سبک زندگی ایرانی اسلامی

زمان انتشار: ۰۶:۵۷ ۱۳۹۱/۰۹/۲۰

روش سبک زندگی بر موارد ذیل تمرکز و توجه بیشتری دارد: ظواهر بیشتر از فلسفه و عمق، رفتارهای روزمره، همیشگی و عادی، رفتارهای جاافتاده و متداول در یک جامعه یا گروه، تحلیل و برقراری ارتباط میان سبک زندگی با فرهنگ و شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فرد یا گروه، توجه به انتقال و القائ سبک های مختلف زندگی توسط جامعه به افراد، هویت یابی و شخصیت یابی و تمایز سازی افراد و گروه ها از طریق عمل به سبک های خاص زندگی، توجه به قشر و طبقه و جایگاه اجتماعی و اقتصادی افراد و گروه ها و نحوه و سبک زندگی آنها، انواع و تکثر سبک های زندگی، نحوه تولید و گسترش سبک های زندگی.

سیدعمار رشیدی  

   سبک به معنایی شیوه و روش می باشد. در اصطلاح علوم اجتماعی به نوع رفتارها،
روابط و مدل های زندگی کردن فردی و اجتماعی به صورت روزمره، سبک زندگی می گویند.
نحوه سلام و احوال پرسی، نوع و ویژگی های پوشش و لباس، نحوه راه رفتن، آنچه می
خوریم و نحوه خوردن، نوع و روش عبادت کردن، نقشه، مصالح، لوازم و تزیینات خانه و
چگونگی استفاده ما از آنها،  میزان و اهمیت
تحصیلات یا مطالعه، نوع و میزان مطالعه ، نحوه رانندگی، اهمیت و روش ازدواج و
زندگی خانوادگی، جایگاه فرزند و فرزندآوری و نحوه تربیت فرزندان، جایگاه سیاست در
زندگی روزانه و شیوه های مشارکت اجتماعی و سیاسی نمونه هایی  از موضوعاتی هستند که در مبحث سبک زندگی به آنها
پرداخته می شود. مبحث سبک زندگی در علوم اجتماعی بیشتر شبیه به یک روش مطالعه
زندگی انسانها نزدیک است، در این روش به تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی می
پردازد، در روش سبک زندگی بر چند چیز توجه بیشتری می شود: ظواهر بیشتر از فلسفه و
عمق، رفتارهای روزمره، همیشگی و عادی، رفتارهای جاافتاده و متداول در یک جامعه یا
گروه، تحلیل و برقراری ارتباط میان سبک زندگی با فرهنگ و شرایط اجتماعی، اقتصادی و
سیاسی فرد یا گروه، توجه به انتقال و القائ سبک های مختلف زندگی توسط جامعه به
افراد، هویت یابی و شخصیت یابی و تمایز سازی افراد و گروه ها از طریق عمل به سبک
های خاص زندگی، توجه به قشر و طبقه و جایگاه اجتماعی و اقتصادی افراد و گروه ها و
نحوه و سبک زندگی آنها، انواع و تکثر سبک های زندگی، نحوه تولید و گسترش سبک های
زندگی.

سبک زندگی یا همان Life Style در علوم اجتماعی اصطلاحی جدید است و در رشته ها و
شاخه های نوظهور علوم اجتماعی همچون مطالعات فرهنگی، مطالعات رسانه متولد شده است.
این اصطلاح فراتر از یک موضوع است و حتی می توان آنرا یک پارادایم یا مکتب یا سبک
از مکاتب و رشته های مختلف و جدید علوم اجتماعی در نظر گرفت. زیرا بر اساس اغلب
تعارف و دیدگاه ها، ما زمانی می توانیم یک حوزه از مطالعات را یک رشته یا شاخه از
علوم قلمداد کنیم که دارای موضوعات و روش تحقیقی خاص و متمایز از سایر رشته ها و
شاخه های علوم باشد. سبک زندگی اولا موضوعات خاص خود را دارد که خیلی از آنها نو
بوده و تاکنون به آنها پرداخته نشده بود، دوما روش و نحوه برخورد با این موضوعات و
روشهای تحقیق و بررسی آنها مدلی خاص و نو می باشد که باز تاکنون سابقه نداشته و
اگر هم بوده پراکنده و موردی بوده است.

اهمیت سبک زندگی درعلوم اجتماعی جدید، تاحدی است که می توان آنرا دال اصلی
تمامی شاخه ها و مکتب های جدید علوم اجتماعی دانست، مکاتبی همچون، مطالعات فرهنگی،
مطالعات رسانه، مطالعات زنان، نومارکسیستها، مطالعات جوانان، مطالعات پسا
استعماری  و .. . زیرا موضوعات مورد توجه
در سبک زندگی و نحوه و روش برخورد با آنها یا این نوع روش تحقیق آن(که به تعدادی
از آنها اشاره شد)، بخش عمده و اصلی تمامی شاخه ها و مکاتب جدید علوم اجتماعی را
شامل می شود و می توان آنرا وجه مشترک تمامی این مکتب ها و پاردایم های جدید
دانست.

دلایل به وجود آمدن و غلبه این پارادایم در علوم اجتماعی بسیار مهم و جالب است
ولی از حوصله این یادداشت خارج است و نوشتاری مستقل را می طلبد. فقط در راستای
نشان دادن اهمیت این موضوع به اشاره ای از یک دلیل بسنده می کنیم، که آن عدم
توانایی در تجزیه و تحلیل و ناکارآمدی پارادایم ها و مکاتب علوم اجتماعی گذشته و
در مقابل کارآمدی و توانایی پارادایم سبک زندگی می باشد.  

با توجه به بوم و فرهنگمان، در این پرونده به سبک های زندگی ایرانی اسلامی
پرداخته می شود تا قدمی باشد برای فهم بیشتر جامعه و بهبود  آن برای زندگی بهتر.

در دو حوزه به این مبحث می پردازیم، یکی بحث های تحلیلی و علمی و بخش دیگر
تجارب، خاطرات و روزنوشت های زندگی روزمره فردی و اجتماعی.

مخاطبان و علاقه مندان  می
توانند با نوشتن مطالب خود یا ارسال مطالب دیگران در دو بخش ذکر شده، به غنای
این پرونده بیافزایند.


نمودار سبک زندگی از دیدگاه رهبری

شاخصه های سبک زندگی اسلامی و غربی کدام است؟/علیرضا معاف

“جامعه فلسفی دانشگاهی ما 800سال عقب است” /دکتر حسن عباسی

سبک زندگی غربی چگونه وارد ایران شد؟ /دکتر موسی حقانی

جریان شناسی ظاهر آرایی و استفاده از لوازم آرایش در ایران/شاهنگی

سبک زندگی مدرن و افزایش آمار طلاق 

سبک زندگی آمریکایی/دکتر کاووس سید امامی 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه