رضا داوری اردکانی

زمان انتشار: ۱۳:۲۱ ۱۳۹۱/۰۳/۲۶

نام و نام خانوادگی: رضا داوری اردکانی
تخصص: فلسفه
محل کار: دانشگاه تهران
تحصیلات: دکترای فلسفه
سوابق کاری: استاد فلسفه دانشگاه تهران، رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی، عضو هیئت مدیره و نایب رئیس انجمن آکادمیهای علوم آسیا ، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

رضا داوری اردکانی در سال
1312 در اردکان یزد به دنیا آمد و تا پایان دوره اول متوسطه در آنجا به مدرسه رفت.
در سال 1330 از دانشسرای مقدماتی اصفهان دیپلم گرفت و در مهرماه همان سال به استخدام
وزارت فرهنگ (وزارت آموزش و پرورش فعلی) درآمد و چندین سال در مدارس شهرهای اردکان،
اراک، قم و تهران تدریس کرد. در سال 1334 برای تحصیل به دانشگاه تهران وارد شد و در
رشته فلسفه به تحصیل پرداخت و در سال 1346 به اخذ درجه دکتری نائل آمد.

 سوابق علمی:

1-استادیار فلسفه دانشگاه تهران (1346)

2-دانشیار فلسفه دانشگاه تهران (1350)

3-استاد فلسفه دانشگاه تهران (1362)

4-عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
(از بدو تأسیس تاکنون)

 افتخارات:

1-عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران(
از بدو تأسیس تاکنون)

2-استاد نمونه کشور(76-1375)

3-استاد ممتاز دانشگاه تهران

4-برگزیده به عنوان چهره ماندگار(1381)

5-کسب نشان درجه یک دانش از ریاست جمهوری(1384)

6- کسب عنوان فارابی شناس برجسته ایران و دریافت
تندیس ویژة فارابی در نخستین جشنواره بین المللی فارابی(1386)

7- برگزیدة بخش حوزه و دانشگاه در جشنوارة ملی نوآوری
و شکوفایی برای طرح«تاریخ فلسفة اسلامی»(1387).

 سوابق کاری:

1- رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
(1377 تاکنون)

2- عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی (1363 تاکنون)

3- عضو هیئت مدیره و نایب رئیس انجمن آکادمیهای علوم
آسیا (2006-2002)

4- رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
(1360-1358)

5- سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران
(1361-1359)

6- مدیرگروه آموزشی فلسفه دانشگاه تهران
(1365-1362)

7- سردبیر مجله نامه فرهنگ (1385-1371)

8- سردبیر مجله فرهنگ (1380-1375)

9- مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی
(1376-1375)

10- عضو هیئت امنای فرهنگستانهای
جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس تاکنون

11- عضو هیئت امنای دانشگاه تهران
(1374 تاکنون)

12- عضو شورایعالی یونسکو در
ایران (1378 تاکنون)

13- عضو  هیئت امنای منطقه 2 پژوهشی (1385-1374)

14- عضو شورایعالی برنامه ریزی
آموزشی ( 1363 تاکنون)

15- عضو هیئت امنای بنیاد ایران
شناسی (1376 تاکنون)

16- رئیس هیئت حمایت از کرسیهای
نظریه پردازی، نقد و مناظره (1388-1382)

 17- عضو شورای فرهنگ عمومی

18- عضو انجمن علمی تاریخ فلسفه

19 -مدیرمسئول نشریه فرهنگستان
علوم (1379 تاکنون)

20- عضو هیئت تحریریه مجله دانشکده
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

21- عضو هیئت تحریریه مجله خردنامه
صدرا

22- عضو هیئت تحریریه مجله کتاب

23- عضو هیئت تحریریه مجله باغ
نظر

24- عضو هیدت تحریریه فصلنامه
راهبرد فرهنگ

25-عضو هیئت تحریریه مجله شورای
اجتماعی زنان

 

کتب و تالیفات:

فلسفه در روزگار فروبستگی- پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات
و فناوری-1388

نگاهی دیگر به تاریخ فلسفه اسلامی-
انتشارات دانشگاه تهران- 1387

عقل و زمانه (گفتگوها)- سخن-
1387

سیاست، تاریخ، تفکر- ساقی-
1387

علم و سیاستهای آموزشی- پژوهشی
– پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- 1387

درباره علم (ویراست دوم) – هرمس-
1386 (چاپ اول 1382)

درباره غرب (ویراست دوم)- هرمس-
1386 (چاپ اول 1379)

 فلسفه در دام ایدئولوژی(ویراست فلسفه در بحران)-
انتشارات روابط بین­الملل – 1386

فلسفه، سیاست و خشونت- هرمس-
1385

ما و راه دشوار تجدد- ساقی –
1384

رساله در باب سنت و تجدد- ساقی-
1384

فلسفه معاصر ایران- ساقی – 1384

فلسفه و انسان معاصر- موسسه توسعه
دانش و پژوهش- 1383

فلسفه تطبیقی- ساقی – 1383

فارابی، فیلسوف فرهنگ- ساقی-
1382

اندیشه و تمدن غربی- ساقی-
1380

سیری انتقادی در فلسفه کارل پوپر-
انتشارات موسسه اندیشه اسلامی- 1379

فرهنگ، خرد و آزادی- ساقی-
1378

فلسفه در قرن بیستم (ترجمه)-
انتشارات سمت- 1367- چاپ چهارم 1386

دفاع از فلسفه- انتشارات وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی- 1366

ناسیونالیسم و انقلاب- دفتر پژوهش
و برنامه­ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- 1365

ناسیونالیسم و حاکمیت ملی- انتشارات
پرسش

انقلاب اسلامی و وضع کنونی عالم-
مرکز فرهنگی علامه طباطبایی- 1361

فلسفه چیست؟- انجمن اسلامی حکمت
و فلسفه ایران- 1360

سیر فلسفه -کتاب درسی سال چهارم
دبیرستان (رشته فرهنگ و ادب)- 1358

وضع کنونی تفکر در ایران- انتشارات
سروش- 1357

اوتوپی و عصر تجدد- انتشارات
حکمت، چاپ چهارم: انتشارات ساقی، سال 1379

فارابی مؤسس فلسفه اسلامی- انتشارات
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- 1356

مقام فلسفه در تاریخ دوره اسلامی-
انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- 1356

مبانی نظری تمدن غربی- انتشارات
پویش، چاپ دوم: انتشارات ساقی، 1380

شاعران در زمانة عسرت- انتشارات
نیل- 1351

چند نامه به دوست آلمانی (ترجمه)-
انتشارات نیل- 1347

ب- به عربی:

 الفارابی موسس الفلسفه الاسلامیه-
انتشارات دارالهادی- 2004

الفکر الغربی والحضاره الغربی-
انتشارات دارالهادی- 2004

الفارابی فیلسوف الثقافه- انتشارات
دارالهادی- 2007

نحن و عوره طریق الحداثه- انتشارات
دارالهادی- 2007

ج- کتابهای در دست چاپ :

پنجاه گفتگوی فرهنگی- سخن

هنر، زبان و ادبیات- رستا

 

تالیف مقالات علمی بین المللی
و داخلی:

* ارائة بیش از 400 مقالة علمی
داخلی و بیش از 50 مقاله علمی و سخنرانی در کنفرانسها و همایشهای

بین المللی

 ه- نظارت و راهنمایی بیش از
100 رساله دکتری و کارشناسی ارشد

 و- مجری پروژه­های علمی و تحقیقاتی
در کشور:

1- مدیر طرح پژوهشی «بررسی وضعیت علم در کشور برای
جهت­گیری آینده»، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

2- مدیر طرح پژوهشی« وضعیت ساختار علم در کشور با
توجه به شرایط و موانع تاریخی،فرهنگی علم، پژوهش و فناوری در کشور»، فرهنگستان علوم
جمهوری اسلامی ایران

3- مجری طرح پژوهشی « وضع فلسفه در ایران»، فرهنگستان
علوم جمهوری اسلامی ایران

4- همکاری در طرح پژوهشی «فرهنگ اصطلاحات علوم انسانی
در 9 شاخة تخصصی»، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه