دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

زمان انتشار: ۱۷:۳۴ ۱۳۹۱/۰۳/۲

دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی یکی از سه دانشکده ی مطرح در کشور در زمینه ی علوم اجتماعی می باشد. حضور اساتید مطرح در زمینه ی علوم اجتماعی موجب پرورش خیل دانشجویانی شده است که در فضای علمی و حتی رسانه ای فعالیت دارند. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1345 تاسیس گردید

دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی یکی از سه دانشکده ی مطرح در
کشور در زمینه ی علوم اجتماعی می باشد. حضور اساتید مطرح در زمینه ی علوم اجتماعی
موجب پرورش خیل دانشجویانی شده است که در فضای علمی و حتی رسانه ای فعالیت دارند.
خصوصا در کنار هم بودن رشته هایی مانند روزنامه نگاری و ارتباطات اجتماعی در این
دانشکده در کنار سایر رشته ها این امر را تقویت نیز نموده است.

چه بسا بتوان چنین فضایی را الگویی مناسب برای برساخت علوم اجتماعی اسلامی در
سطح کشور دانست.

در ذیل اندکی درباره ی این دانشکده توضیحاتی ارائه می شود:

تاریخچه:

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1345 تاسیس گردید و در سال
1360 به نام دانشکده علوم سیاسی-اقتصادی و ارتباطات اجتماعی تغییر نام داد و در سال
1362 پس از باز گشایی دانشگاه با نام دانشکده علوم اجتماعی فعالیت مجدد خود را آغاز
نمود.

ریاست این دانشکده بر عهده ی دکتر جعفر هزار جریبی می باشد.

 گروه های علمی:

گروه های علمی دانشکده علوم اجتماعی از این قرار است:

گروه ارتباطات، گروه پژوهشگری، گروه تعاون و رفاه اجتماعی، گروه مددکاری اجتماعی،
گروه مطالعات زنان، گروه برنامه ریزی اجتماعی

 رشته های تحصیلی:

این دانشکده در مقطع کارشناسی دارای پنج رشته ی مددکاری اجتماعی، روزنامه نگاری،
برنامه ریزی اجتماعی،  تعاون و رفاه اجتماعی،
ارتباطات، پژوهشگری می باشد.

در مقطع کارشناسی ارشد نیز در هشت رشته ی برنامه ریزی اجتماعی، جامعه شناسی، جمعیت
شناسی، برنامه ریزی و رفاه، مددکاری اجتماعی، مطالعات فرهنگی، مطالعات زنان و ارتباطات
دانشجو می پذیرد.

در مقطع دکتری دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه دارای دو رشته ی جامعه شناسی
و ارتباطات اجتماعی می باشد.

 انتشارات:

دو فصلنامه علمی پژوهشی با عناوین دانش بومی ایران و برنامه ریزی توسعه و رفاه
اجتماعی نیز در شرف راه ندازی است.

اعضای هیات علمی:

در حال حاضر این دانشکده دارای 46 عضو هیئت علمی در 6گروه آموزشی در سه مقطع تحصیلی
کارشناسی(4رشته)،کارشناسی ارشد(8رشته)،و دکتری(2رشته)است که در دوره های روزانه و شبانه
به آموزش 1260دانشجو اشتغال دارند.

 اسامی اعضای هیات علمی دانشکده ی علوم اجتماعی
دانشگاه علامه از این قرار است:

 

نام استاد

گروه

مرتبه

پست الکترونیک

دکتراردشیر
انتظاری

پژوهشگری

استادیار (مدیر گروه)

entezari@atu.ac.ir

دکتر شیرین
احمدنیا

 

استادیار

shirin.ahmadnia@gmail.com

دکتر محمدحسین
پناهی

 

استاد

 

دکتر ابراهیم
پاشا

 

دانشیار

 

دکتر پرویز
پیران

 

استادیار

 

دکتر عذرا
جارالهی

 

دانشیار

jarollahi2009@gmail.com

دکتر حسن سرائی

 

استاد

hsaraie@yahoo.com

دکتر محمد
رضا شادرو

 

استادیار

 

مرحوم دکتر
محمد عبدالهی

 

استاد

abdollahi120@gmail.com

دکتر طاهره
قادری

 

استادیار

 

دکتر سوسن
کباری

 

استادیار

 

دکتر محمد
ابراهیم موحدی

 

استادیار

 

دکتر کوروش
مهر تاش

 

استادیار

 

دکتر محمود
شهابی

 

استادیار

shahabi111@yahoo.com

دکتر محمد
سعید ذکایی

 

استادیار

saeed.zokaei@gmail.com

دکتر مرتضی
فرهادی

 

استاد

 

دکتر نعمت
الله فاضلی

 

استادیار

nfazeli@hotmail.com

دکتر ابوتراب
طالبی

 

استادیار

tatalebi@yahoo.com

 

دکترحسینعلی افخمی

 

 

استادیار

 

دکتر مهدخت بروجردی

 

استادیار

 

دکتر علیرضا حسینی پاکدهی

 

استادیار

 

دکتر هادی خانیکی

 

استادیار

 

دکتر رحمان سعیدی

(مدیر گروه)

 

استادیار

rsaeedi_77ap@yahoo.com

دکتر محمد مهدی فرقانی

 

استادیار

mmforghani@yahoo.com

دکتر علی اصغر کیا

(معاون پژوهشی دانشکده)

 

دانشیار

aliasgharkia@yahoo.com

دکتر کاظم معتمد نژاد

 

استاد

 

دکتر محمد مهدی مهدی زاده

 

استادیار

 

دکتر سید رضا نقیب السادات

 

استادیار

 

دکتر عباس اسدی

 

استادیار

aliabbas1356@yahoo.com

دکتر سارا ابوطالب جولا

 

استادیار

sarajoula@yahoo.co.uk

دکتر غلامرضا لطیفی

 

استادیار

rlatifi2002@yahoo.com

دکتر محمد شیخی

(مدیر گروه)

 

استادیار

m_shaikhi81@yahoo.com

دکتر علی خاکساری رفسنجانی

(معاون آموزشی دانشکده)

 

دانشیار

akhaksari@yahoo.com

دکتر محمود جمعه پور کاریزکی

 

دانشیار

mjomehpour@yahoo.com

مصطفی پودراتچی

 

مربی

jafar_hezar@yahoo.com

دکتر عزت الله سام آرام

 

استادیار

jafar_hezar@yahoo.com

دکتر جعفر هزار جریبی

(ریاست دانشکده علوم اجتماعی)

 

دانشیار

jafar_hezar@yahoo.com

دکتر نادر سالار زاده امیری

 

دانشیار

 

دکتر سید سعید وصالی (مدیر گروه
تعاون و رفاه اجتماعی)

 

استادیار

 

 

دکتر  علی اکبر تاج مزینانی

 

استادیار

atmazinani@yahoo.com

دکتر طلعت الهیاری

مدیر گروه

 

استادیار

 

دکتر محمد زاهدی اصل

 

استادیار

 

فاطمه زواره ای

 

مربی

 

دکتر سید احمد  حسینی حاجی باکنده ای

 

استادیار

 

دکتر حسین یحیی زاده پیر سرایی

 

استادیار

 

دکتر  اکبر شریفیان

 

استادیار

 

دکتر
عذرا جاراللهی

 

دانشیار

 

دکتر
سید احمد حسینی حاج باکنده ای

 

استادیار

 

دکتر
محمدحسین پناهی

 

استادیار

 

دکتر
محمد تقی کرمی

 

استادیار

 

 

 

 

 

  نشانی:

خیابان  دکتر شریعتی- سه راه ضرابخانه-  کوچه شهید داوود گل نبی

 تلفن  : 4 – 22223001

ریاست: 22223006

 نمابر :
22227075 

پایگاه اینترنتی :    http://www.atusocialscience.ir

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه