رهبر انقلاب: سند چشم انداز یک انشاى مدرسه اى نیست، مبنای عمل است

زمان انتشار: ۰۷:۴۷ ۱۳۹۱/۰۸/۲۴

سند چشم انداز یک انشاى مدرسه یى نبوده که کسى بنشیند بنویسد؛ یک آرزوى محض و آرزوى خام هم نبوده؛ اینها چیزهایى است که با ملاحظه و محاسبه ى همه ى جهات روى کاغذ آمده و معنایش این است که این شدنى است…ما سیاستهاى برنامه هاى پنج ساله را تدوین کردیم و میکنیم. همه ى این سیاستگذارى ها بر اساس واقع بینى است. اینجور نیست که یک عده اى نشسته باشند و با توهمات خودشان سیاست پنج ساله یا چشم انداز بیست ساله بنویسند؛ نه، این با واقعیتها تطبیق میکند.

xml:namespace prefix = o /> سند چشم انداز بیست ساله که آبان ماه سال 1382 از سوی رهبر انقلاب به سران قوا ابلاغ شد تا از سال 1384 اجرایی گردد، در اصل ترسیم افق چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در سال 1404 (2025 میلادی) است که از جهات مختلف حائز اهمیت است. اهمیت این سند از اینجا روشن می شود که بعد از قانون اساسی، مهم ترین سند مکتوب کشور تلقی شده و ابعاد مختلف را در خود جای داده است. حوزه های سیاسی، دیپلماسی، فرهنگ و اجتماع، بهداشت، آموزش و فناوری و … همه در این سند جای دارند و با بررسی های عمیق و مختصات یابی وضعیت فعلی و گذشته کشور، تدوین شده است.


جامعه ایرانی در افق این چشم انداز این گونه ترسیم شده است:


:: توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارز شهای اسلامی، ملی و انقلابی، با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزاد یهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.


:: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمای هی اجتماعی در تولید ملی.


:: امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.


:: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین  اجتماعی، فرص تهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهر همند از محیط زیست مطلوب.


:: فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن ، رضای تمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.


:: دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ی آسیای جنوب غربی  (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.


:: الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسع هی کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره).


:: دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.


همان گونه که در عبارات فوق که در متن سند موجود است، مشاهده می کنید حوزه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و ماحصل آن در چند واژه ارائه شده است. این همان شمول کلی سند است که در بالا ذکر شده بود. اما تاکیدات رهبر انقلاب هم دلیل مضاعفی است بر اهمیت والای سند چشم انداز؛ تاکیداتی که عموماً هر ساله به ویژه در جمع دولتمردان نیز صورت می گیرد. رهبر انقلاب بارها و بارها بر عملی و اجرایی بودن این سند تاکید کرده اند و این تاکیدات نشان گر دقت محتوایی آن است.


رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس (27/3/83) این گونه بیان می کنند: «آنچه همواره باید مورد نظر باشد، چشم انداز بیست ساله است؛ این چشم انداز خیلى مهم است. و من به شما عرض کنم؛ به شهادت افرادى که کارشناس و متخصص این کار هستند، این چشم انداز کاملا عملى است؛ یعنى به هیچ وجه در آن، بلندپروازى هاى بیهوده و بى پشتوانه وجود ندارد. درست نگاه کنید، دقت کنید و چشم انداز بیست ساله را بخوانید.» همچنین در دیدار با با دانشجویان و نخبگان کشور (3/7/84) می فرمایند: «سند چشم انداز یک انشاى مدرسه یى نبوده که کسى بنشیند بنویسد؛ یک آرزوى محض و آرزوى خام هم نبوده؛ اینها چیزهایى است که با ملاحظه و محاسبه ى همه ى جهات روى کاغذ آمده و معنایش این است که این شدنى است. این که ما گفتیم در ظرف بیست سال باید رتبه ى بالا را در منطقه، در علم و در اقتصاد داشته باشیم، با محاسبه ى همه ى جوانب قضیه نوشته و تنظیم شده؛ و این شدنى است.» حضرت آیت الله خامنه ای سال گذشته نیز در اجتماع مردم کرمانشاه (20/7/90) در رابطه با واقع گرایی سند چشم انداز این گونه فرمودند: « ما چشم انداز بیست ساله را تدوین کردیم؛ سیاستهاى برنامه هاى پنج ساله را تدوین کردیم و میکنیم. همه ى این سیاستگذارى ها بر اساس واقع بینى است. اینجور نیست که یک عده اى نشسته باشند و با توهمات خودشان سیاست پنج ساله یا چشم انداز بیست ساله بنویسند؛ نه، این با واقعیتها تطبیق میکند؛ متکى به واقعیتهاى کشور است


از سویی دیگر دکتر احمدی نژاد چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با سند چشم انداز این گونه گفته بود: «ما امروز توانسته ایم به موفقیت های خوبی دست یابیم. در همین جا باید به موضوع سند چشم انداز 20 ساله اشاره کنم. در این سند کارهای خوبی انجام شد. از ایده و نظر کارشناسان خوبی استفاده شد و رهبری این سند را امضا کرد، اما آنهایی که بر روی این سند کار کردند دریافت کاملی از ملت ایران نداشتند چراکه براساس این سند ایران باید در 1404 در منطقه اول شود، این در حالی است که ما از هم اکنون توانسته ایم حرف اول را در منطقه بزنیم. داروهای متعددی را تولید می کنیم، ماهواره هوا می کنیم


باید عنوان کرد که سخنان رئیس جمهور موفقیت کشور و نظام را در حوزه های فناوری و دانش ترسیم می کند اما باید ذکر کنیم که سند چشم انداز یک سند تک بُعدی نیست و اینکه ما در حوزه ای توفیق یافته ایم دلیلی بر موفقیت در تمام حوزه ها نیست و ابعاد مختلف سند چشم انداز باید به صورت توأمان رشد کند. اینکه با در حوزه اقتصاد داخلی دچار مشکل باشیم اما در بّعد فناوری پیشرفت شگرفی کرده باشیم، منطبق با سند نیست و عملاً راست نمایی اهداف این سند خواهد بود. علاوه بر این، اگر ما در حوزه ای پیشگام شده باشیم، دلیلی ندارد که پیشگام هم بمانیم. افق با 1404 است و پیش گام بودن در آن افق موضوعیت اصلی را یافته است. رهبر انقلاب در همین زمینه نیز با تاکیدات قبلی خویش، می فرمایند: «ما در سند چشم انداز بیست ساله آوردیم که در سال 1404 از لحاظ علمى، در رتبه ى اول منطقه باشیم. بعضى از مسئولین می گویند آقا شما گفتید سال 1404، اما حالا که 1391 است، از لحاظ علمى در رتبه ى اول منطقه هستیم. خب، این حرف درست است؛ اما این، آن حرف نیست. حالا آخر راه نیست، وسط راهیم، اول کاریم. باید بتوانید این رتبه ى اوّلى را از 1391 – که امسال است – تا 1404 نگه دارید؛ ببینید اقتضاى این نگهدارى چیست؟ خیلى کار لازم دارد. یک یاعلى گفتید و یک جهشى کردید؛ خیلى خوب، رسیدید به رتبه ى اول؛ اما دیگران که بیکار ننشسته اند. در منطقه، دیگران هم میخواهند رتبه ى اول باشند، رتبه ى بالاتر باشند؛ آنها هم دارند تلاش می کنند.».


تاکیدات رهبر انقلاب مسیر عمل به سند چشم انداز را به عنوان یک سند بالادستی به خوبی روشن می کند. اگر دولت می خواهد سنجش صحیحی از عملکرد خویش داشته باشد، تطابق با این سند و برنامه های پنج ساله راهکار اصلی این سنجش است. مختصات یابی فعلی با ارزیابی نوع حرکت به سمت چشم انداز معنا می یابد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه