شبکه تحلیل گران تکنولوژی ایران (ایتان)

زمان انتشار: ۲۳:۵۸ ۱۳۹۱/۰۳/۱۹

ایتان شبکه ی اجتماعی منسجمی متشکل از 250 متخصص و 2000 نخبه می باشد که به منظور جهت دهی و سیاسیت گذاری مسئولین کشور از سال 1379 تاسیس گردیده است. فاصله ی علوم (خصوصا علوم انسانی) تا عمل فاصله ای است که چنان چه پر نشود تبعات ناگواری خواهد داشت و ایتان برای پر کردن این خلأ تشکیل شده است.

شبکه تحلیل گران تکنولوژی ایران (Iran Technology Analysts Network) با نام اختصاری ایتان (ITAN) در سال 1379 با
اهداف زیر تأسیس شد:

1- تقویت زیرساخت
فکری- فرهنگی توسعه تکنولوژی در کشور از طریق شبکه سازی مراکز تحلیل و تفکر

2- ایجاد بستر مناسب
آشنایی و تبادل نظر تحلیل گران تکنولوژی کشور

3- انعکاس نظرات
و انتقادات تحلیل گران به مسئولان و پیگیری ارتباط مستمر آن ها با هدف اصلاح تصمیمات

4- ایجاد زمینه مشارکت
کانون های تفکر در تدوین سیاست های اقتصادی، صنعتی و تکنولوژیک

5- تقویت ارتباط
تحلیل گران تکنولوژی کشور با هنرمندان و رسانه ها با هدف انعکاس مناسب مطالب به افکار
عمومی

این شبکه از دو بخش: “ستادی”
و “کانون های تفکر مستقل” تشکیل شده است؛ در واقع منظور از عنوان “شبکه”،
ارتباط هم افزایانه این کانون ها با یکدیگر و با بخش ستادی است و کانون های تفکر شخصیت
حقوقی مستقل دارند.

1- بخش ستادی

بخش ستادی شبکه از مراکز و گروه های تحلیل گری
تخصصی که توسط سایر ارگان ها، انجمن های علمی، دانشگاه ها، نهادهای مدنی تخصصی، کانون
های تفکر و مراکز مطالعاتی معتبر ایجاد شده اند، حمایت های عمومی به عمل می آورد. این
حمایت ها متناسب با امتیازات ارزیابی که از مراکز تحلیل گری و تفکر به عمل می آید انجام
پذیرفته و شامل حمایت های آموزشی، تبلیغاتی، رسانه ای، هنری، نرم افزاری و سایر حمایت های
مادی و معنوی و ایجاد ارتباطات می باشد.

مراکز عضو شبکه ایتان، از رسانه های مختلف
نظیر اینترنت و قالب های مکتوب به صورت های بولتن، مجله، گزارشات خاص و غیره به عنوان
رسانه های ارتباطی و مخزن اطلاعات خود بهره می گیرند. این مراکز، در کنار اینترنت و
گزارش های عادی با برگزاری جلسات و سمینارهای مختلف و همکاری با مطبوعات و صداوسیما
در جهت تقویت ارتباط تحلیل گران تکنولوژی کشور با یکدیگر، مسئولین و جامعه استفاده
میکنند.

هدف نهایی این فعالیت ها، تأثیر بر
“تصمیمات مسئولین” از یک طرف و “افکار عمومی” از سوی دیگر می باشد.

شبکه تحلیل گران تکنولوژی در حال حاضر
دارای گسترده ترین، متنوع ترین و اثرگذارترین شبکه کانون های تفکر در کشور است.

حضور بیش از 250 کارشناس تمام وقت و ارتباط
هم افزایانه با بیش از 2000 تن از نخبگان، کارشناسان و مدیران کشور، گویای بخشی از
توانمندی و ظرفیت های این شبکه است که می تواند در خدمت توسعه و تعالی کشور قرار گیرد.

گروه ها و مراکز همکار شبکه

گروه ها و مراکزی که تاکنون مراحل انتخاب
و عقد تفاهم نامه آنها به طور کامل انجام پذیرفته است و با شبکه همکاری دارند عبارتند
از:

1- گروه “سیاست گذاری
زمین و مسکن” در قالب مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت

2- “اندیشگاه
تحلیل گران انرژی فناور”

3- گروه “مدیریت
و اقتصاد” در قالب مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف

4- گروه “مدیریت
تجاری و توسعه کسب و کار” در قالب مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف

5- گروه “مطالعات
توسعه توان صنعتی” در قالب مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف

6- گروه “مدیریت
مالی و سرمایه گذاری” در قالب مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف

7- گروه “طیف
مخابرات”

8- گروه “پلیمر
و پتروشیمی” در قالب مرکز مطالعات توسعه تکنولوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

9- گروه “ماشین سازی،
اتوماسیون و خدمات فنی و مهندسی” در قالب مرکز مطالعات توسعه تکنولوژی دانشگاه
صنعتی امیرکبیر

10- گروه “مدیریت
فناوری های نوین”

11- گروه “مواد
و نانو” در قالب کانون توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس

12- “اندیشکده
اعتلای صنعت نفت” در قالب دانشگاه صنعت نفت

13- گروه “توسعه
منطقه ای” در قالب اندیشگاه توسعه منطقه ای فناوران

14- واحد ”برنامه
ریزی امور رسانه ها“

15-“اندیشگاه
تحلیگران فناوری نوین شریف”

16-موسسه دارایی های
فکری و فناوری مدرس

17-مرکز مطالعات
علم و توسعه دانشگاه علم و صنعت

18-پژوهشکده سیاستگذاری
علم، فناوری و صنعت

19-مرکز پژوهشهای
صنعت الکترونیک

20- گروه های استانی
شامل:

1- مرکز مطالعات
توسعه منطقه ای خراسان رضوی

2- موسسه توسعه و
فناوری مازندران

3- مرکز مطالعات
توسعه و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان

4- اندیشکده توسعه
منطقه ای کاشان

5- کانون سحاب اندیشه
(استان قم)

6-اندیشکده توسعه
منطقه ای هرمزگان

7-اندیشکده توسعه
منطقه ای کرمان

2- کانون های تفکر، کانون های تصمیم ساز

در کشورهای توسعه یافته، “کانون های تفکر” یا
“اندیشگاه ها” اصلی ترین مراکز تصمیم سازی و سیاست پژوهی به شمار می روند.

این کانون ها در واقع حلقه مفقوده برنامه ریزی و سیاست گذاری های
مدیران و دولت مردان در کشورهایی همچون ایران می باشند.

باید مدیران کشور بپذیرند که قادر به درک و تحلیل تمامی فرصت ها
و موقعیت های تصمیم و برنامه ریزی نیستند و می بایست افراد تحلیل گر و اندیشمند گردآمده
در اندیشگاه ها و کانون تفکرها, به تحلیل اوضاع، تصمیم سازی و خلق ایده های نو بپردازند.
در این مدل، فرآیند تصمیم گیری از تصمیم سازی تفکیک شده و تصمیم گیران تنها بخشی از
تصمیم سازی را برعهده خواهند داشت و هر تصمیمی برآیند نظرات کارشناسان، نخبگان و مدیران
و حاصل اجماع نسبی بین این گرو ه ها خواهد بود.

کانون های تفکر با ماموریت اصلی “پشتیبانی فکری و مشاوره ای
از سیاست گذاران و تصمیم گیران” و با هدف ”سیاست پژوهی“ متولد شده اند.

وظایف کانون های تفکر

کانون های تفکر در حد فاصل همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت
شکل می گیرند و با ایجاد شبکه ارتباطی بین مدیران، نخبگان صنعت و اقتصاد و نیزکارشناسان
دانشگاهی و تجمیع نظرات و ایده های این سه گروه، به تحلیل مسائل و ارائه پیشنهادات
بر مبنای حداکثر نظرات می پردازند.

از وظایف این نهادهای مولد اندیشه می توان به موارد زیر اشاره
کرد:

1- ایفای نقش به منزله یک “مرجع مستقل”
و “نقاد” در بحث های مربوط به سیاست گذاری و ارزیابی نقادانه سیاست ها و
برنامه های دولت و نهادهای سیاست گذار؛

2- تبدیل ایده های کلی و شکل نگرفته و
پیشنهادهای خام به سیاست ها و برنامه های دقیق و قابل اجرا در عمل؛

3- جهت دهی به سیاست های رسانه ای در
حوزه صنعت، تکنولوژی و اقتصاد، ترویج و القاء سیاست ها و گزاره های معطوف به توسعه
کشور در این سه حوزه در بین افکار عمومی، با استفاده از رسانه های عمومی؛

4- انجام مطالعات تطبیقی و مرور تجربه
کشورهای توسعه یافته و یافتن نقاط قوت و ضعف سیاست های آن ها؛

5- “بومی سازی” الگوهای اندیشه ای
به دست آمده از ترازیابی ها و مطالعات تطبیقی؛

6- شناسایی و تربیت نیروهای صاحب نظر در
قلمرو تحقیقات مربوط به سیاست گذاری؛

7- شناسایی و شناساندن فرصت های آینده
و مسیر دستیابی به آن و نیز چگونگی خلق آینده )آینده شناسی (
future study) و آینده نگاری(Foresight)

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه