سهیلا صادقی فسایی

نویسنده:

منبع: علوم اجتماعی اسلامی ایرانی

زمان انتشار: ۰۱:۲۸ ۱۳۹۲/۰۶/۱۷

نام و نام خانوادگی: سهیلا صادقی
تخصص: جرم شناسی-بررسی مسایل اجتماعی-جامعه شناسی خانواده-جامعه شناسی زنان-روش شناسی تحلیل کیفی
محل کار: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
تحصیلات: دکترای علوم اجتماعی
سوابق کاری:سردبیر مجله زن در توسعه و سیاست-معاون گروه جامعه شناسی دانشگاه -عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اجتماعی ایران

خانم دکتر سهیلا صادقی فسایی، استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران می باشد. وی مدرک کارشناسی را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی (1364 )، کارشناسی ارشد را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه تربیت مدرس (1368) و دکتری را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه منچستر انگلیس (1376) اخذ نموده است. عنوان رساله وی در دوره کارشناسی «بررسی نظریات جامعه شناختی ابن خلدون»، در دوره کارشناسی ارشد «بررسی جامعه شناختی تئوری انحطاط در نظریات ابن خلدون» و در دوره دکتری «بررسی تاثیر مشاغل اجتماعی بر روی جرائم زنان در ایران» می باشد.

وی اینک در زمینه ی مطالعات جرم شناسی اجتماعی، جامعه شناسی جرم، مطالعات زنان، جامعه شناسی خانواده، روش تحقیق کیفی به تحقیق و پژوهش و تدریس مشغول است.

پژوهش های دکتر صادقی اغلب با توجه به جنبه های کاربردی و عملیاتی صورت می گیرد. از این رو ایشان به زمینه ی اجتماعی تحقیق بسیار توجه دارد و روش صحیح برای رسیدن به کنهِ وقایع اجتماعی را روش تحقیق کیفی می داند.

از جنبه های شایان توجه دکتر صادقی آن است که ایشان یکی از معدود جامعه شناسانی هستند که اولا به عنوان یک زن و ثانیا از نگاه بومی در پی تحلیل و بررسی مسایل اجتماعی برآمده اند.

البته کارهای اجرایی نیز در زندگی علمی دکتر صادقی قابل توجه می باشد از جمله: سردبیر مجله زن در توسعه و سیاست،  سرپرست تحصیلات تکمیلی گروه جامعه شناسی، معاون گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران، مشاور علمی فصلنامه بانوان شیعه، عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اجتماعی ایران، عضو شورای موقت مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه

سوابق علمی- پژوهشی

کتابها:
–  بررسی جامعه شناختی تئوری انحطاط در نظریات ابن خلدون

–  Race and Probation

مقالات منتشره در مجلات علمی:

–   آیا جرم و خشونت خصیصه ای مردانه است

–   زنان و مواد مخدر در ایران

–  درآمدی بر شناخت فمنیزم غربی

–  نگاهی جامعه شناسانه به جرائم در اینترنت

–  فمنیزم، مادری، و اسلام

–  کلیشه های جنسیتی سریال های تلویزیونی ایرانی(سال ۱۳۸۳)

–  احساس ناامنی در تجربه زنانه از زندگی

– مطالعه جامعه شناختی آزار جنسی زنان در محیط کار

–  ضرورت نظریه پردازی در حوزه مسائل زنان از تحقیق تا نظریه

–  بررسی عوامل موثر بر بزه دیدگی زنان شهر تهران

– جرم: برساخته ذهنیت گفتمان و قدرت

 مقالات منتشره در همایشها:

 British Criminology Conference-

  American SocietyOf Criminology-

  British Criminology Conference-

  third Europian society of Criminology-

  American Society of Criminology-

 The British Society of Criminology

 طرحهای کاربردی:

  Developing a gender sensitive approach to
monitoring and evaluating development planing -IDF-

  country gender profile in the Islamic
Republic of Iran

– بررسی مسائل اجتماعی در عسلویه

 طرحهای پژوهشی بنیادی:

–  نگاهی به تجربیات مجرمین سیاهپوست وآسیایی در سیستمهای نظارتی-تنبیهی انگلستان ‏‎,‎‏ ۱۳۸۳‎

–  بررسی جامعه شناختی نگرش زنان نسبت به رضایت جنسی در خانواده ‏‎,‎‏ ۱۳۸۷‎

–  مطالعه جامعه شناختی آزار جنسی زنان در محیط کار ‏‎,‎‏ ۱۳۸۹‎

–  بررسی ساختار و شیوه های اعمال قدرت در خانواده با تاکید بر جنسیت ‏‎,‎‏ ۱۳۸۹

 موارد تدریس:

کارشناسی:

  آسیب شناسی اجتماعی

  جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

  جامعه شناسی خانوادگی

  مبانی جامعه شناسی۱

  مبانی جامعه شناسی۲

کارشناسی ارشد/دکتری:

  آسیب شناسی زن

  بررسی آسیبها و کج رفتاری های اجتماعی

  جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

  جامعه شناسی جنسیت

  روش تحقیق کیفی۲

  روشهای کیفی ۱

  طرح تحقیق مطالعات جوانان
وجنسیت

  نظریه های جامعه شناسی انحرافات

کارشناسی ارشد/دکتری:

  جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

 ارتباط با دکتر صادقی:

تلفن       61117801-021

نمابر      02188012524

پست الکترونیکی   ssadeghi@ut.ac.ir

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه