درسگفتارهای ترم زمستان موسسه ترجمان

زمان انتشار: ۱۴:۳۴ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵

کلاس های ترجمان در زمستان ۹۲، با حضور «دکتر مسعود فکری»، «دکتر عبدالرسول کشفی»، «کوروش علیانی»، «دکتر ابراهیم آزادگان»، «دکتر مالک حسینی»، «دکتر محمد علی مرادی»، «حسین درخشان» و «رامین وحیدزاده» پوستر این کلاس ها در زیر آمده است: ۱- کلاس مکالمۀ عربی، طرح مبین؛ زیر نظر: جناب آقای دکتر مسعود فکری ۲- کلاس فن […]

کلاس های ترجمان در زمستان ۹۲، با حضور «دکتر مسعود فکری»، «دکتر عبدالرسول کشفی»، «کوروش علیانی»، «دکتر ابراهیم آزادگان»، «دکتر مالک حسینی»، «دکتر محمد علی مرادی»، «حسین درخشان» و «رامین وحیدزاده»

پوستر این کلاس ها در زیر آمده است:

۱- کلاس مکالمۀ عربی، طرح مبین؛ زیر نظر: جناب آقای دکتر مسعود فکریBasic CMYK

۲- کلاس فن ترجمۀ انگلیسی به فارسی، به روش گشتاری؛ مدرس: جناب آقای دکتر عبدالرسول کشفی

Basic CMYK

۳- کلاس فن ترجمۀ عربی به فارسی: طرح خطوه؛ مدرس: جناب آقای دکتر مسعود فکری

Basic CMYK

۴- دورۀ آموزشی نگارش؛ مدرس: جناب آقای کوروش علیانی

Basic CMYK

۵-متن خوانی کتاب آبی، اثر کلاسیک لودویک ویتگنشتاین، با حضور دکتر مالک حسینی

Basic CMYK

۶- درسگفتار سنجش فلسفی تفکر مفهومی و غیرمفهومی در میان متفکران معاصر ایران، با حضور دکتر محمدعلی مرادی

Basic CMYK

۷- درسگفتار بررسی براهین اثبات وجود خداوند در فلسفۀ تحلیلی، با حضور دکتر ابراهیم آزادگان

Basic CMYK

۸- درسگفتار آشنایی با اندیشمندان معاصر عرب، با حضور دکتر مسعود فکری

Basic CMYK

۹- دورۀ آموزشی سینمای رژیم صهیونیستی، پنجره ای به یک جامعه پرتنش، مدرس: حسین درخشان

esrail

۱۰- دورۀ آموزشی سینمای آمریکای لاتین، مدرس: رامین وحید زاده

latin

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه