دانشگاه باقرالعلوم(ع)

زمان انتشار: ۱۸:۱۵ ۱۳۹۰/۱۲/۱۹

دانشگاه باقرالعلوم نهادی حوزوی، آموزشی و علمی است که در سال 1363 با عنوان مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم به منظور بالا بردن سطح آگاهی های سیاسی طلاب در زمینه های جهان اسلام، ایران و روابط بین الملل آغاز به کار کرد و از سال 1370 موفق به کسب موافقت اصولی از شورای گسترش آموزش عالی کشور شد.

معرفی اجمالی دانشگاه:

دانشگاه باقرالعلوم نهادی حوزوی، آموزشی
و علمی است که در سال 1363 با عنوان مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم به منظور بالا بردن
سطح آگاهی های سیاسی طلاب در زمینه های جهان اسلام، ایران و روابط بین الملل آغاز به
کار کرد و از سال 1370 موفق به کسب موافقت اصولی از شورای گسترش آموزش عالی کشور شد.

نظر به ضرورت گسترش فعالیت های آموزشی علوم
انسانی – اسلامی و توسعه کمی و کیفی تربیت طلاب فاضل در عرصه های مختلف علمی – دینی،
در سال 1384 از مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم به دانشگاه باقرالعلوم ارتقاء یافت. دانشگاه
باقرالعلوم بخشی از مجموعه دفتر تبلیغات اسلامی است که فلسفه وجودی آن ایجاد زمینه
ارتقای تبلیغ دینی، ایجاد زمینه ارتقای پژوهش دینی، بسط و تولید دانش و معرفت دینی،
ایجاد بستر مناسب برای بازسازی علوم انسانی؛ مبانی اسلامی برای نیازهای علمی، فرهنگی
و دینی جامعه است.

معرفی گروه علوم اجتماعی

بازشناسی
و بررسی ابعاد مختلف جامعه انسانی ـ دینی، از وظایف پژوهشگران علوم
اجتماعی اسلامی است. نیاز جامعه اسلامی به کارشناس پژوهش های اجتماعی و
توجه به پاسخ گویی دین در عرصه مسائل جامعه شناختی، باعث شد تا رشته علوم
اجتماعی در دانشگاه باقرالعلوم(ع) تأسیس گردد.

3ـ1. مقاطع تحصیلی رشته علوم اجتماعی و جامعه شناسی
3ـ1ـ1. رشته علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی (گرایش پژوهشگری)
این
دوره با پذیرش دانشجوی خواهر از سال 78 و دانشجوی برادر از سال 79 آغاز به
کار کرده است. تعداد واحدهای آموزشی و کارورزی این دوره، 144 واحد (21
واحد اصلی، 21 واحد عمومی، 29 واحد پایه، 30 واحد تخصصی، 8 واحد پیش نیاز و
25 واحد اختیاری) که طول دوره آن، چهار سال می باشد. هم اکنون پذیرش
دانشجو در این مقطع متوقف شده است.
 3ـ1ـ2. رشته جامعه شناسی در مقطع کارشناسی ارشد
دوره
کارشناسی ارشد با پذیرش دانشجویان خواهر و برادر در رشته جامعه شناسی از
سال 84 آغاز به فعالیت نموده است. تعداد واحدهای درسی این دوره، 32 واحد
بوده (28 واحد اصلی و 4 واحد پایان نامه) و طول دوره آن، سه سال می باشد.
 دروس تخصصی اجباری کارشناسی ارشد علوم اجتماعی شاخه جامعه شناسی
 
ردیف
عنوان
تعداد واحد
1
سمینار جامعه شناسی (شهری ـ روستائی ـ خانواده ـ عشایر و …)
2
2
جامعه شناسی معرفتی
2
3
پایان نامه
4
4
جامعه شناسی دینی
2
5
جامعه شناسی علم و تکنولوژی
2
جمع
12
 
دروس مشترک کارشناسی ارشد علوم اجتماعی (شاخه های سه گانه)
 
ردیف
عنوان
تعداد واحد
1
نظریه های جامعه شناسی پیشرفته (1)
3
2
نظریه های جامعه شناسی پیشرفته (2)
3
3
اندیشه های اجتماعی متفکرین اسلامی (1)
3
4
اندیشه های اجتماعی متفکرین اسلامی (2)
3
5
برنامه ریزی جمعیت و نیروی انسانی
2
6
تاریخ اندیشه های مردم شناسی
3
7
روشهای تحقیق (1)
3
8
روش های تحقیق (2)
3
جمع
23
 
3ـ1ـ3. رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی در مقطع کارشناسی ارشد       
 توجه
به شیوه های نوین تبلیغات در عین بازسازی و احیاء شیوه های سنتی، مستلزم
تربیت نیروی انسانی کارآمد می باشد. هدف این دوره آموزشی نیز تربیت
کارشناسان در حوزه های پژوهشی می باشد که توانایی بهره گیری از روش های
سنتی و نوین تبلیغ دینی را داشته باشند.
این دوره با پذیرش دانشجوی خواهر و برادر از سال 1388 آغاز به فعالیت نموده است و تعداد واحدهای درسی این دوره 32 واحد می باشد.
دروس الزامی
 
ردیف
عنوان
تعداد واحد
1
مبانی ارتباطات
2
2
نظریه های ارتباطی
2
3
برنامه ریزی و سیاست گذاری در فرهنگ و ارتباطات
2
4
روش تحقیق تخصصی
2
5
کاربرد علوم اجتماعی در تبلیغ
2
6
آشنایی با ابزارهای ارتباطی
2
7
غرب شناسی و سیاستهای ارتباطی
2
8
تبلیغات، هنر و رسانه از دیدگاه امام خمینی و رهبری
2
9
انسان شناسی فرهنگی ایران
2
جمع
18
 
 دروس اختیاری
 
ردیف
عنوان
تعداد واحد
1
اصول روابط عمومی
2
2
آشنایی با سیاستهای تبلیغی ادیان
2
3
اصول مشاوره و راهنمایی
2
4
جریان شناسی شبهات مطرح علیه اسلام و تشیع
2
5
آشنایی با ادیان بزرگ
2
6
آشنایی با فرق اسلامی
2
7
بررسی نقش هنر در تبلیغ
2
8
اصول ارتباط و تبلیغ در کتاب و سنت
2
9
آشنایی با مختصات جهان اسلام
2
10
محیط شناسی تبلیغ (مخاطب شناسی)
2
جمع
20
 
 3ـ1ـ4. رشته فلسفه علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد
این
رشته برای اولین بار در کشور توسط گروه علوم اجتماعی دانشگاه
باقرالعلوم(ع) در سال 1388 با پذیرش دانشجو راه اندازی گردید. طراحی، تدوین
و تصویب سرفصلهای این رشته در دانشگاه باقرالعلوم(ع) با تصویب وزارت علوم،
صورت گرفت. تعداد واحدهای درسی این رشته 32 واحد (10 واحد دروس پایه، 12
واحد دروس تخصصی، 6 واحد دروس اختیاری، 4 واحد پایان نامه) می باشد.
 
الف) دروس پایه
 
 
سـاعـات
 
ردیف
عنوان
تعداد واحد
جمع
نظری
عملی
پیشنیاز
1
نظریه های جامعه شناسی پیشرفته (1)
2
2
2
ــ
 
2
نظریه های جامعه شناسی پیشرفته (2)
3
3
3
ــ
نظریه های جامعه شناسی پیشرفته (1)
3
روش های تحقیق پیشرفته
3
3
1
1
 
4
اندیشه های اجتماعی متفکرین اسلامی (1)
2
2
2
ــ
 
جمع
10
 
 
 
 
 
ب) دروس الزامی
 
 
سـاعـات
 
ردیف
عنوان
تعداد واحد
جمع
نظری
عملی
پیشنیاز
1
فلسفه علم
2
2
2
ــ
 
2
روش شناسی علوم اجتماعی (1)
2
2
2
ــ
فلسفه علم
3
روش شناسی علوم اجتماعی (2)
2
2
2
ــ
روش شناسی (1)
4
تاریخ اندیشه اجتماعی (عام)
2
2
2
ــ
 
5
روش شناسی اندیشه اجتماعی مسلمین
2
2
2
ــ
 
6
اندیشه های اجتماعی متفکرین اسلامی (2)
2
2
2
ــ
اندیشه های اجتماعی مسلمین
جمع
12
 
 
 
 
 
ج) دروس اختیاری فلسفه علوم اجتماعی
 
 
سـاعـات
 
ردیف
عنوان
تعداد واحد
جمع
نظری
عملی
پیشنیاز
1
جامعه شناسی فرهنگی
2
2
2
ــ
 
2
جامعه شناسی معرفتی
2
2
2
ــ
 
3
جامعه شناسی سیاسی
2
2
2
ــ
 
4
جامعه شناسی دین
2
2
2
ــ
 
5
جامعه شناسی علم و تکنولوژی
2
2
2
ــ
 
جمع
10
 
 
 
 
 
 
 
 
سـاعـات
 
ردیف
عنوان
تعداد واحد
جمع
نظری
عملی
پیشنیاز
1
پایان نامه
4
ــ
ــ
ــ
 
مجموع کل واحدها
32
 
 
 
 
 
3ـ1ـ5. رشته دانش اجتماعی مسلمین در سطح کارشناسی ارشد
طراحی
رشته، تدوین و تصویب سرفصل ها توسط گروه علوم اجتماعی دانشگاه
باقرالعلوم(ع) صورت گرفته است. پذیرش دانشجو در این رشته از سال 1390 آغاز
خواهد شد.
 3ـ1ـ6. رشته فرهنگ و ارتباطات در مقطع دکتری
این
دوره با پذیرش دانشجوی برادر از سال 1388 فعالیت خود را آغاز نموده است.
مجموع واحدهای این دوره 50 واحد می باشد که 20 واحد آن را رساله تشکیل
می دهد.
 
دروس دوره دکتری فرهنگ و ارتباطات
 
ردیف
عنوان
تعداد واحد
1
روشهای پیشرفته پژوهش در فرهنگ و ارتباطات
3
2
نظریه های ارتباطات و توسعه فرهنگی
3
3
ارتباطات میان فرهنگی
2
4
ارتباطات جمعی و روابط بین الملل
2
5
شیوه های جدید تحلیل پیامهای ارتباطی
2
6
سیاستگذاری و برنامه ریزی در فرهنگ و ارتباطات
3
7
ارتباطات جمعی در ایران و کشورهای اسلامی
3
8
ارتباطات در فرهنگ و تمدن اسلامی (1)
2
9
ارتباطات در فرهنگ و تمدن اسلامی (2)
2
10
جامعه شناسی ادیان در جهان معاصر
2
11
جامعه شناسی فرهنگی ایران
2
12
نظریه های فرهنگی معاصر
2
13
نظریه های ارتباطی معاصر
2
جمع
30
 
3ـ1ـ7. رشته سیاست گذاری فرهنگی در مقطع دکتری (اولین بار در کشور)
طراحی
رشته، تدوین و تصویب سرفصل ها و اجراء این رشته، نخستین بار توسط گروه
علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در کشور صورت گرفته است. این رشته با
پذیرش دانشجو در سال 1389، آغاز به فعالیت نموده است. تعداد واحدهای این
دوره حداکثر 69 واحد می باشد. (دروس اصلی 8 واحد، تخصصی 6 واحد، گرایش 4
واحد، پایان نامه 18 واحد، پیش نیاز و اختیاری تا سقف 30 واحد)
 
جدول دروس اصلی
 
ردیف
عنوان
تعداد واحد
1
روش شناسی پژوهش در فرهنگ
2
2
توسعه فرهنگی و آینده پژوهی
2
3
نظریه های مدیریت استراتژیک و سیاست گذاری فرهنگی
2
4
مبانی نظری فرهنگ
2
 
 جدول دروس تخصصی
 
ردیف
عنوان
تعداد واحد
1
محیط شناسی راهبردی
2
2
رهبری و مدیریت تحول در کشور با رویکرد فرهنگی
2
3
سیاست گذاری در گستره فراملی
2
 
 جدول دروس گرایشی
 
ردیف
 
عنوان
تعداد واحد
1
مطالعات نظری
سیاست گذاری فرهنگی در قرآن و مکتب اهل بیت
2
2
نظریه های فرهنگ
2
3
خط مشی گذاری
سیاست گذاری و خط مشی گذاری در ایران
2
 
مسائل و چالش های جاری فرهنگی
2
 
 3ـ2. فعالیت ها و طرح های پژوهشی گروه علوم اجتماعی

تدوین سرفصل ،تصویب و راه اندازی کارشناسی ارشد درسه رشته فلسفه علوم
اجتماعی، دانش اجتماعی مسلمین و تبلیغ و ارتباطات و فرهنگی و راه اندازی
مقطع دکتری رشته فرهنگ و ارتباطات در سال 1388
– تدوین سرفصل و تصویب رشته سیاست گذاری فرهنگی و راه اندازی در نیم سال دوم 90-89 برای نخستین بار در کشور
– این گروه درصدد راه اندازی مقطع دکتری در سه رشته ذیل میباشد.
       فلسفه علوم اجتماعی
       اندیشه اجتماعی معاصر مسلمین
       سیاست گذاری علم
ـ مجموع پایان نامه های دفاع شده در مقطع کارشناسی، 15 مورد و ارشد، 24 مورد می باشد؛
 
مشخصات پایان نامه های دفاع شده دانشجویان کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 
ردیف
عنوان
نام
نام خانوادگی
1
جامعه و عقلانیت در اندیشه فارابی و هابرماس
مهدی
جعفری
2
شیوه جدید تولید دانش (بررسی موردی مجلات انجمن جامعه شناسی ایران)
داود
رحیمی سجاسی
3
رابطه آموزه های دینی و سرمایه های اجتماعی
محمد
علینی
4
بررسی جامعه شناختی فمنیسم در ادبیات ایران معاصر
سیدحسین
فخر زارع
5
اندیشه های سیاسی اجتماعی سید جمال الدین اسد آبادی
مجید
کافی
6
قشربندی اجتماعی در اندیشه امام خمینی(ره)
مجتبی
روحانی زاده
7
رابطه دینداری و عملکرد آموزشی معلمین
محمدمهدی
شریفی نژاد
8
گونه شناسی رویکرد های مختلف در مطالعه انقلاب اسلامی ایران
اکرم
استیری
9
بررسی دیدگاه جان سرل در باب واقعیات اجتماعی و مقایسه تطبیقی آن بانظریه اعتباریات علامه طباطبائی
منصوره
اولیائی ترشیزی
10
تحلیل انتقادی اسلامی بر تعین اجتماعی ایدئو لوژی با تاکید بر آرائ هابرماس
منیره
بصیرتی
11
نقش خانواده مسلمان در عصر جهانی شدن با تاکید بر جامعه پذیری ان
مریم
جوکار
12
بررسی تطبیقی آرائ اجتماعی فارابی و ابن خلدون
فرشته
حکیمی مزرعه نو
13
دین در دنیای مجازی
سمانه
خالدی
14
وجود شناسی جامعه و بازتاب آن
فاطمه
شاکرین
15
سرمایه اجتماعی در اندیشه و عمل امام خمینی(ره)
سیده فاطمه
فقیه خلجانی
16
پایگاه اجتماعی زنان- نقش همسری – در خانواده (مقایسه اسلام و فمنیسم)
نفیسه سادات
کریمیان
17
بررسی تأثیر دینداری بر احساس امنیت اجتماعی جوانان
زهرا
قربانزاده سوار
18
روش شناخت اجتماعی در قرآن (با تاکید بر تفسیر المیزان و نمونه)
فاطمه
امین پور
19
نظریه اجتماعی سنت گرایان با تاکید بر نظریه اجتماعی رنه گنون
طاهره
عطوفی کاشانی
20
کارکرد های اجتماعی دین از نگاه علامه طبا طبائی و دورکیم
فاطمه
فریدونی
21
بررسی تطبیقی جامعه شناسی دین از دید گاه دورکیم و ابوعلی سینا
فاطمه
کاظمی آرانی
22
نقش مصلحت در عرفی شدن دین از منظر امام خمینی(ره)
فاطمه
مریدی
23
ارزیابی الگوی تحلیلی فوکو در مطالعات دینی
الهام
نصیری پور
24
بررسی تطبیقی جایگاه زن در اندیشه امام خمینی و دیدگاه های فمنیستی
انسیه
ملکیان
 
نگاه اجمالی به وضعیت آماری رشته علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری
 دانشجویان جاری
 
مقطع
خواهران
برادران
جمع
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
1
21
22
کارشناسی ارشد فلسفه علوم اجتماعی
0
20
20
کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی
15
14
29
دکتری فرهنگ و ارتباطات
0
17
17
دکتری سیاست گذاری فرهنگی
0
10
10
 
 فارغ التحصیلان
 
 
مقطع
خواهران
برادران
جمع
 
کارشناسی جامعه شناسی
66
74
140
 
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
21
11

32

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه