زندگی و آثار پروفسور رفیع پور

درباره‌ی دکتر فرامرز رفیع پور (2)

زمان انتشار: ۰۰:۳۱ ۱۳۹۰/۰۳/۱۷

سال تولد: 1320، مرتبه علمى: استاد، رشته: علوم اجتماعى، دانشکده: ادبیات و علوم انسانى، دانشگاه: شهید بهشتى خلاصه شرح حال تخصصى سوابق تحصیلى: گذراندن دوره کامل زبان انگلیسى در انجمن ایران و آمریکا درسال 1340، گذراندن دوره زبان آلمانى در مؤسسه گوته شهر مونیخ آلمان در سال 1341، کارشناسى ارشد کشاورزى از دانشگاه هوهن‏ هایم […]

سال تولد: 1320، مرتبه علمى: استاد، رشته: علوم اجتماعى، دانشکده: ادبیات و علوم انسانى، دانشگاه: شهید بهشتى خلاصه شرح حال تخصصى سوابق تحصیلى: گذراندن دوره کامل زبان انگلیسى در انجمن ایران و آمریکا درسال 1340، گذراندن دوره زبان آلمانى در مؤسسه گوته شهر مونیخ آلمان در سال 1341، کارشناسى ارشد کشاورزى از دانشگاه هوهن‏ هایم آلمان در سال 1342، دکتراى علوم اجتماعى از دانشگاه هوهن‏ هایم آلمان در سال 1352، دوره  Postdoctorate  در روش تدریس از دانشگاه کاسل آلمان در سال 1352، دریافت درجه پروفسورى از دانشگاه هوهن‏هایم آلمان در سال 1365. مرتبه علمى: پس از طى مراحل استادیارى و دانشیارى، ارتقاء به درجه استادى دانشگاه شهید بهشتى. زمینه ‏هاى علمى و تحقیقاتى: تغییرات اجتماعى  روستایى، نیازسنجى، سنجش گرایش، پیدایش و آینده انقلاب، تأثیر تلویزیون و انتقال  ارزشها، ویدئو و تغییر ارزشها، استاد راهنماى 6 پایان‏ نامه کارشناسى ارشد و دکترا. تألیفات تعداد تألیفات (نگارش یا ترجمه کتاب) به زبان فارسى: 3 تعداد تألیفات (نگارش یا ترجمه کتاب) بزبان خارجى: 2 زمینه علمى تألیفات: روش تحقیق، جامعه‏ شناسى روستایى.مقالات تعداد مقالات به زبان فارسى: 2، تعداد مقالات بزبان خارجى: 3 زمینه علمى مقالات: روش تحقیق، نیازسنجى. وقایع میانسالی :

دکتر فرامرز رفیع پور در سال 1353 به ایران بازگشت و به عضویت هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ملّی سابق) درآمد. وی جهت طی دوره تحقیقاتی علمی بار دیگر به کشور آلمان سفر کرد و در نتیجه تلاش روزافزون در سال 1365 به درجۀ پروفسوری از دانشگاه هوهن هایم مفتخر شد. از دیگر وقایع رخداده برای دکتر رفیع پور می توان به موارد زیر اشاره کرد: – 1359 (1980) تحقیق درباره سنجش نیازهای روستائیان یزدی – 63 ـ 1361 (84 ـ 1982) دعوت به دانشگاه هوهن هایم به هزینه مرکز تحقیقات آلمان DFG – 1365 (1986) اخذ Habilitation (رساله  پروفسـوری) و venia legendi (اجازه تدریس در دانشگاههای آلمان به عنوان پروفسور از دانشگــاه هوهن هایـم ـ اشتوتگـارت بـر اساس رساله ارائه شده درباره “پویائی نیاز دربرنامه ریزی رشد “. – 1368 (1989) چاپ رساله  Habilitation در آلمان. مشاغل و سمتهای مورد تصدی : – 1353(1974) استادیار گروه جامعه شناسی دردانشگاه ملی ایران (دانشگاه شهید بهشتی) – رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی – رئیس گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی – 68 ـ 1367(89 ـ 1988) استاد مدعو دانشگاه ویسکانزین ـ مدیسون عضویت ها • استاد دانشگاه هوهن هایم ـ اشتوتگارت، آلمان تا سال 2005 • عضو پیوسته

فرهنگستان علوم ایران • عضو شورای پژوهشی فرهنگستان علوم ایران • عضو شورای پژوهشی فرهنگستان علوم پزشکی ایران • عضو شورای دانشگاه شهید بهشتی تا 1384 • عضو هیات ممیزه دانشگاه شهید بهشتی تا 1382 • عضو هیات ممیزه مرکزی علوم انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری • عضو هیات امناء پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی • سرپرست کمیته علوم اجتماعی شورایعالی برنامه ریزی تا سال 1386 • عضو کمیسیون علوم انسانی شورای پژوهش های کشور تا 1379 • رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی 1382 تا خرداد 1385 سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : رفیع پور در کنار مسئولیت های آموزشی و پژوهشی در ایران، در دانشگاه هوهن هایم به عنوان پروفسوری به کار تحقیق و تدریس اشتغال دارد.

 جوائز و نشانها : – استاد برتر کشور در سال  ۱۳۷۵ – برنده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۵ به خاطر تالیف کتاب «جامعه روستایی و نیازهای آن» -استاد نمونه دانشگاه شهید بهشتی در سال 1371 – دانشجوی بورسیه DAAD در طی سالهای 1965-68 چگونگی عرضه آثار : «جامعه روستایی و نیازهای آن» عنوان پژوهشی است که فرامرز رفیع پور در ۳۲ روستای استان یزد انجام داده است و آن را به صورت کتاب روانه بازار نشر کرده است. مطالعه حاضر که می تواند به عنوان سرمشقی برای مطالعات روستایی بعدی تلقی شود، برای یافتن نیازهای عینی و ذهنی روستاییان استان یزد، یافتن ترتیب ارجحیت این نیازها، طبقه بندی روستاها به ترتیب عقب افتادگی و نیاز آنها طراحی گردیده است و نه تنها کتاب برگزیده سال ۱۳۶۵شناخته شده، بلکه روشهای ساخته و پرداخته این پژوهش مورد استقبال محافل علمی آلمان نیز قرار گرفته است. کتاب مذکور از مهمترین کتابهای پژوهشی است که در دوره معاصر در عرصه جامعه شناسی روستایی نوشته شده است و از محبوب ترین کتابهای رفیع پور در سالیان اخیر  محسوب می شود.فعالیت های پژوهشی دکتر رفیع پور به قرار زیر است: – تعداد مقالات :12 مورد – تعداد گزارش های علمی :3 مورد – تعداد سخنرانی ها: المان : 4 مورد ،در آکادمی علوم اتریش:یک مورد،در امریکا :دو مورد ،در ایران:13 مورد – راهنمایی پایان نامه های دکتری: 2 مورد – راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد. 28

 آثار :

  &nbsp1 Rafipoor, Faramarz 1974: Das “ Extension and Development

Corps “ im Iran. Eine empirische Untersuchung zur Feststellung

effizienzrelevanter Faktoren und Beziehungen. Saarbruecken: SSIP,1974 2 ـ &nbsp2 Rafipoor, Faramarz 1989 Beduerfnisse und Beduerfnisdynamik

in der Entwicklungsplanung : Eine empirische Analyse zur Erarbeitung

praxisrelevanter Ermittlungsmethoden in der Provinz Yasd/Iran. Frankfurt a.M:

Campus, 1989

آناتومی جامعه ؛ویژگی اثر : تالیف-مقدمه ای برجامعه شناسی کاربردی. تهران: شرکت سهامـی انتشار. 1378 چاپ چهارم 1385.4 آنومی یا

آشفتگی های اجتماعی؛ ویژگی اثر : پژوهشی درباره پتانسیل آنومی در تهران. شرکـت سروش  1378.5

تکنیک های خاص در علوم اجتماعی ؛ویژگی اثر :تهران: شرکت سهامی انتشار 1382 چاپ چهارم 13856

توسعه و تضاد؛ ویژگی اثر : رفیع پور، در کتاب توسعه و تضاد خود که حاصل سالها تحقیق و زحمت مداوم وی است در جایگاه نقاد سیاستهای توسعه، آن را موجب به هم زدن تعادل اجتماعی، افزایش نابرابری، تغییر ارزشها وپیدایش انواع مسائل و معضلات اجتماعی می داند. به عقیده وی این نابرابری باعث تغییر سریع ارزشهای معنوی به سوی ارزشهای مادی و بسط سودجویی و فردگرایی شده ونهایتاً رضایت اجتماعی و وحدت ملی را مورد تهدید جدی قرار داده است-: کوششی در جهت تحلیل علل پیدایش انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعـی ایران. دانشگاه شهید بهشتی، 1376. چاپ ششم شرکت سهامی انتشار 1384.7

جامعه روستایی و نیازهای آن 1364؛ ویژگی اثر :تالیف،این کتاب ، در دوره چهارم انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامی ،به عنوان کتاب سال معرفی و برگزیده شد. آشنایی با کتاب جامعه روستایی و نیازهای آن در این کتاب اهمیّت بررسی نیازها در رابطه با اهداف وانگیزه های گوناگون و سپس چارچوب تئوریکی پیدایش و پرورش نیازها در جوامع مختلف مطرح گردیده و آنگاه پس از ارائه اطلاعاتی کوتاه درباره منطقه مورد بررسی (استان یزد) و تشریح مراحل مقدماتی پژوهش، روش های گوناگونی که جهت بررسی نیازها می توانند به کارآیند، مورد بحث قرار گرفته و در پی آن روش های کارگرفته شده در اینپژوهش تشریح شده اند. با ارائه نتایج این پژوهش یکایک عوامل و متغیّرها، اهمیّت،کیفیّت و کمیت آنها توصیف و روابط بین آن عوامل با هم و با سایر متغیرهای بررسی شده تحلیل شده است. در خاتمه پس از ارائه خلاصه ای کوتاه از مسئله، اهداف و اصول جامعه در رابطه با موضوع مورد بررسی و شرایط لازم برای دستیابی به آنها – چگونگی تشخیص نیازهای واقعی از یکسو و نحوه برانگیختن مردم به مشارکت از سوی دیگر بیان گردیده و به طور انتقادی یکایک اقدامات مورد بررسی قرار گرفته است. -. تهران : شرکت سهامی انتشار چاپ سوم 1370، (1364).

 جامعه، احساس، موسیقی؛ ویژگی اثر : تالیف سرطان اجتماعی فساد ویژگی اثر : تهران: شرکت سهامی انتشار، 1386 برگزیده جشنواره فارابی به عنوان کتاب سال 1386     سنجش گرایش روستائیان نسبت به جهاد سازندگی و عوامل موثر بر آن؛ ویژگی اثر : پژوهشی در سـه استان: اصفهان، فارس و خراسان. تهران : مرکز تحقیقات روستائی، وزارت جهاد سازندگـــی، 137211

علوم انسانی در ایران   نگاهی از بیرون و درون ؛ویژگی اثر : ناشر دانشگاه شهید بهشتی انتشار 1383

کارائی بیمارستانها ویژگی اثر : مقایسه ای در  سه بیمارستان دولتـی، خصوصـی و آموزشی. تهـران : بشیر 1378.

کندوکاوها و پنداشته ها ؛ویژگی اثر :«کندوکاوها و پنداشته ها»، مقدمه ای بر روشهای شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی کتابدیگری است رفیع پور نوشته است و از ویژگی های بارز این کتاب تجدید چاپ های پی درپی آن است. این کتاب نیز در قطع وزیری به چاپ رسیده است که از پرطرفدارترین کتابهای رفیع پور در میان دانشجویان و نخبگان جامعه شناسی محسوب می شود. آنچه که رفیع پور در این کتاب مطرح می سازد همان «روشهای قابل اطمینان» دستیابی به شناخت به عنوان عنصر اساسی «دانش» می باشد که می بایست در مورد جامعه شناسی پیاده شود. -تهران: شرکت سهامی انتشار چاپ شانزدهم 1386، (1360).

موانع رشد علمی در ایران؛ ویژگی اثر : تهران:شرکت سهامی انتشار، 1381 چاپ دوم 1383.15 وسائل ارتباط جمعی و تغییر ارزشهای اجتماعی ویژگی اثر : پژوهشی درباره تاثیر فیلمهای سینمائــی، سریالها تلویزیونی، ویدئو، روزنامه و تبلیغات. چاپ اول تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد 1375 و چاپ دوم تهران: نشرفر 1378. برگرفته از کتاب: شرح حال تخصصی استادان.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه