ریشه های شرقی تمدن غربی

زمان انتشار: ۱۱:۳۰ ۱۳۹۱/۱۰/۷

در ایدئولوژی شرقشناسی یا اروپامداری،غرب پویا، خالق، عقلانی، منظم، مستقل، کارآمد، دموکراتیک و متمدن است و در مقابل شرق ایستا، نادان، غیرعقالنی، تنبل، وابسته، ناکارآمد، مستبد و وحشی است.

برای دریافت متن کامل معرفی و نقد کتاب به قسمت ضمائم پایین صفحه مراحعه فرمایید.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه