دو فصل نامه جامعه پژوهی فرهنگی

زمان انتشار: ۱۰:۵۶ ۱۳۹۱/۱۲/۱۶

شماره پنجم دوفصل‌نامة علمی ـ پژوهشی جامعه‌پژوهی فرهنگی  منتشر شد. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی صاحب امتیاز، حمیدرضا آیت اللهی مدیرمسئول و احمد کتابی سردبیر این مجله هستند .  اعتماد اجتماعی رهاورد هنجارهای دینی و ارزش‌های اخلاقی – مورد مطالعة استادان و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال- (نوشته  افسانه ادریسی، احسان […]

شماره پنجم دوفصل‌نامة علمی ـ پژوهشی جامعه‌پژوهی فرهنگی  منتشر شد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی صاحب امتیاز، حمیدرضا آیت اللهی مدیرمسئول و احمد کتابی سردبیر این مجله هستند .

 اعتماد اجتماعی رهاورد هنجارهای دینی و ارزش‌های اخلاقی – مورد مطالعة استادان و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال- (نوشته  افسانه ادریسی، احسان رحمانی خلیلی، و سیده‌نرگس حسینی امین)، لزوم نظریه‌پردازی دربارة واقعیت‌های دورگه در ایران( نوشته علیرضا تاجداری) هم‌خانگی؛ پیدایش شکل‌های جدید خانواده در تهران(نوشته تقی آزادارمکی، محمدحسین شریفی ‌ساعی، مریم ایثاری، و سحر طالبی) رابطة بین اعتیاد به اینترنت و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران(نوشته سیدمحمد حسینی بهشتیان) فرافکنی و توجیه (دلیل‌تراشی) در فرهنگ عامة ایران(نوشته احمد کتابی) پیامدهای امنیتی ناشی از تمرکزگرایی در کلان‌شهر تهران(نوشته غلامرضا لطیفی و سیدمحمد بساطیان) و شناسایی شاخص‌های قدرت در خانواده‌ به روش تحقیق کیفی ( نوشته سیدبیوک محمدی) فهرست مقالات مندرج در این شماره هستند .

این نشریه، به استناد نامة شمارة 181707/3 مورخ 13/9/1391 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رتبة علمی ـ پژوهشی دریافت کرده و در مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری به نشانیwww.ricest.ac.ir  و در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی  به نشانی www.sid.ir نمایه می‌شود .

برای ارتباط با نشریه و تهیه آن می توانید به نشانی اینترنتی http://socialstudy.ihcs.ac.ir  مراجعه کنید .

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه