسفه سیاسی

 روش شناسی و اندیشه سیاسی

 روش شناسی فلسفه سیاسی و علم سیاست

 ضرورت بازخوانی سیره سیاسی نبوی صلی الله علیه و آله

 عشق چیست؟

 علم سکولار و علم دینی

 از علم دینی تا علم دنیوی

 اخلاق اسلامى؛ مفاهیم و بنیادها

 اخلاق اسلامی و دانش های بدیل

 اخلاق اسلامی ؛ هستی و چیستی

 گونه شناسی نظری – اجتماعی روحانیت معاصر

 رابطه عقل و جنسیت

 هبوط از منظر عرفان

 از عقل ابزاری تا عقل قدسی

 از میرزای نائینی تا امام خمینی (ره)

 بررسی پلورالیسم اجتماعی جان هیک از دیدگاه امام خمینی (ره)

 چیستی و هستی جامعه از دیدگاه شهید مطهری

 حقیقت و دموکراسی

 کارنامه نظام در حوزه توسعه فرهنگی

 وجودشناسی هگل از نظر حکمت صدرایی

 غرب شناسی

 بنیادهای وجودی جامعه شناسی معرفت

 سپهر شهود و حقیقت دینی علم

 تمدن سازی نظریه پردازی، گفت و گو

 برهان وجودی ملاصدرا

 نقد دینی اقتصاد معاصر ایران

 روشنفکری در تاریخ ایران معاصر

 مبانی معرفتی و چهره اجتماعی پلورالیسم

 مفاهیم و مبانی منورالفکری و روشنفکری

 تجلی هستی در آینه کلام علی(ع)

 آسیب شناسی مراسم عاشورا

 نقش بازدارنده ابن رشد و ابن میمون در انتقال برهان سینوی

 علم، ایدئولوژی و دین

 براهین وجودی در فلسفه معاصر غرب

 نقدِ نقد

 برهان وجودی انسلم

 کرانه ها و کناره های جامعه شناسی معرفت

 اخلاق و سیاست

 دولت عاشقی

 هفت نظریه برای اصلاحات

 بومی شدن علم

 چیستی نهضت نرم افزاری

 انسان تاریخی و تاریخ انسانی

 مبانی معرفتی و چهره اجتماعی سکولاریزم

 فلسفه علوم اجتماعی و جامعه شناسی معرفت

 خطری که پس از قمی، دانشگاه‌ها را تهدید می‌کند

 نقد و بررسی کتاب “حدیث پیمانه” (میزگرد)

 وحدت وجود از دیدگاه علامه شعرانی

 جهان آینده و آینده جهان

 دین خاستگاه شادی های پایدار

 زمینه های عقیدتی و اجتماعی پلورالیسم

 عدالت علمی؟

 برهان صدیقین از منظر صدرالمتألهین شیرازی

 تحمل اجتماعی و پلورالیسم دینی

 آراء و آرایه های فکری لیبرالیسم متاخر و پلورالیسم دینی

 جستاری معنی شناختی در باب روشنفکری

 برهان صدیقین در فلسفه و کلام اسلامی (از قرن ششم تا دهم)

 قرآن و چالش های علم و دین

 کرسی نقد و نظریه پردازی: نسبت «عقل و وحی» از دیدگاه فلسفه و مکتب تفکیک

 پاسخ به یک نیاز اجتماعی: پیام رهبری پیرامون نهضت آزاد اندیشی و نقدپذیری

 200 پرسش در باب تولید علم

  راه گشایش بن‌بست علوم انسانی در ایران

پایان نامه های راهنمایی و مشاوره شده:

  تحلیل و بررسی ولایت مطلقه فقیه، علی کربلایی پازوکی، دکتری کلام و فلسفه، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم،1380.

  درآمدی بر خدا در ادیان بزرگ ابراهیمی، محمد ظهوری فر، دکتری کلام و فلسفه، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم1382.

  نقد دین حداقلی، صفرعلی ضیائی، دکتری کلام و فلسفه، مرکز مدیریت حوزه علمیه  قم، 1384.

  تاثیر مدرنیسم بر اندیشه های سیاسی معاصر ایران، مهدی ساداتی نژاد، دکتری علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی.  

  تفکر شیعی و پدیده جهانی شدن، مصطفی ادیب، دکتری، مدیریت استراتژیک، دانشگاه عالی دفاع ملی، 1386.

  نقد قرائت ایدئولوژیک از اسلام، داود مهدوی زادگان، دکتری،کلام و فلسفه،مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

  تبیین نظریه امنیت در قرآن، مرتضی خسروی، دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه عالی دفاع ملی، 1387.

  برهان آنتولوژی (بررسی تطبیقی)، نصراله جهرمی، دکتری  کلام و فلسفه، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم1382.

  عقل از دیدگاه کتاب و سنت، امیرقلی جعفری پروجینی، دکتری کلام و فلسفه، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم 1384.

  نقد و بررسی فرقه ضاله بابیت و بهائیت، سیده معصومه حسینی، دکتری کلام و فلسفه، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1385.

  دیدگاه و عملکرد عارفان نسبت به شریعت، علی آقانوری، دکتری کلام و فلسفه، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1385.

  حقوق و تکالیف زنان،فریبا علاسوند، سطح 3 حوزه، مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران، 1385.

  مقایسه انسان شناسی کانت و شهید مطهری، فاطمه حاجی میری، کارشناسی، علوم اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم1382.

  ارزیابی انتقادی تحلیل های اجتماعی حادثه عاشورا، مریم  صالحی، کارشناسی، علوم اجتماعی،دانشگاه باقرالعلوم1384.

  علل انحطاط و سقوط جوامع از دیدگاه قرآن، سید حسین رکن الدینی، کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1379.

 

  جامعه شناسی معرفت در قرآن،حسین اژدری زاده، کارشناسی ارشد، جامعه شناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1379.

  فرهنگ پذیری در آینه آیات و روایات، علی اسدی، کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1380.

  عوامل و تئوری های تغییرات فرهنگی در نهج البلاغه، ابراهیم قاسمی روشن، کارشناسی ارشد جامعه شناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1380.

  اسلامی شدن علوم با تاکید بر علوم انسانی، محمد قاسم شکوری شجاعی، کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1381.

  تبیین مناسبات دین و علم و نقش آن در نهضت نرم افزاری،غلام سخی رضوانی، کارشناسی ارشد فقه و معارف اسلامیجامعه المصطفی العالمیه،1381.

  علل تکامل و انحطاط انسان در قرآن و حدیث، علی اصغر فضیلت، کارشناسی ارشد کلام و فلسفه، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم 1381.

  نفس الامر از دیدگاه حکماء و متکلمین، محمدعلی اردستانی، کارشناسی ارشد، الهیات و معارف اسلامی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،1381.

  تعلیم اسماء، حسن رحیم زاده خراسانی، کارشناسی ارشد کلام و فلسفه، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم،1381.

  نظریه های مردم شناسی دین، محمدجواد محسنی، کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1381.

  بررسی زندگانی سیاسی-اجتماعی آیت الله کاشانی، مریم نادری، کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه باقرالعلوم، 1384.

  وحدت وجود از دیدگاه ملاصدرا، سعید خلیل آویچ، کارشناسی ارشد فلسفه،جامعه المصطفی العالمیه، 1384.

  علم غیب امام از منظر نقل و عقل، محبوبه ابراهیمی، کارشناسی ارشدتاریخ، دانشگاه باقرالعلوم،1385.  آینده بشریت از دیدگاه شهید مطهری، سید سعیدحسینی، کارشناسی ارشد فلسفه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی1385.

  امکان جامعه شناسی اسلامی(ضرورت و اهمیت آن)، یوسف خیری،  کارشناسی ارشدجامعه شناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1386.

  بررسی جامعه شناختی شیوه جدید تولید دانش، داود رحیمی، کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه باقرالعلوم، 1386.

  مقایسه تطبیقی اعتباریات از دیدگاه علامه طباطبایی و واقعیت اجتماعی از دیدگاه جان سرن، منصوره اولیایی کارشناسی ارشدجامعه شناسی، دانشگاه باقرالعلوم، 1386.

  نظریه اجتماعی سنت گرایان با تاکید بر آراء رنه گنون، طاهره عطوفی کاشانی، کارشناسی ارشد، جامعه شناسی دانشگاه باقرالعلوم، 1387.

  تبیین آثار و کارکردهای اجتماعی مهریه، سید حسن شرف الدین، کارشناسی ارشد جامعه شناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1377.

  جامعه و عقلانیت در آراء هابرماس و فارابی، مهدی جعفری، کارشناسی ارشدجامعه شناسی، دانشگاه باقرالعلوم، 1386.

  وجودشناسی جامعه و بازتاب آن در دیدگاههای مختلف جامعه شناسی، فاطمه شاکرین، کارشناسی ارشد جامعه شناسی،دانشگاه باقرالعلوم، 1386.

  یررسی تطبیقی آراء اجتماعی فارابی و ابن خلدون، فرشته حکیمی، کارشناسی ارشد، جامعه شناسی، دانشگاه باقرالعلوم، 1386.

  تغییرات اجتماعی در اندیشه سیاسی سید جمال الدین اسد آبادی، مجید کافی، کارشناسی ارشدجامعه شناسی، دانشگاه باقرالعلوم، 1386.

  بررسی تطبیقی عقلانیت در آرمان شهر مهدوی و اندیشه انتقادی هابرماس، اکرم قاسم بابایی، کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه باقرالعلوم، 1387.

  نقش فرد در ساختارهای اجتماعی از دیدگاه قرآنزهرا السادات میرتاج الدینی، کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه باقرالعلوم، 1387.

  بررسی تطبیقی جامعه شناسی دین از دیدگاه دورکیم و ابوعلی سینا،فاطمه کاظمی آرانی، کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه باقرالعلوم، 1387.

  نقد و بررسی دیدگاه شرق شناسان نسبت به دانش اجتماعی مسلمان،فاطمه هلالی، کارشناسی ارشد جامعه شناسی،دانشگاه باقرالعلوم، 1387.

  اندیشه اجتماعی علامه جعفری با تاکید بر نظریه حیات معقول، سید کاظم زعفرانچیلر،کارشناسی ارشد            جامعه شناسی، دانشگاه باقرالعلوم، 1387.

  روش شناسی اجتماعی حضرت علی(ع) در نهج البلاغه، زهرا صالحی، کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه باقرالعلوم، 1387.

 

  عرفی شدن دین از منظر امام خمینی (ره)، فاطمه مریدی، کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه باقرالعلوم، 1387.

  پلورالیسم فرهنگی از نظر فلاسفه سیاسی-اجتماعی غرب و اندیشمندان مسلمان، مهدی عزیزان، کارشناسی ارشد فلسفه غرب، دانشگاه مفید، 1383.

  تکامل نفس از نظر عقل و نقل، مهدی زندیه، کارشناسی ارشد، فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم،1382.

  هویت فلسفه اسلامی، تهران خلیل آویچ، کارشناسی ارشد فلسفه، جامعه المصطفی العالمیه، 1384.  نقد و بررسی نظریه ایدئولوژیک بدون علوم اجتماعی، عبدالظاهر مدقق، کارشناسی ارشد، جامعه شناسی         موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1385.

  تاثیر متقابل دین در سیمای اجتماعی، جعفر ساوالانپور اردبیلی، کارشناسی ارشد، الهیات و معارف اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1378.

  انسان شناسی از دیدگاه علامه طباطبایی، مراد آیدوغدو، کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه،1384.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه