دلالت های رویکرد پارادایمی برای اقتصاد اسلامی

زمان انتشار: ۱۵:۱۹ ۱۳۹۱/۰۸/۱۲

طبق رویکرد پارادایمی، هنگامی که یک پارادایم در حال شکل گیری است و یا هنگامی که توسط یک پارادایم رقیب تهدید میشود، خود به خود نیاز به تأکید بر مبنی پارادایم و تصریح و تنقیح آنها بوجود می آید. ضرورت مباحث مبنایی در حوزه اقتصاد اسلامی از اینجا روشن می گردد.

طبق رویکرد پارادایمی، هنگامی که یک پارادایم در حال شکل گیری است و یا هنگامی که توسط یک پارادایم رقیب تهدید میشود، خود به خود نیاز به تأکید بر مبنی پارادایم و تصریح و تنقیح آنها بوجود می آید. ضرورت مباحث مبنایی در حوزه اقتصاد اسلامی از اینجا روشن می گردد.

برای دریافت متن کامل مقاله به بخش ضمائم مراجعه نمایید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه