دکتر نعمت الله کرم الهی

زمان انتشار: ۲۳:۴۷ ۱۳۹۱/۰۱/۱۸

سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
تحصیلات: دکترای جامعه شناسی
تالیفات: کتاب اینترنت و دینداری (در دست چاپ)
تخصص: جامعه شناسی جنگ و انقلاب، دین در جامعه

سوابق علمی

الف: سوابق
تحصیلی

ردیف

مقطع تحصیلی

نام دانشگاه

عنوان پایان
نامه

سال اخذ مدرک

1

علوم
اجتماعی(کارشناسی)

دانشگاه تهران

بررسی بیگانگی
اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه تهران

1373

2

جامعه
شناسی(کارشناسی ارشد)

قبولی با رتبه
دوم در کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1373رشته جامعه شناسی

دانشگاه تربیت
مدرس

تحلیل جامعه­شناختی
تحولات انقلاب اسلامی از بهمن 57 تا خرداد 60

1377

3

جامعه­ شناسی(دکتری)

دفاع از پایان­نامه
با درجه عالی(نمره 19)

دانشگاه علوم
و تحقیقات تهران(دانشگاه آزاد)

بررسی جامعه­شناختی
آثار استفاده از اینترنت بر دین­داری جوانان

1387

ب:  سوابق پژوهشی

ردیف

عنوان طرح

نوع­همکاری

گستره طرح

سال اجرا

1

بررسی وضعیت فرهنگ عمومی شهر تهران

همکار اصلی

شهر تهران

75-1374

2

بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی  و فرهنگی مهاجران جنگ
تحمیلی

همکار اصلی

ملی

76-1375

3

بررسی زمینه­های احیاء فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر

همکار اصلی

شهر تهران

78-1375

4

بررسی فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی خانوار

همکار(مجری
شهر تهران)

ملی

1378

5

آمارگیری از مراکز فرهنگی کل کشور

همکار(مجری
استان قم)

ملی

1379

6

بررسی خرده فرهنگ جوانان و کارکردهای مثبت آن

مجری

ملی

79-1377

7

بررسی خشونت خانوادگی علیه زنان

همکار(مجری
استان لرستان)

ملی

82-1380

8

بررسی مشارکت سیاسی زنان

همکار(مجری
استان قم)

ملی

1382

9

بررسی نگرش طلاب جوان به انتخابات مجلس شورای اسلامی

مجری

شهر قم

1387

10

ارزیابی و رضایت سنجی مشترکین نشریات دفتر تبلیغات اسلامی

مجری

شهر قم

1388-1387

11

طراحی الگوی بومی سنجش دین­داری و بررسی وضعیت دین­داری
جوانان

مجری

شهر قم

1388-1387

  

ج: کتاب و  مقالات

ردیف

عنوان مقاله

محل ارائه یا
انتشار

1

اینترنت و
دینداری (کتاب در دست چاپ)

انتشارات
بوستان کتاب

2

تحلیلی جامعه­ شناختی
از تحولات سیاسی انقلاب اسلامی ایران

فصلنامه علوم
سیاسی

3

تأثیر آموزه­های
تشیع در اوقات فراغت

مؤسسه شیعه
شناسی

4

جهانی شدن
فرهنگ و هویت­یابی جوانان

دومین همایش
نهضت نرم­افزاری و تولید علم

5

بررسی گروه
مرجع سیاسی طلاب جوان

همایش مناسبات
روحانیت و نسل جوان

6

ارائه الگویی
بومی برای سنجش دین­داری با تأکید بر آموزه­های تشیع

فصلنامه علمی
ـ پژوهشی شیعه­شناسی

7

بررسی سبک
رهبری و روش­های جلب اطاعت پیروان در قیام­های شیعی دوران امویان

فصلنامه تاریخ
اسلام

8

بررسی وضعیت
التزام دانشجویان به ابعاد و نشانه های دینداری

فصلنامه علمی
ـ پژوهشی دانشگاه آزاد گرمسار

 

 

د: سوابق آموزشی

ردیف

نام درس

محل تدریس

سال تدریس

1

جامعه شناسی
جنگ

دانشگاه امام
علی(ع)نیروی زمین ارتش جمهوری اسلامی

1375

2

انقلاب اسلامی
و ریشه­های آن

دانشگاه علوم
پزشکی ایران

1376

3

روان شناسی
اجتماعی

دانشگاه
باقرالعلوم(ع)

85-1380

4

روش تحقیق
نظری

دانشگاه
باقرالعلوم(ع)مؤسسه امام خمینی(ره)

86-1380

5

روش تحقیق
عملی

دانشگاه
باقرالعلوم و مؤسسه امام خمینی(ره)

86-1380

6

کاربرد
کامپیوتر در علوم اجتماعی

دانشگاه
باقرالعلوم و دانشگاه آزاد اسلامی اراک

86-1382

7

جامعه شناس
توسعه

دانشگاه
باقرالعلوم و مؤسسه امام خمینی(ره)

86-1384

8

جامعه شناسی
روستایی

دانشگاه
باقرالعلوم(ع)

86-1385

9

فلسفه روش
علوم­اجتماعی(1)(کارشناسی ارشد)

دانشگاه
باقرالعلوم(ع)

88-1387

10

روش تحقیق
پیشرفته(2)(کارشناسی ارشد)

دانشگاه
باقرالعلوم(ع)

89-1385

11

روش تحقیق،
رشته قرآن و علوم­اجتماعی(مقطع دکتری)

جامعه المصطفی
العالمیه

89-1388

 

 

ه: سوابق اجرایی و مشاوره­ای

ردیف

نوع مسؤولیت

محل مسؤولیت

سال مسؤولیت

1

کارشناس
پژوهشی

سازمان فرهنگی
و هنری شهرداری تهران

76-1375

2

پژوهشگر و عضو
هیأت علمی پژوهشی جهاد دانشگاهی تهران

جهاد دانشگاهی
دانشگاه تهران

80-1376

3

قائم مقام
گروه پژوهشی علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی تهران

جهاد دانشگاهی
دانشگاه تهران

79-1377

4

عضو شورای
تخصص علوم انسانی

جهاد
دانشگاهی  مرکزی

79-1377

5

عضو شورای
پژوهشی

اداره کل
ارشاد اسلامی قم

89-1384

6

عضو شورای
پژوهشی

اداره کل صدا
و سیمای قم

89-1386

7

عضو شورای
علمی دانشنامه سیره نبوی(ص)

پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسلامی

88-1386

8

مدیر گروه
سنجش افکار و پیمایش اجتماعی

پژوهشگاه
فرهنگ و علوم اسلامی دفتر تبلیغات

89-1386

9

عضو هیأت
داوران کمیته تقدیر از پژوهشگران

استانداری قم

1386

10

عضو شورای
پژوهشی

پژوهشکده
ارشاد اسلامی(وابسته به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات)

1389-1387

11

عضو شواری
پژوهش معاونت فرهنگی و تبلیغی

دفتر تبلیغات
اسلامی حوزه علمیه قم

1388

12

عضو هیأت علمی
گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم

دانشگاه
باقرالعلوم

89-1380

13

معاون گروه
علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم

دانشگاه
باقرالعلوم

89-1380

 

 

و: راهنمایی یا
مشاوره پایان­نامه­

ردیف

عنوان

نام دانشجو

راهنمایی/
مشاوره

رشته تحصیلی

مقطع

1

گونه­شناسی رویکردهای مختلف در مطالعه انقلاب اسلامی
ایران

اکرم استیری

راهنما

جامعه­شناسی

کارشناسی ارشد

2

بررسی تطبیقی جایگاه زن در اندیشه امام خمینی و دیدگاه­های
فمنیستی

انسیه ملکیان

راهنما

جامعه­شناسی

کارشناسی ارشد

3

بررسی تأثیر خانواده و گروه دوستان بر میزان التزام به
ابعاد و نشانه­های دین­داری

امیرمجتبی
ادیب

راهنما

جامعه­شناسی

کارشناسی ارشد

4

بررسی انتقادی مدل­های بومی سنجش دین­داری و ارایه مدل
پیشنهادی

قاسم جوکار

راهنما

جامعه­شناسی

کارشناسی ارشد

5

بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و هویت دینی جوانان شهر قم

مهدی کریمی

راهنما

جامعه­شناسی

کارشناسی ارشد

6

گونه
شناسی قیام های شیعی در  دوران حکومت امویان

ابوذر کرم­الهی

مشاور

تاریخ اسلام

کارشناسی ارشد

7

عرفی­شدن از منظر امام خمینی(ره)

فاطمه مریدی

مشاور

جامعه­شناسی

کارشناسی ارشد

8

سرمایه اجتماعی در اندیشه و عمل امام خمینی(ره)

فاطمه فقیه

مشاور

جامعه­شناسی

کارشناسی ارشد

9

تحلیل جامعه­شناختی قرآن کریم نسبت به جنگ

سلیمان اکبری

مشاور

جامعه­شناسی

کارشناسی ارشد

10

دین در دنیای مجازی

سمانه خالدی

مشاور

جامعه­شناسی

کارشناسی ارشد

 

همچنین ایشان راهنمایی و مشاوره بیش از
10 پایان نامه (در مقطع کارشناسی) و طرح پژوهشی را بر عهده داشته است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه