پیام حضرت امام در تجلیل و تقدیر از جهادگران جهادسازندگى

سازندگان پرشور و نشاط اسلامی

زمان انتشار: ۱۲:۱۴ ۱۳۸۹/۱۱/۱۶

فرزندان عزیز جهادى ام به تنها چیزى که باید فکر کنید به استوارى پایه هاى اسلام ناب محمدى – صلى اللّه علیه و آله و سلم – است.اسلامى که غرب، و در راس آن امریکاى جهانخوار، و شرق و در راس آن شوروى جنایتکار را به خاک مذلت خواهد نشاند

بسم اللّه الرحمن الرحیم

زحمات بى وقفه جهاد، این سنگرسازان بى سنگر، در دفاع مقدسمان از جمله مسائلى است که ترسیم آن در قالب الفاظ نمى گنجد.عشق جهاد در خدمت به اسلام و مردم چشم دل عشاق خدمت به دین و مردم را روشن نموده است.شجاعت دلیر مردان و شیرزنان جهادیمان در جهاد مان علیه کفر و بیداد زبانزد خاص و عام است.وسعت دامنه گذشت و ایثار مردان و زنان جهاد، جنگ و صلح، بزرگ و کوچک، فقیر و غنى این مرز و بوم را فراگرفته است.جهاد شمایل دنیاى آزادى و استقلال در عرصه کار و تلاش و پیکار علیه فقر و تنگدستى و رذالت و ذلت است.فرزندان عزیز جهادى ام به تنها چیزى که باید فکر کنید به استوارى پایه هاى اسلام ناب محمدى – صلى اللّه علیه و آله و سلم – است.اسلامى که غرب، و در راس آن امریکاى جهانخوار، و شرق و در راس آن شوروى جنایتکار را به خاک مذلت خواهد نشاند.اسلامى که پرچمداران آن پابرهنگان و مظلومین و فقراى جهانند و دشمنان آن ملحدان و کافران و سرمایه داران و پول پرستانند.اسلامى که طرفداران واقعى آن همیشه از مال و قدرت بى بهره بوده اند، و دشمنان حقیقى آن زراندوزان حیله گر و قدرتمداران بازیگر و مقدس نمایان بى هنرند.شما عزیزان با خدمات شایسته خود در پشت جبهه ها، چون جبهه ها، دل امام زمان – روحى له الفداء – را شاد کرده اید.امیدوارم از سیاست صخره هاى سخت نه شرقى، نه غربى جمهورى اسلامى عبور کنید که اگر ایران را بر پایه استقلال واقعى پایه ریزى نکنیم، هیچ کارى نکرده ایم.چشم امید من به شما سازندگان پر شور و نشاط اسلامى است.

                                                                                 والسلام علیکم و رحمه‌اللّه
روح‌الله الموسوی الخمینی

زمان: سال 1367- مخاطب: مسئولان برگزارى سمینار جهاد سازندگى

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه