سمت، بنگاه یا انتشارات: نگاهی به کارنامه انتشارات سمت در علوم اجتماعی

زمان انتشار: ۱۳:۵۵ ۱۳۹۱/۰۱/۵

کار ویژه‏ ایی که برای سازمان سمت تعریف شده است: تولید محتوا و متون مناسب برای تدریس در مراکز آموزش عالی با توجه به طرح تحول علوم انسانی و برپایی دانشگاه اسلامی می باشد. در این نوشتار با بررسی اجمالی عناوین منتشر شده توسط گروه علوم اجتماعی سمت سعی خواهیم کرد، موفقیت یا عدم موفقیت و ایضاً رویکرد کلی این انتشارات در حوزه علوم اجتماعی را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

یکی از اهداف مهم انقلاب فرهنگی، ایجاد دگرگونی اساسی در
دروس علوم انسانی دانشگاه ها بوده است و این امر، مستلزم بازنگری منابع درسی موجود
و تدوین منابع مبنایی و علمی معتبر و مستند با در نظر گرفتن دیدگاه اسلامی در مبانی
و مسائل این علوم است.

عبارات فوق مطلع «سخن سمت» است، که در قریب به اتفاق آثار
منتشر شده این انتشارات آمده است. همان‏طور که از این متن و نیز از کار ویژه‏ ایی
که برای سازمان سمت تعریف شده است برمی‏‏ آید، در طرح تحول علوم انسانی و برپایی
دانشگاه اسلامی، تولید محتوا و متون مناسب برای تدریس در مراکز آموزش عالی از
اهمیت فوق العاده‏ ایی برخوردار است. در این نوشتار با بررسی اجمالی عناوین منتشر
شده توسط گروه علوم اجتماعی سمت سعی خواهیم کرد، موفقیت یا عدم موفقیت و ایضاً
رویکرد کلی این انتشارات در حوزه علوم اجتماعی را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

به جرات و حتی بدون بازبینی دقیق همه‏ ی محتواهای تولید شده،
می‏توان گفت که انتشارات سمت در حوزه علوم اجتماعی نه تنها در جهت تدوین منابع
برای تحول در علوم اجتماعی متعارف جامعه آکادمیک ایران و ایجاد مبناهایی برای علم
اجتماعی بومی یا اسلامی گامی برنداشته است، بلکه با سیاست های غلط خود در ترجمه و تالیف آثار، باعث تثبیت فضای متصلب و
ناکارآمد فعلی نیز شده است. در همین راستا
و با عنایت به عناوین منتشره می‏توان رویکرد های سمت را در حوزه علوم اجتماعی در
محورهای زیر مورد انتقاد قرار داد:

1- نا هماهنگی بین اهداف و وسایل؛

 همان‏طور که
پیشتر گفته شد، یکی از آرمان های سمت ایجاد بستر و مبنایی برای تحول و دگرگونی در
علوم انسانی است. پس لاجرم افرادی هم که برای تدوین و تالیف کتب انتخاب
می‏گردند، لازم است که خود لااقل در حد یک باور صرف هم که شده، به این ایده پایبند
باشند. با یک نگاه گذرا به نام نویسندگان برجسته‏ ایی که در فهرست نویسندگان اصلی گروه
علوم اجتماعی سمت قرار دارند، درمی‏ یابیم که غالب ایشان حتی در کلام و موضع‏گیری
های رسانه‏ ایی خویش این موضوع را مورد اشاره قرار نداده‏ اند، چه برسد به این که
بخواهند در ساحت نظری و عملی تلاشی در این جهت صورت دهند. البته این رویکرد  محدود به نویسندگان نمی‏شود و ریشه در مدیریت
گروه علوم اجتماعی سمت دارد؛ دکتر تقی آزاد ارمکی که به عنوان مدیر بخش علوم
اجتماعی فعالیت می‏ کند، نه تنها
جامعه‏ شناسی را در سطح جهان و ایران یک علم بحرانی و مسئله‏ دار نمی‏بیند، بلکه تلاش
هایی را که برای تحول در جامعه‏ شناسی صورت می‏گیرد، به بنیادگرایی و عدم تحمل و
پذیرش مقتضیات دنیای مدرن در نزد مخالفان این علم نسبت می دهد.[1]

2- غلبه رویکرد ترجمه محور بر رویکرد تالیفی؛

نزدیک به نیمی از
کتاب هایی که توسط نشر سمت به طبع رسیده است، ترجمه‏ ایی بوده و مابقی نیز در
ارجاعات و رویکردهای نظری و حتی در ارائه مثال‏ها به منابع غربی وابسته می‏باشند. نکته
مهم‏تری که در ترجمه های گروه علوم اجتماعی سمت به چشم می‏خورد و ازآن نباید غافل
شد؛ رویکرد کشکول وار و غیر هدفمند به جریان ترجمه است. بیشتر ترجمه‏ ها به جای این
که در حوزه های اختلافی علوم اجتماعی و در مرزهای دانش انتقادی جامعه‏ شناسی انجام
شده باشند، به صورت تصادفی و یا بر مبنای نیاز رشته های مختلف علوم اجتماعی به
متنی برای تدریس تهیه شده‏ اند. و مسئله غم بارتر و تاسف برانگیزتر این است که در
همین روندی باری به هر جهت ترجمه نیز، آثار بروز و نو کمتر مشاهده می‏شود. به طور
مثال کتاب مقدمه‏ ایی بر جامعه شناسی عمومی اثر
«گی روشه» که بیش از 40 سال از تالیف آن می‏گذرد، در نشر سمت به چاپ
های دوباره می‏رسد، در حالی که در این حوزه کتاب های پرشمار و بروزتری در فضای
آکادمیک علوم اجتماعی جهانی موجود است.

3- عدم توجه به دانش میان رشته‏ ایی و مبادی فلسفی علوم اجتماعی؛

در فهرست آثار سمت
تنها یکی دو کتاب در حوزه فلسفه علوم اجتماعی از پیتر وینچ و ژولین فروند که آنها  هم البته با وجود اهمیت فوق العاده شان، خاص و
البته متعلق به چند دهه پیش می‏باشند، به چشم می‏خورد.

4- تسلط یک پارادیم خاص بر آثار منتشر
شده و حذف و نادیدن جریان انتقادی علوم اجتماعی در سطح ایران و جهان

در شرایطی که تمدن
و تفکر غربی در شرایط نابسامان و انحطاط گونه‏ ایی به سر می‏برد، کتاب هایی منتشر
شده توسط گروه علوم اجتماعی سمت حتی انتقادات اولیه متفکرین غربی را به بحران
جهانی تمدن غرب بازتاب نمی‏دهند. در فهرست عناوین ترجمه شده به سختی می توان آثار
انتقادی علوم اجتماعی را مشاهده کرد.

5- عدم توجه به مبادی
علوم انسانی و علوم اجتماعی و انتظارات انقلاب اسلامی از این حوزه؛
گروه علوم اجتماعی سمت، در بی توجهی آشکار به خواست های رهبری
انقلاب از اندیشمندان علوم انسانی برای پیگیری و نقد علم موجود و تلاش در جهت
بنیان‏گذاری علمی نوین و متناسب با شرایط بومی و ایضاً با نادیده انگاریِ ناتوانیِ
علوم اجتماعی امروز ایران، در حل مسائل و پدیده های جامعه، تنها به انتشار چند
عنوان محدود در حوزه جامعه‏ شناسی اسلامی بسنده کرده است.

6- بی توجهی به ذخیره دانش بومی و
منطقه‏ ایی و اسلامی؛

 شاهد این مدعا انتشار تنها یک عنوان کتاب در زمینه تفکر
اجتماعی مسلمین در این انتشارات است.

7- نادیده انگاری وقایع کلیدی و کانون
های تحول‏ساز تاریخ اجتماعی معاصر از جمله تاریخ اجتماعی انقلاب اسلامی ایران و
دفاع مقدس.

اگر انقلاب اسلامی
را به عنوان بزرگترین انقلاب دوران معاصر که بسیاری از تحولات سیاسی و اجتماعی و
حتی فلسفی در ارتباط با آن تفسیر می‏شود و متفکران برجسته ایی نظیر میشل فوکو
(فیلسوف فرانسوی) به آن و حوادث پیرامون اش پرداخته اند، بپذیریم؛ آیا انتظار
نابجایی است که کتاب هایی در زمینه تحولات اجتماعی پس از انقلاب اسلامی و نیز
تاثیرات انقلاب بر جامعه ایرانی و جهانی در فهرست آثار سمت ببینیم. انتظاری که
متاسفانه تا کنون رنگ واقعیت به خود نگرفته و ناکام مانده است. با نگاهی به فهرست
آثار سمت در می‏یابیم که در مورد پدیده مهمی چون انقلاب اسلامی و دلایل و
فرآیندهای شکل‏گیری آن تنها یک کتاب با نام
نظریه های انقلاب: وقوع، فرایند و پیامدها تالیف دکتر محمد حسین پناهی به
چشم می‏خورد که آن هم پدیده انقلاب اسلامی را چونان یک ماهیت بی‏شکل و بی هویت در
قالب نظریات گونه‏ گون و بعضاً متناقض ریخته و از قبای انقلاب اسلامی جامه‏ ی یله
می‏سازد که به تن اغلب نظریه های انقلاب می‏زیبد.
     

8- بی توجهی به آثار اندیشمندان نسل سوم علوم اجتماعی ایران و نیز جریان منتقد
علوم اجتماعی معاصر در ارائه آثار تالیفی؛

       شخصیت هایی نظیر دکتر حسین کچوییان، دکتر حمید پارسانیا، دکتر مرتضی فرهادی،
دکتر ابراهیم فیاض، دکتر یوسف اباذری، حسن رحیم‏پور ازغدی و … .

9-
سرگردانی میان بنگاه یا انتشارات

نشانه های بسیاری
در تایید انتقاد فوق از فهرست آثار منتشره سمت در حوزه علوم اجتماعی سمت وجود
دارد، اما مهمترین آن به گمان نویسنده تالیف و ترجمه در حوزه‏ هایی است که اگر نشر
سمت در آن ورود نکند، پرشمار متن و محتوای با کیفیت بالا در آن وجود دارد، کما این
که در برخی از حوزه‏ها نظیر آمار و ریاضی و یا بسیاری از حوزه‏ های علوم اجتماعی و یا
متون زبان تخصصی، آثار سمت به عنوان مرجع برای جامعه آکادمیک محسوب نمی‏شوند و
دلیل آن را هم در تنوع و گستردگی این حوزه ها باید دانست. اما نشر سمت بی توجه به
همین نکته به ظاهر بدیهی، درصد قابل توجهی از آثارش را در این موضوعات به چاپ
می‏رساند. و این اقدام سمت را نمی‏شود جز در تلاش‏ اش به نزدیک شدن به جایگاه یک
بنگاه اقتصادی صرف تعبیر کرد، زیرا از دغدغه‏ های هر بنگاه این است که در حوزه‏ های
پرمشتری ورود کند.

      در پایان و آن هم نه به عنوان نتیجه گیری (زیرا
به گمان نویسنده تنها یک نگاه اجمالی و گذرا بی‏توجه آن‏چه در این یادداشت آمد، می
توان از حال نزار این بیمار ما مطلع شد) بلکه در حکم یک تکمله باید گفت، این
انتقادات تنها مشتی بود از نمونه خروار‏ها کار و فعالیت بی‏ حساب و کتاب جریان تحول
خواهی دولتی در علوم انسانی که در نشر سمت متبلور شده است و تلاش دارد با الصاق
عکس و دستخط مبارک حضرت امام(ره) و ثبت یک بخشنامه کلی در اول هر کتاب، به تولید
محتوا در زمینه علوم انسانی اسلامی یا بومی مبادرت ورزد.

کارنامه انتشارات سمت. گروه علوم اجتماعی

 

توضیحات
و ارزیابی

 

سال
انتشار

نویسنده

عنوان
کتاب

 

 

ترجمه/کتاب
کتاب حاضر برای دانشجویان رشته
مددکاری
اجتماعی
در مقطع
کارشناسی به عنوان منبع
کمکی
درس‏های «آسیب شناسی اجتماعی» و «حقوق خانواده» به ارزش 2 واحد ترجمه شده است.

ترجمه‏/
مددکاری اجتماعی

90

اول

آن لولین، لورین
ایگیو، دیوید مرکر

جامعه شناسی برای
مددکاران اجتماعی

1

ترجمه/این
کتاب به نام سرپرستی مددکاری اجتماعی: مفاهیم و زمینه ها که نویسندة باتجربه و
ماهر در زمینة مددکاری اجتماعی،
پروفسور «مینگ ـ سوم تی سویی»، آن را نوشته،
نخستین اثری است که در حوزة سرپرستی کارمندان در
دسترس خوانندگان فارسی زبان قرار
گرفته
است
.

ترجمه‏/
مددکاری اجتماعی

90

اول

مینگ – سوم تی سویی

سرپرستی مددکاری اجتماعی: زمینه ها و مفاهیم

2

تالیف/
بررسی روندهای مشارکتی در ایران با تاکید بر کمیته امداد  امام خمینی (ره)

90

اول

علی شکوری

مشارکتهای اجتماعی و سازمانهای حمایتی (با تأکید بر ایران)

3

تالیف/
نویسنده کتاب از محققین برجسته جمعیت شناسی در ایران و دانش آموخته دانشگاه
شیکاگو امریکا در دهه 70 میلادی است، اما نامبرده در آثارش  نه تنها هیچ رویکرد انتقادی را پیگیری
نمی‏‏کند، بلکه متن هایش نشان می‏دهد که رویکردهای جدید را هم به طور دقیق نمی
شناسد.

90

اول

حسن سرایی

جمعیت شناسی، مبانی
و زمینه ها

4

تالیف/
نویسنده رویکرد انتقادی به جامعه شناسی رایج در فضای آکادمی را به صورت مبنایی
قبول ندارد، وی معتقد است که ما به جای تولید یک علم جدید با همین نظریات جدید
را با شرایط بومی جامعه خود هماهنگ نماییم.

90

اول

تقی آزادارمکی

تاریخ تکون جامعه شناسی (نظریه های جامعه شناسی)

5

ترجمه/
جامعه شناسی پزشکی

90

اول

برایان آبل – اسمیت

 

جایگاه پول در نظام
سلامت : رساله ای درباره اقتصاد بهداشت و جامعه شناسی پزشکی

6

تالیف/
جامعه شناسی انقلاب/ نویسنده در این کتاب 
صرفا به گزارشی غیرهدفمند از نظریات انقلاب می‏پردازد و برای توضیح هر
نظریه از وقایع انقلاب اسلامی ایران به عنوان مستندات آن نظریه سود می‏جوید.
واقعا جای تعجب دارد چطور یک پدیده اجتماعی با چند نظریه بعضا متناقض قابل تبیین
است!

89

اول

محمدحسین پناهی

نظریه های انقلاب: وقوع، فرایند و پیامدها

7

تالیف/
جامعه شناسی توسعه/محور عمده کتاب حاضر ‘جنسیت و جهانی سازی در آسیای جنوب شرقی’
است. سیاست آزادسازی، یکی از مولفه های جهانی سازی بوده که در توسعه فقر جهانی و
اختلاف درآمد تاثیر سوء نهاده و عواقب آن در مرحله نخست متوجه اقشار آسیب پذیر و
به خصوص زنان و کودکان بوده است.

انتقادی

 

89

اول

رکسانا بهرامی تاش

چالش با اقتصاد
نولیبرالیسم (جنسیت و جهانی سازی در آسیای جنوب شرقی

8

تالیف/جامعه
شناسی قومیت/ کتاب فوق به نظریات جامعه شناسی قومیت در سطح جهانی پرداخته و به
نظریات پیرامون اقوام ایران و شرایط قومیتی ایران اشاره چندانی ندارد.

90

اول

علی کریمی

درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی تنوع قومی: مسائل و نظریه ها

9

تالیف/ حجت اللّه ایوبی (زادهٔ ۱۳۴۲)، از دانشگاهیان و مسئولان فرهنگی در ایران و اکنون
رئیس
موسسه فرهنگی اکو است.

دانش آموخته دانشگاه لیون و دانشگاه امام صادق (ع)

 

89

دوم

حجت ا… ایوبی

سیاست گذاری فرهنگی در فرانسه: دولت و هنر

10

ترجمه
/ برنامه ریزی رفاه اجتماعی

88

اول

ورونیکا کالشد ،
اودری مولندر

مدیریت در خدمات
اجتماعی

11

ترجمه/
با نگاه رایج و غیر انتقادی به توسعه نوشته شده است.

89

دوم

ابین مانسن ، یوتا
وهن

جوامع دانش: فناوری اطلاعات برای توسعه پایدار

12

تالیفی/
آمار/دکتر هوشنگ نایبی استادیار گروه جامعه‏شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه
تهران، مدرک کارشناسی خود را در رشته پژوهشگری (1371)، کارشناسی ارشد را در رشته
جامعه‏شناسی (1374) و دکتری را هم در رشته جامعه‏شناسی از دانشگاه تهران (1381)
اخذ نموده است. عنوان رساله وی در دوره‏ کارشناسی ارشد‏ «احساس خوشبختی سرپرستان
خانوارهای تهران» و دوره دکتری «قشربندی اجتماعی بر حسب پرستیژ شغلی» است. دکتر
نایبی از سال 1382 به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمده است.

 

88

اول

هوشنگ نایبی

آمار توصیفی برای
علوم اجتماعی

13

تالیف/جامعه
شناسی توسعه/ نویسنده دانش آموخته دانشگاه امریکا و مدرس دانشگاه شیراز/  نویسنده ایی از پارادایم غالب علوم اجتماعی

87

اول

عبدالعلی لهسایی
زاده

جامعه شناسی کشاورزی
ایران

14

تالیف/نویسنده
دانش آموخته دانشگاه استرالیا و مدرس دانشگاه مازندران/ و متعلق به جریان غالب
علوم اجتماعی است.

90

چهارم

محمود شارع پور

جامعه شناسی شهری

15

ترجمه/روان‏شناسی/رویکرد فیزیولوژیستی و در پارادیم پوزیتویستی
نگاشته شده است

 

87

اول

رابرت ل. گیبسون و
ماریان چ. میشل

 

مبانی مشاوره و
راهنمایی

16

ترجمه/
تعاون و رفاه اجتماعی

90

دوم

غلامرضا کیانی،
پروانه شایسته فر،

حسین
طالب زاده، سمیه کیانی

انگلیسی برای
دانشجویان رشته تعاون و رفاه اجتماعی

17

ترجمه

87

اول

دنیس بارتلز

رویکردهای مقایسه ای جامعه شناسی، انسان شناسی و ارتباطات

18

تالیفی/مطالعات
فرهنگی/ نویسنده دانش آموخته مراکز آموزشی غرب؛ از مقطع دبیرستان تا دکتری می
باشد.وی هم چنیین تحصیلات حوزوی نیز می باشد./ تخصص اصلی وی مطالعات فرهنگی و
رسانه و جهانی شدن  است.

87

اول

سعیدرضا عاملی ،
شاهو صبار ، مهدی

رنجبر

مطالعات تلفن همراه
: زندگی در حال حرکت

19

ترجمه/
جامعه شناسی عمومی/نویسنده استاد دانشگاه مونترئال و کبک کانادا ست و کتاب فوق
بیش از 40 سال پیش نگاشته شده است.

88

دوم

گی روشه

مقدمه ای بر جامعه شناسی عمومی : ١. کنش اجتماعی ٢. سازمان اجتماعی

20

ترجمه/مددکاری
اجتماعی

87

اول

لورنس شولمن

رویکرد تعاملی به
سرپرستی در مددکاری اجتماعی

21

تالیفی/
جامعه شناسی ادبیات

90

سوم

فریدون وحیدا

جامعه شناسی در ادبیات فارسی

22

ترجمه/مددکاری
اجتماعی

90

سوم

آلن توئلوتریز

مددکاری اجتماعی : کار در جامعه

23

تالیف

88

دوم

ابراهیم صالحی عمران

 

جامعه ، کار و مشاغل
: مروری بر مهارتهای اشتغال زا در بازار کار

24

تالیف/
مطالعات فرهنگی

90

چهارم

مهری بهار

مطالعات
فرهنگی : اصول و مبانی

25

ترجمه/مددکاری
اجتماعی

 

88

دوم

بیولا رابرتز
کامپتون، بارت گالاوی

فرایندهای مددکاری
اجتماعی

26

تالیف/نویسنده
کتاب معتقد است تنها در پرتو رویکرد انتقادی و نیز جامعه دموکراتیک امکان شکل
گیری علوم اجتماعی در وضعیت آرمانی مهیا می‏شود.

البته
بیشتر نقد ارکان های قدرت را مد نظر دارد تا نقد دیسپلین علمی حاکم بر علوم
اجتماعی.

87

دوم

 

علی ساعی

روش تحقیق در علوم
اجتماعی ( با رهیافت عقلانیت انتقادی )

27

ترجمه/مددکاری
اجتماعی

86

اول

مارک تاسیگ، جانت
میکلو، سری سوبدی

جامعه شناسی
بیماریهای روانی

28

تالیف/
نویسنده در حوزه ی جامعه شناسی انحرافات و آسیب های اجتماعی می نویسد.وی به
جریان غالب و انتقادی علوم اجتماعی تعلق دارد و جریان اصلاحی در علوم اجتماعی را
یک جریان سیاسی می داند.

90

هفتم

رحمت ا… صدیق
سروستانی

آسیب شناسی اجتماعی
: جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

29

تالیف/
کتاب فوق با رویکرد کارکردگرایانه به جایگاه خانواده نگاشته شده است.

90

سوم

تقی آزاد ارمکی

جامعه شناسی خانواده
ایرانی

30

تالیف/ارتباطات

90

دوم

علیرضا دهقان

دموکراسی و خبر

31

تالیف/برنامه
ریزی توسعه

89

سوم

علی شکوری

سیاستهای توسعه
کشاورزی در ایران

32

ترجمه

84

اول

محسن کریمیان عظیمی

انگلیسی برای
دانشجویان رشته پژوهشگری علوم اجتماعی

33

تالیف/جمعیت
شناسی

90

پنجم

بیژن زارع

جمعیت شناسی اقتصادی
و اجتماعی

34

ترجمه

89

 

عبدالمهدی ریاضی

انگلیسی رشته مطالعات
خانواده

35

ترجمه

90

دوم

فاروق امین مظفری،
عبدالعلی رحیمی

 

انگلیسی برای
دانشجویان رشته مردم شناسی

36

تالیف/
برنامه ریزی توسعه/ کتاب سیاست های توسعه و آبادانی روستاها را مورد انتقاد قرار
می دهد و غالب آنها را ناموفق می داند/ به غیر از بخش های آماری کتاب بیشتر اتکا
کتاب بر منابع غیر بومی و ترجمه ایی است.

89

چهارم

محمود جمعه پور

مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی : دیدگاهها و روشها

 

37

ترجمه/آمار

89

چهارم

کرلینجر پدهارز

 

رگرسیون چند متغیری
در پژوهش رفتاری

38

تالیف/
جامعه شناسی قشرها و نابرابری ها

90

دوم

رسول ربانی، ابراهیم
انصاری

جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی

39

تالیف/
جامعه شناسی انحرافات

89

چهارم

 

حبیب احمدی

جامعه شناسی انحرافات

40

ترجمه

87

دوم

داود خزایی ،
اسماعیل حسینی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی

42

ترجمه/
این اثر در حوزه ی جامعه شناسی معرفت و با نگاه علمی رایج و غیر انتقادی نگاشته
شده است.

90

پنجم

شیلاف استرابریچ،
دیوید گلوور

جامعه شناسی معرفت و علم

43

تالیف/
مددکاری اجتماعی

90

هشتم

حسن موسوی چلک

مددکاری اجتماعی (١)
: کار با فرد

44

تالیف

82

اول

محمدرضا سعیدی

درآمدی بر مشارکت
مردمی و سازمانهای غیر دولتی

45

ترجمه/
مددکاری

88

سوم

بیولا رابرتز
کامپتون، بارت گالاوی

فرایندهای مددکاری
اجتماعی

46

ترجمه/
مردم شناسی

89

پنجم

میشل پانوف، میشل
پرن

فرهنگ مردم شناسی

47

ترجمه/
آمار

89

سوم

ریچارد دال. شیفر،
ویلیام مندن هال،

لایمن
وات

آمارگیری نمونه ای

48

ترجمه/
جامعه شناسی توسعه

81

اول

گونتر ویس وده

جامعه شناسی برای اقتصاد

49

ترجمه
/ تغییرات اجتماعی/ غیر انتقادی

81

اول

ویلبرت ای. مور

تغییر اجتماعی

50

ترجمه/
روش تحقیق/غیر انتقادی

90

هفتم

ارل ببی

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی

51

ترجمه/
جامعه شناسی ورزش

83

دوم

امین انورالخولی

ورزش و جامعه

52

تالیف/
نویسنده در این کتاب با وجود تجارب ارزشمند ایران و مسائل مبتلا به جامعه شهری
ایرانی در صدساله اخیر ، حتی در ارائه مثال هم به مسائل ایران توجه ندارد.

85

دوم

رسول ربانی

جامعه شناسی شهری

53

ترجمه

90

چهارم

یوآخیم واخ

جامعه شناسی دین

54

ترجمه/
آمار

80

اول

پل کلاین

راهنمای آسان تحلیل
عاملی

55

تالیف/جمعیت
شناسی

90

ششم

سیدمهدی امانی

جمعیت شناسی عمومی ایران

56

ترجمه/
جامعه شناسی معرفت

80

اول

کارل مانهایم

 

ایدئولوژی و اتوپیا
: مقدمه ای بر جامعه شناسی شناخت

57

ترجمه/
برنامه ریزی رفاه

90

چهارم

نورمن باری

رفاه اجتماعی

58

ترجمه/
مطالعات فرهنگی

79

اول

گری پی. فرارو

انسان شناسی فرهنگی
: بعد فرهنگی تجارت جهانی

59

تالیف/؟

79

اول

سیدمرتضی نوربخش

کتابشناسی گزیده توصیفی جامعه شناسی

60

تالیف/
جامعه شناسی قشرها و نابرابری ها

90

چهارم

علی کمالی

مقدمه ای بر جامعه شناسی نابرابریهای اجتماعی

61

تالیف/
جامعه شناسی جنگ

90

دهم

مهدی ادیبی سده

جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی

62

ترجمه/
روش تحقیق

79

اول

دیوید ر. بانی فیس

طرح آزمایشها و
روشهای آماری برای پژوهش در علوم اجتماعی و رفتاری

63

ترجمه/جمعیت
شناسی

88

سوم

مهدی امانی

جمعیت شناسی جهان

64

تالیف/
انسان شناسی

90

ششم

اصغر عسکری خانقاه،
محمدشریف

کمالی

انسان شناسی عمومی

65

تالیف/
تاریخ تفکر اجتماعی مسلمین/ کتاب حاضر از منظر جامعه شناسی کلاسیک به تفکر
اجتماعی مسلمین پرداخته است و  نظریات
جامعه شناسان کلاسیک غربی را بر متفکرین اسلامی غالب زده است.

89

هشتم

پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه

تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام

66

تالیف/
ریاضی

90

پنجم

کریم منصورفر

ریاضیات پایه برای
علوم اجتماعی

67

تالیف/
نظریه های جامعه شناسی

88

دوم

کالوین جی. لارسن

نظریه های جامعه شناسی محض و کاربردی

68

تالیف/
مددکاری اجتماعی

89

هفتم

لورنس ام. برامر

مراحل و مهارتهای مددکاری

69

تالیف/
جامعه شناسی سیاسی

90

دهم

مایکل راش

جامعه و سیاست : مقدمه ای بر جامعه شناسی سیاسی

70

ترجمه

90

هشتم

سیدمحمد ضیاءحسینی،
فهیمه معرفت

انگلیسی برای
دانشجویان رشته روزنامه نگاری و علوم ارتباطات

71

ترجمه

88

هفتم

محمدحسین کشاورز

انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی

72

ترجمه/جامعه
شناسی عمومی

89

پنجم

گی روشه

سازمان اجتماعی (
مقدمه ای بر جامعه شناسی عمومی)

73

تالیف/
جامعه شناسی کار

90

دهم

غلام‏عباس توسلی

جامعه شناسی کار و
شغل

74

ترجمه/
جامعه شناسی ادبیات

90

نهم

روبر اسکارپیت

جامعه شناسی ادبیات

75

ترجمه/جمعیت
شناسی

74

اول

رولان پرسا

آنالیز جمعیت شناختی

76

تالیف/!

88

سوم

پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه

درآمدی بر جامعه شناسی اسلامی (٢) : مبانی جامعه شناسی

77

تالیف/!

89

سوم

پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه

جامعه شناسی اسلامی (١) : تاریخچه جامعه شناسی

78

تالیف

73

اول

(سمت)

مجموعه مقاله های
سمینار جامعه شناسی و توسعه (٢)

79

تالیف

72

اول

سازمان مطالعه و
تدوین کتب علوم انسانی

دانشگاهها
(سمت)

مجموعه مقاله های
سمینار جامعه شناسی و توسعه (١)

80

تالیف

72

اول

علی محمد حاضری

روند اعزام دانشجو در ایران

 

81

تالیف/
کتاب در پارادیم غالب نگاشته شده است.

88

سوم

ابراهیم پاشا

مقدمه ای بر تحقیقات
اجتماعی

82

ترجمه/
انتقادی/ فلسفه علوم اجتماعی

86

دوم

پیتر وینچ

ایده علم اجتماعی و
پیوند آن با فلسفه

83

ترجمه

90

سوم

بروس کوئن

مبانی جامعه شناسی

84

تالیف/
روش تحقیق

90

هفتم

حسن سرایی

مقدمه ای بر نمونه
گیری در تحقیق

85

ترجمه
/ جامعه شناسی کلاسیک

90

پنجم

ماکس وبر

اخلاق پروتستان و
روح سرمایه داری

86

ترجمه/
نظریه جامعه شناسی / غیر انتقادی

90

هفدهم

غلامعباس توسلی

نظریه های جامعه
شناسی

87

ترجمه

89

بیستم

فرهاد مشفقی، اکبر
افقری

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم اجتماعی (١)

 

88

ترجمه

90

هجدهم

فرهاد مشفقی

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم اجتماعی (2)

89

 

چکیده و توضیحاتی درباره اطلاعات جدول :

·       
از مجموع 89 عنوان کتابی که در لیست کتاب های گروه علوم اجتماعی نشر سمت موجود
است؛ 45عنوان کتاب تالیفی و 44 عنوان کتاب ترجمه‏ ایی به چشم می‏خورد. از این تعداد
26 عنوان کتاب در حوزه جامعه‏ شناسی و 25 عنوان در حوزه های مددکاری اجتماعی و
برنامه ریزی و رفاه و جمعیت‏ شناسی و آمار و ریاضی و ارتباطات و الباقی در سایر حوزه
های علوم اجتماعی نگاشته شده است.

·       
از میان کتاب های ترجمه شده و انتشار یافته گروه علوم اجتماعی سمت، بیشترین
ترجمه ها متعلق به حوزه ی مددکاری و آمار و روش تحقیق می‏باشد.

·       
از میان کتاب های تالیفی بیشترین تعداد متعلق به حوزه های جامعه‏ شناسی است.
بیشتر کتب تالیفی با رویکرد علوم اجتماعی رایج در فضای آکادمیک و در غالب پارادایم
غالب علوم اجتماعی ایرانی تالیف شده است و تنها یک یا دو اثر انتقادی (آن هم با
اغماض) به چشم می‏خورد.

·       
از آثار جامعه‏ شناسان کلاسیک تنها از وبر و مانهایم یک اثر ترجمه شده است و از
میان جامعه‏ شناسان معاصر و منتقد جریان اصلی علوم اجتماعی غرب تنها نام وینچ به
عنوان یک چهره برجسته دیده می‏شود.

·       
از مجموع آثار منتشره گروه علوم اجتماعی سمت تنها دو اثر به طور مستقیم به
مسائل و دغدغه‏ های اجتماعی ایران معاصر پس از انقلاب اسلامی می‏پردازد، که البته
از دریچه جامعه شناسی متعارف و غالب به موضع پرداخته اند.

·       
از مجموع آثار منتشر شده نزدیک به یک دهم آن به متون تخصصی حوزه‏های علوم
اجتماعی اختصاص دارد.

·       
از کتاب های تالیفی این گروه تنها یک اثر به طور مستقیم به دانش اجتماعی
مسلمین و متون و مواریث اسلامی در حوزه‏ی علوم اجتماعی می‏پردازد، و با کمال تاسف
همان یک اثر نیز تحت تاثیر گفتمان مسلط جامعه شناسی متعارف ایرانی به این متون
پرداخته است.(تاریخ تفکر اجتماعی  در
اسلام)

·       
از میان آثار منتشره تنها دو عنوان به مباحث بنیادی تحول در علوم اجتماعی و
انسانی و بحث‏های پیرامون جامعه شناسی اسلامی وبومی پرداخته است.[1] . گفتگو با دکتر تقی آزاد ارمکی درباره جامعه شناسی
ایرانی ( سایت شخصی دکتر آزاد ارمکی؛ جامعه ایرانی- مدرنیته ایرانی)

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه