درس گفتارهای بهاره موسسه روزگارنو با محوریت

درس گفتارهای بهاره موسسه روزگارنو

نویسنده:

فهم وضعیت فکری ایران معاصر

زمان انتشار: ۱۲:۵۳ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶

موسسه «پگاه روزگار نو» که از فصل پیش برنامه های آموزشی خود را در قالب درس گفتار آغاز کرده است، برنامه های ترم بهاره خود را در حوزه های مختلف علوم انسانی ادامه می دهد. برای اطلاع از سرفصل ها و موضوعات و نیز اساتید برنامه ترم بهاره می توانید به سایت این موسسه http://roozegareno.net/ مراجعه فرمایید.

روزگار نو بهاره

به گزارش سایت علوم اجتماعی اسلامی ایرانی در  مقدمه سرفصلهای موضوع فلسفه علوم انسانی این موسسه که دکتر مهدي معين‌زاده به تدریس آن می پردازد و مکتبهای فکری چون پوزیتیویسم، مکتب فرانکفورت، رئالیسم انتقادی، هرمنوتیک بحث و بررسی می شوند آمده است:

ورود علوم انساني به ايران همچون ساير آنچه از غرب آمده است، ورودي باژگونه داشته است. علوم انساني در غرب وام‌دار و ارتزاق‌کننده‌ي از فلسفه است؛ ولي ما اين علوم را بي‌توجه به فلسفه‌ي آن آورده‌ايم و انتظار داريم که در آن به مرحله‌ي تحقيق و توليد برسيم! ماهيت علوم انساني محل مناقشات فراوان بوده است. آگاهي از کم‌وکيف اين مناقشات مي‌تواند علاوه بر آنکه پرتوي بر اين ماهيت بيفکند، درباره‌ي علوم انساني بومي نيز، راهي پيش روي ما بگذارد.   در طي مطالعه‌ي اين مناقشات، معلوم مي‌گردد که رويکرد پوزيتيويستي به علوم انساني -که رويکرد غالب در محافل علمي است- بديل‌هاي فراوان داشته، و مدت‌هاست در فلسفه‌ی علوم انساني مورد نقد قرار مي‌گيرد. هدف از ارائه‌ي فلسفه‌ي علوم انساني تصويرکردن تلقي‌اي نو از علوم انساني است.

 سرفصل‌هاي درس

* جلسه‌ي  اول: طبیعت‌گرايی و تاریخ‌گرايی در علم انسانی

* جلسه‌ي دوم: رویکرد تفهمی به علم انسانی؛ ماکس وبر- پیتر وینچ

* جلسه‌ي سوم: رویکرد هرمنوتیک (1) ؛دیلتای

* جلسه‌ي چهارم: رویکرد هرمنوتیک (2)؛ هایدگر

* جلسه پنجم: رویکرد هرمنوتیک (3)؛ گادامر

* جلسه ششم: مکتب فرانکفورت (1)؛ کلیات، دیالکتیک روشنگری

* جلسه هفتم: مکتب فرانکفورت (2)؛ هابرماس

* جلسه هشتم: رئالیسم انتقادی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه